Het sanctiebeleid heeft in de eerste plaats het doel om kinderen/jongeren/vrijwilligers te
beschermen tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Het uitgangspunt is hierbij altijd dat de
kwetsbare groep beschermd wordt. Het coördinatie duo (directeur samen met een ander bestuurslid of
de vertrouwenspersoon) zal beslissen welke sanctie wordt opgelegd en welke maatregelen
worden genomen om recidive te voorkomen.

In sommige gevallen kan het zijn dat de pleger een tweede kans krijgt. Dit kan echter alleen als het niet om een strafbaar feit gaat en de kans op recidive zeer klein is. Ook zullen we altijd de veiligheid in de groep meewegen.


Mogelijke sancties na overschrijdend gedrag

  • Uitsluiting van de activiteit of meerdere Next Move activiteiten voor 1/2/3/6 maand of een jaar
  • Uitsluiting van alle activiteiten van Next Move voor 1/2/3/6 maand of een jaar
  • Uitsluiting van de activiteit of meerdere activiteiten voor onbepaalde tijd
  • Uitsluiting van alle activiteiten van Next Move voor onbepaalde tijd

Recidive voorkomen

  • We blijven in gesprek met de pleger over hoe we kunnen voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.
  • De pleger maakt een plan hoe hij/zij het gedrag in de toekomst voorkomt
  • Evaluatie na 3 maand, 6 maand en een jaar
  • Persoonlijke mentor
  • Dader gescheiden houden van slachtoffer bij activiteiten