Redding door Jezus. Uiteindelijk is dat het kernpunt van het Evangelie en de reden waarom jullie sportcommunity zijn. Vaak blijft het tijdens het sportcommunitymoment makkelijk wat oppervlakkig, maar als je eerlijk bent, heeft het weinig zin als de kinderen niet daadwerkelijk Jezus aannemen als hun Redder. Het is daarom goed dat je vandaag het gesprek aan gaat en niet teveel blijft hangen in vage woorden. Voor Jozef en het volk Israël later, had zijn eerherstel grote impact. Ook voor de jongeren uit de wijk heeft deze keuze grote impact net zoals het voor jou/mij heeft.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Heb jij Jezus al aangenomen als redder? Ben je bewust van de impact van de keus? Bid voor dapperheid bij het team en de jongeren!


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Genesis 41:1-57

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | TIKKERTJE MET VERLOS

Leg uit dat je tikkertje met verlos gaat spelen. Als iemand door de tikker afgetikt wordt, moet hij als een standbeeld blijven staan. De verlosser kan spelers die afgetikt zijn weer mee laten doen door ze vrij te tikken. Kies een verlosser, zonder dat de groep weet wie de verlosser is. Wijs een tikker aan en laat vervolgens de kinderen in het veld staan behalve vijf kinderen inclusief de verlosser. Start het spel. Laat de vijf kinderen aan de kant staan en laat ze één voor één het veld betreden als extra persoon die getikt kan worden. Laat als laatste de verlosser het veld betreden. Nu kan de verlosser massaal de spelers die afgetikt zijn gaan bevrijden. Stop het spel na vijf minuten en vraag aan de verlosser wat hij ervan vond dat hij bijna het hele spel aan de kant stond.

Wat je kunt zeggen: “Waarschijnlijk vond de verlosser het niet leuk om aan de kant te staan, want iedereen wil meedoen met het spel. Uiteindelijk werd hij de belangrijkste persoon van het spel die velen kon redden. Vandaag gaat het ook over redden vanuit een lage, en zelfs onmogelijke positie. Luister maar.”


SPORT VOORBEELD | FC TWENTE IN ERE HERSTELD

In 2010 wordt FC Twente landskampioen. Naast AZ (2x), lukt dat geen andere club in 55 jaar tijd, buiten Ajax, PSV en Feyenoord om. Een bijzondere prestatie dus! Snel daarna gaat het hard achteruit met FC Twente. In 2018 eindigen ze zelfs helemaal onderaan in de eredivisie en volgt degradatie. Bijna gaat de club zelfs failliet. Maar met de hulp van een trouwe achterban wordt FC Twente weer in ere hersteld. Ze worden kampioen en mogen weer in de eredivisie spelen. In de hele periode blijft hun stadion goed bezocht door 30.000 fans. De fans en de sponsors verlossen FC Twente uit hun benaderde situatie door hun trouw. Nu FC Twente weer in de eredivisie speelt, kunnen ze verder bouwen naar een nieuw kampioenschap.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt hoe God jou verloste uit jouw situatie.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Jozef zat in de gevangenis. en mocht daar helpen. Hij legden
de dromen uit van de schenker en de bakker, maar helaas is de
schenker hem vergeten.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Genesis 41:1-57

Kernpunt

Iedereen lijkt Jozef vergeten, maar God niet. Hij hersteld Jozef in ere en laat zijn droom uitkomen.


Verhaallijn

“Jij kunt mijn droom uitleggen zo is mij verteld?!” Jozef is nog steeds aan het bijkomen van wat er is gebeurd. Nog even geleden zat hij in de gevangenis! Maar nu staat hij voor de farao. Die heeft gedroomd en weet zeker dat het wat betekent, maar niemand wist wat. Toen herinnerde de schenker zich na twee jaar hoe Jozef zijn droom had uitgelegd en vertelde dit de farao. En nu staat Jozef voor de farao en zegt: “Ik kan geen dromen uitleggen, maar God wel en Hij heeft het beste met mensen voor en ook met u.” Jozef legt uit dat er eerst zeven jaren komen met ongelooflijk grote oogsten! Daarna zal er zeven jaar hongersnood volgen. Jozef zegt: “Als ik u was, zou ik een wijze man aanstellen die in de zeven goede jaren alle extra oogst opslaat en dat tijdens de hongersnood weer uitdeelt.” Farao is diep onder de indruk van Jozef. Hij ziet dat God in hem is en door hem heen werkt. Daarom zegt farao: “Jozef, jij bent die man, want God is met jou en wil via jou voor ons zorgen. Ik maak jou daarom tot één na hoogste heerser van het land. Alles wat jij zegt moeten de mensen doen, zo zal het volk gered worden!” Zo wordt de jongen die ooit als slaaf is verkocht en zelfs in de gevangenis belandde, verhoogd tot redder van het volk. Zoals Jozef het volk in zijn tijd mocht redden van de hongersnood, zo wil Jezus alle mensen redden van de dood! Zodat ze voor eeuwig mogen leven met God. Net als Jozef werd ook Jezus vernederd tot de laagste positie; want hoewel Jezus Zoon van God is, werd Hij een mens en liet zich vrijwillig vals beschuldigen als crimineel. Jezus werd zelfs gedood. Maar Jezus overwon de dood en behaalde zo de overwinning voor iedereen die dat wil! Want uit onszelf kunnen we niet bij God horen en genieten van Hem en alles wat Hij geeft. We hebben een Redder nodig en dat is Jezus: Hij stierf in onze plaats en overwon de dood! Als je in Jezus gelooft, met je hele leven op Hem vertrouwt, dan wordt je gered. Je mag dan ontdekken hoe het is als God in je woont, zodat je nooit meer alleen bent, en hoe Hij jou wil helpen om tot zegen te zijn voor anderen.

VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Hoe lang zat Jozef nog gevangen nadat de schenker was
vrijgelaten?

Twee jaar.

Waarom is de farao zo onder de indruk van Jozef?

Hij ziet dat God tot Jozef spreekt en door hem heen werkt.
werk voor de farao mocht doen.

LINK MET VRAAG EN PRIJS VAN DE DAG

VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Zou jij ‘ja’ willen zeggen tegen Jezus als Redder?

De speler die anderen de eer geven.


VERDIEPINGSVRAGEN

Waar zou jij van gered willen worden? Waarom?

Zou jij gered willen worden door
Jezus?