Mijn naam is Job. Ik ben getrouwd met Irene en sinds 2018 werkzaam bij Next Move. In 2012 maakte ik mijn eerste sport-evangelisatiereis naar Rome. Sindsdien heb ik vele reizen gemaakt met meerdere teams en verschillende rollen vervuld tijdens projecten. Het was fantastisch om over Jezus te vertellen in Libanon, God zijn liefde uit te dragen in Oeganda en te leren hoe mensen geloven in andere culturen.

Na 3 jaar outreaches te hebben georganiseerd ben ik een andere richting in geslagen. Bij Next Move beheer ik het leiderstraject ‘The Next Leader’ en ben ik projectleider van het leidersevent. Het mooiste van het optrekken met deelnemers in het traject vind ik het zoeken naar diepgang, iemand echt kennen en zien en de juiste vragen (proberen) te stellen. In de ‘diepte’ mensen ontmoeten vind ik bijzonder, kwetsbaar en enorm waardevol. Want daar in de diepte is het waar God woont, in ons hart. Als leiders is het goed om ons af te vragen of wij ons in de eerste plaats laten leiden door God, om van daaruit verantwoordelijkheid aan te gaan en anderen te gaan leiden.