Esther, haar naam betekent ster. En vandaag gaan we kijken hoe zij op het
juiste moment de ster van het verhaal wordt. Haar leven staat op het spel,
het leven van haar geliefde oom staat op het spel. Ja, zelfs haar hele volk
dreigt vernietigd te worden. En alleen zij lijkt het te kunnen voorkomen.
Hoewel, Mordechai zegt nog: ‘Als jij het niet doet, stuurt God wel iemand
anders.’ God wil dat wij schitteren en daarvoor mogen we zelf keuzes
maken. Dat geldt net zoveel voor jou en mij, als voor de jongeren uit de
wijk. God vindt hun keuzes belangrijk en wil dat zij de ster worden van
hun verhaal.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Hoe betrek jij God in je (belangrijke) keuzes? Geloof jij ten diepste dat
God wil dat jij een ster bent?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Esther 4 – 7

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | DE GEKLEURDE DISCOBAL

Neem een gekleurde discobal mee als je die hebt. Laat zien (of leg uit) hoe een discobal werkt. Het reflecteert het licht en geeft het een kleur mee. En omdat het draait, komen die kleuren overal om te schitteren.

Wat kan je zeggen: “Wat doet een discobal? Het laat allemaal kleurtjes zien in een ruimte. Dat kan het, omdat er een lamp in zit, of er licht van buiten op schijnt. Door de lamp, kan een discolamp schitteren. Zo is het ook met ons. God heeft ons gemaakt om te schitteren. Wij mogen er voor kiezen om zijn licht in ons te laten schijnen, zodat we overal mooie kleuren schitteren om ons heen, zodat iedereen kan genieten van God (door ons heen).”


SPORT VOORBEELD | LUCAS MOURA IS DE STER OP HET JUISTE MOMENT

Ajax staat in 2019 met anderhalf been in de finale van de Champions League. Iedereen verwacht dan ook dat ze de klus in eigen huis gaan afmaken tegen Tottenham Hotspur. Valentijn Driessen mag als analist aanschuiven voor de wedstrijd en zegt: ‘Je hoeft maar één spits te dekken, want die andere, die Moura, die kun je rustig alleen voor de keeper laten komen. Die scoort nooit.’ Maar het wordt de avond van Lucas Moura. Nadat Ajax bij rust op 2-0 voorsprong bijna zeker lijkt van de finale, staat Lucas Moura op om te schitteren. Met twee doelpunten brengt hij de spanning helemaal terug in de wedstrijd. En in blessuretijd maakt hij het af. Met drie goals in de wedstrijd schiet hij de Spurs ten koste van Ajax naar de Champions League finale.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt dat je er voor koos om als ster te schitteren tot eer van God.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Haman was boos. En daarom wil hij heel het volk van Esther
vermoorden. De koning gaat er mee akkoord en dus zal over
precies één jaar Esther en haar volk dood zijn. Tenzij…

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Esther 4 – 7

Kernpunt

Esther moet een keus maken en daarbij moet zij een groot risico lopen. Haar leven staat op het spel.


Verhaallijn

Haman was boos op Mordechai omdat hij niet wilde buigen voor hem. Hij laat een wet opstellen waardoor het hele volk van Mordechai vermoord zal worden over precies één jaar. Maar Haman weet niet dat, de door de koning zo geliefde, koningin Esther het nichtje is van Mordechai. Esther schrikt als ze de wet te zien krijgt. Esther moet naar de koning toe. Maar ze durft niet. Iedereen die bij de koning wilde komen, moest goedkeuring van de koning krijgen. Dan wees hij naar jou met de gouden scepter in zijn hand, en dan mocht je naar voren komen. Maar wees hij niet met de gouden scepter, dan zou je worden gedood..

Koningin Esther gaat overleggen met Mordechai: ‘Wat moet ik doen?’ En Mordechai antwoordt: ‘Ik denk dat God jou juist koningin heeft gemaakt voor een tijd als deze. Jij moet voor je volk opkomen. Het is tijd voor jou om te schitteren.’ Esther zegt: ‘Oké, ik ga, maar dan moet jij en heel het volk drie dagen lang voor mij bidden en vasten. Als de koning dan niet met zijn scepter naar mij wijst, dan kom ik maar om.’ Esther gaat naar de koning.

De koning kijkt haar aan en…. wijst met zijn gouden scepter. ‘Wat is er, Esther?’ vraagt de koning. Esther zegt: ‘Zouden we misschien vanavond samen met Haman kunnen eten?’ De koning en Haman kwamen eten en na de maaltijd zei de koning: ‘Wat wil je me vragen? Vraag het me maar en ik zal het je geven.’ Esther zegt: ‘Nou, zouden jullie misschien morgenavond weer bij mij willen komen eten? Dan zal ik morgen vragen wat ik wil vragen.’ De avond daarna , als de maaltijd is afgelopen, vraagt de koning opnieuw: ‘Wat is uw vraag, Esther?’ En dan komt het hoge woord er uit bij Esther: ‘Op uw verzoek zal ik dood gaan, net als heel mijn volk. Want dat is wat er gebeurt als die nieuwe wet wordt uitgevoerd.’ De koning schrikt enorm! ‘Wie heeft die wet geregeld en waar is hij?’ schreeuwt de koning. Haman, die er bij zit, schrikt ook enorm! De koning en hij wisten beiden niet dat Esther Joods was en dat de wet dus op haar betrekking had. Esther wijst naar Haman. ‘Daar zit hij, Haman heeft de wet gemaakt.’

VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Waarmee bepaalde de koning of iemand bleef leven?

Met zijn gouden scepter.

Wat vroeg Esther de eerste keer aan de koning?

Kom je bij me eten samen met Haman?

LINK MET VRAAG EN PRIJS VAN DE DAG

VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Voor wie kun jij een ster zijn?

De ster van de dag.


VERDIEPINGSVRAGEN

Esther was misschien wel koningin geworden voor een tijd als deze. Waarvoor wil God jou gebruiken?

Van welke actie van Esther kun jij wat leren?