In 2018 zijn we begonnen met het ondersteunen van ouders van jonge talentvolle sporters (kinderen en tieners). We zien dat op jonge talenten veel afkomt. De sport speelt een grote rol in hun leven en ook in dat van hun gezin. Soms vragen christelijke ouders zich bezorgd af of de sport niet een te grote rol speelt en of hun kind zijn geloof niet zal kwijtraken of van God verwijderd zal raken. Wij willen ouders hierin graag ondersteunen door ontmoeting met andere ouders in dezelfde situatie te bieden en onze ervaring in sport en geloof te delen. We hebben inmiddels een aantal waardevolle bijeenkomsten gehad en horen terug van de ouders dat het hen echt helpt en nieuwe inzichten geeft.

We willen naast de ondersteuning aan ouders ook zoeken naar mogelijkheden om de talentvolle sporters zelf te ondersteunen. Dit doen we in gesprek en overleg met de ouders en de sporter. Voor de sporter, het kind of de tiener zelf, is het zo waardevol om te ontdekken dat God niet in de kleedkamer achterblijft, maar dat Hij geniet als hij zijn sporttalent gebruikt. Het is niet een kwestie van hoe combineer je sport en geloof, maar ontdekken dat sport een manier is om God te aanbidden. Waar jij als christelijke sporter bent, daar is God ook omdat Hij in jou leeft en bij je is. De plek waar je sport, is de plek waar je een getuige mag zijn. Wij willen jonge talenten helpen groeien in hun relatie met God en om ook zelf discipelen te maken. 

Interesse

Seizoen 2021

In 2021 starten we weer met een nieuwe cyclus van bijeenkomsten voor ouders. Hieronder een overzicht van de avonden die dit jaar worden georganiseerd en de onderwerpen die we willen bespreken.

              * 18 Maart – Introductie avond
Een avond waarin we, aan de hand van input van ervaringsdeskundigen, met elkaar kennis maken en met elkaar de uitdagingen bespreken die het opvoeden met zich mee brengt.

              * 15 April – Sport als aanbidding
God eren met de talenten die Hij je gegeven heeft. Hoe doe je dit in een wereld die vooral gericht is op het individu.

              * 20 mei – Identiteit
In de topsportwereld word je identiteit bijna automatisch gevormd door wat je presteert en wat andere daarover zeggen. Hoe zorg je er als ouder voor dat je kind zijn identiteit kan bouwen op de onvoorwaardelijke liefde die God geeft?

              * 17 Juni – Getuigen
De beste manier om een getuigen te zijn in de wereld is door dat te doen waar God je voor heeft gemaakt. Wat betekent dit als God van je kind een sporter heeft gemaakt?

Zomervakantie

              * 26 Augustus – Event voor ouders én kinderen
Een middag de tijd nemen om samen plezier te maken en na te denken over hoe mooi het is dat God je kind een talent heeft gegeven voor sport.

              * 16 September – Maakt het God uit of we winnen of verliezen?
Wat vindt God er van als we zoveel aan de kant zetten voor een ‘overwinning’? Het antwoord op deze vraag is essentieel voor alle christelijke topsporters.

              * 21 Oktober – Sport en de Kerk
Topsporter zijn betekent bijna automatisch dat de relatie met de kerk een ingewikkelt verhaal wordt. Hoe kunnen jullie als ouders je kind hierin begeleiden?

Heeft u naar aanleiding van wat hier boven staat verder vragen of bent u geïnteresseerd om ook deel te nemen aan de avonden voor ouders, neem dan contact met ons op via onder staand formulier.

Interesse