Welkom bij Holy Powerhouse! We gaan 40 dagen, elke dag bidden voor een aantal mensen die God op ons hart heeft gelegd. Doe je mee? We zien nu al uit naar de grote verhalen die uit deze gebeden gaan komen. Wij geloven in de kracht van gebed en we willen discipelen maken in de sportwereld. Wanneer wij bidden, bouwt God Zijn troon en werkt God de plannen uit, in ons en in de mensen waarvoor we bidden. Tegelijk zet het ons stil bij de opdracht van Jezus om discipelen te maken.

IK DOE MEE!

“ONZE VADER”

Gebed is de eerste stap in een discipelschapsrelatie en daarom is dit ons fundament. En wat kunnen we beter doen dan het gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd centraal te zetten in deze 40 dagen. We hebben aan de hand van Het Onze Vader input voor je geschreven om deze weken richting te krijgen in wat je kunt bidden. Dit kan je hieronder vinden.

“Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel | dag 13 – 16

“Uw Koninkrijk kome” | dag 9 – 12

“Uw naam worden geheiligd” | dag 5 – 8

“Onze Vader die in de Hemelen Zijt” | dag 1 – 4

Testimonials

Gebedstraining

Werkboek

Bij deze training hebben we een werkboek gemaakt