Vandaag beginnen we met een nieuw thema: ‘Esther’. Voorafgaand aan haar verhaal, is er het verhaal van Koningin Vashti. Zij wil haar lichaam niet laten zien aan de vrienden van de koning. Het kost haar haar huwelijk en haar functie, maar ze behoudt haar eer. Vandaag gaan we het hebben over lichamelijke grenzen aangeven. Een belangrijk thema van alle tijden, maar zeker nu, met social media, goed om te bespreken.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Bespreek in je team dit onderwerp! Als er pijn is, creëer dan ruimte om in
veiligheid het gesprek één op één aan te gaan.


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Esther 1 – 2:1

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | TONEELSPEL

Vandaag gaan we met een toneelspel uitbeelden hoe je ‘nee’ zegt. Er wordt een potje gesport en er is sprake van ongewenst fysiek contact. Overdrijf hier niet in en bespreek het van te voren goed, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er gaat gebeuren! De persoon die het ondergaat legt al snel het spel stil en zegt duidelijk ‘Nee! Ik wil dit niet, jij moet anders met mij omgaan, anders stop ik.’ De persoon die het aanging schrikt, zegt sorry en dat het niet zijn bedoeling was. Waarom de eerste persoon aangeeft de excuses te accepteren, maar legt ook uit wat het met hem/haar doet. Ze komen met een oplossing en ze geven elkaar een high five en sporten verder zonder het ongewenste fysieke contact. Denk er goed over na welke man of vrouw je voor de rollen wilt gebruiken.

Wat kan je zeggen: “Jullie zagen net een voorbeeld van ongewenst fysiek contact. Het is belangrijk, dat als dit gebeurt, je dit aangeeft en bespreekbaar maakt met elkaar. Het is niet jouw schuld als je ongewenst wordt aangeraakt, ook niet als je geen ‘nee’ durfde te zeggen. Het is belangrijk om er met iemand over te praten. Dat kan met één van ons, maar ook met een vertrouwenspersoon in je sportvereniging, op je school of met je huisarts.”


SPORT VOORBEELD | GEEN LICHT IN HET DUISTER

Wat kan je zeggen: “Als je een blinddoek om hebt, dan zie je niks. Er is alleen donker. Als je dan gaat lopen is het gevaarlijk. Je kunt je ergens tegen stoten en daarmee jezelf pijn doen. Je weet niet waar je heen moet en wat de veilige weg is. Zo is het ook in je eigen leven. Als je niet ziet wat goed is, of bewust ervoor kiest om niet te zien wat goed is, kun je jezelf beschadigen en jezelf en anderen pijn doen. Daarom is het belangrijk om te weten wat goed is en ook goed te doen.”


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt over hoe jij omgaat met Gods uitnodiging in jouw leven.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

We gaan vandaag beginnen aan een nieuw thema, namelijk
‘Esther’. Haar naam betekent ‘Ster’ en ze is dan ook de ster
van dit verhaal.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Esther 1 – 2:1.

Kernpunt

Koningin Vashti zegt ‘nee’ tegen een verzoek van de koning.
Het kost haar haar huwelijk, maar ze houdt haar eer.


Verhaallijn

Ongeveer 2500 jaar geleden was er een land dat zo machtig was, dat het regeerde over het hele Midden-Oosten. Van Istanbul tot India en van ZuidRusland tot Ethiopië en alles wat er tussen in ligt. Bij elkaar wel 127 provincies, bijna anderhalf keer zo groot als heel Europa! En de koning van dat gebied was koning Xerxes de eerste. In de Bijbel wordt hij Ahasveros genoemd. In dit verhaal gaat het over koningin Esther, maar eerst was zij nog helemaal geen koningin. Daar ging eerst een ander verhaal aan vooraf en dat begint met een domme fout van koning Ahasveros. Ahasveros hield een groot feest. En dan niet een feestje zoals wij dat kennen, maar echt een super groot feest. Net zoiets als de koningsspelen rond Koningsdag, maar dan een half jaar lang. Iedereen vierde het feest mee. En toen dat feest voorbij was, gaf de koning nog een feest van een week voor iedereen die in zijn stad woonde. Er werd lekker gegeten en veel wijn gedronken.

De koning had een feest voor de mannen. Zijn vrouw, koningin Vashti, had haar eigen feest voor de vrouwen. Op de laatste dag van het grote feest, had de koning te veel wijn gedronken. Hij zei tegen zijn dienaren waar zijn vrienden bij waren: ‘Haal koningin Vashti met haar kroon op haar hoofd, zodat ze haar mooie lichaam kan laten zien aan al mijn vrienden.’ De koning wilde opscheppen tegenover zijn vrienden, want koningin Vashti was een erg mooie vrouw. Maar koningin Vasthi wilde helemaal niet haar lichaam laten zien aan andere mannen dan aan koning Ahasveros. Dus ze weigerde te komen.

De koning werd super boos. Hij stond voor schut voor al zijn vrienden. Hij vroeg aan zijn adviseurs: ‘Wat moet ik nu doen?’ En waar al zijn vrienden bij waren zei één van hen: ‘Nu de koningin ‘nee’ heeft gezegd tegen u, zullen alle vrouwen ‘nee’ zeggen tegen mannen. Dus moet u haar straffen en wegsturen als koningin.’ De koning vond dat een erg goed plan en besloot koningin Vashti weg te sturen. Maar na een paar weken miste koning Ahasveros zijn mooie en slimme vrouw heel erg. Hij had er spijt van dat hij haar zo behandeld had en dat hij haar had weggestuurd.

VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Hoe lang duurde het feest van koning Ahasveros?

180 dagen + 1 week.

Wat antwoordde koningin Vasthi toen de koning iets van haar lichaam vroeg wat ze niet wilde?

Nee

LINK MET VRAAG EN PRIJS VAN DE DAG

VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wat zou jij doen als iemand iets van jouw lichaam vraagt wat jij niet wilt?

De persoon die goede fysieke grenzen aangeeft.


VERDIEPINGSVRAGEN

Heb jij wel eens te maken gehad met overschrijdend lichamelijk contact en hoe reageerde je er op?

Hoe kun je lichamelijke grenzen van jezelf en anderen beter bewaken?