Misschien ken je dat gevoel wel. Penalty gemist, toets niet gehaald op school, gezakt voor je rijexamen, of iets doms gedaan in je vriendschap of relatie. Er iets anders gegaan dan je achteraf prettig vond en je wilt het graag herstellen. Soms komt het besef direct: dit is niet goed. Soms komt het besef pas jaren later. Feit is dat iedereen wel eens een nieuwe kans nodig heeft. Maar je bent voor een nieuwe kans vaak afhankelijk van een ander. Het is goed om er eens met de jongeren over te hebben. Want als je een nieuwe kans krijgt, dan moet je die nog wel pakken! Wees voorbereid.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Is er nog iets waarvan jij graag een tweede kans wil? Wat moet je daarvoor doen? Ben je bereid die stap te zetten?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Genesis 44:4-45:5

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | BALWORSTELEN

Maak twee teams van kinderen. Zet een parcours uit met pionnen. Geef het eerste kind een bal en vertel dat je als team zo snel mogelijk het parcours moet afleggen, maar leg niet uit hoe of wat. Tel af en laat ze beginnen. Juich ze toe en hits ze op. Ga niet op vragen in. Stop het spel na een minuut en zeg dat het helemaal niet goed gaat. Vertel dat ze het parcours helemaal verkeerd lopen. Leg uit dat ze de heenweg met de bal in de hand het parcours moeten afleggen en de terugweg met de bal aan de voet. Ze mogen pas bij de laatste pion de bal passen naar de eerstvolgende in de rij zodat die kan beginnen. Vertel dat je ze een nieuwe kans geeft om het nu goed te doen. Laat vervolgens de twee teams tegen elkaar strijden. Geef de winnaars wat lekkers of applaus.

Wat je kunt zeggen: “Jullie kregen een nieuwe kans, nadat de eerst keer niet
goed ging. Zo krijgt Juda, de broer die Jozef verkocht, een nieuwe kans. Luister maar.”


SPORT VOORBEELD | SERGIO PADT HOOPT OP NIEUWE KANS NEDERLANDS ELFTAL

Sergio Padt is in het seizoen 2019/2020 bezig met een erg sterke reeks. Hij is keeper van FC Groningen en dankzij zijn goede reddingen, krijgt FC Groningen erg weinig doelpunten tegen. Minder zelfs dan clubs als Feyenoord of PSV. Het is niet voor het eerst dat Padt goed keept. Eerder vond bondscoach hem beter dan AZ keeper Bizot, en werd Padt geselecteerd bij het Nederlands elftal. Tot hij in een boze bui zich agressief gedraagt naar een conducteur. Hij verliest zijn aanvoerdersband bij FC Groningen ondanks zijn excuses en hij verliest zijn plek bij Oranje. Nu is het anderhalf jaar later en hoopt Padt dankzij zijn sterke reeks op een nieuwe kans.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt over dat jij een nieuwe kans kreeg.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Het is hongersnood in Egypte en omgeving. Jozef heeft
jarenlang een graanvoorraad opgebouwd en maakt Egypte
nu rijk. Ook zijn eigen familie komt graan halen. Jozef test zijn
broers om te kijken of hun hart veranderd is.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Genesis 44:4-45:5

Kernpunt

Juda had Jozef jaren geleden verkocht als slaaf, maar is nu
bereid garant te staan voor Jozefs broer Benjamin.


Verhaallijn

“Waarom hebben jullie de zilveren beker van de heerser gestolen?” vraagt de huismeester van Jozef streng. De broers schrikken en de soldaten zoeken direct de zakken met graan door. De beker wordt gevonden in de zak van Benjamin. “Neem hem gevangen!” beveelt de huismeester. De broers zijn wanhopig, want dit betekent dat vader Jakob nog een zoon verliest! Ze volgen de huismeester naar de heerser van Egypte.Juda weet zeker dat Benjamin niets gestolen heeft, ook al lijkt dat wel zo! De heerser lijkt vastberaden om de dief te straffen. Dus probeert Juda het op te lossen. Hij zegt: “Wij zullen uw slaven zijn, ook hij bij wie u de beker heeft gevonden.” Zo hoopt Juda het leven van Benjamin te redden van de doodstraf. Juda heeft zijn vader beloofd om hem te beschermen! Maar de heerser is onverbiddelijk: “Nee! Alleen de dief zal mijn slaaf zijn!” “Maar dan zal mijn vader sterven van verdriet”, zegt Juda, “Laat mij alstublieft kort tot u spreken. Toen u destijds vroeg of wij nog meer broers hadden, zeiden we dat we nog één broertje hadden, Benjamin en dat zijn andere broer dood is. Nu heeft mijn vader zijn hart en ziel verbonden aan Benjamin. Hij wilde ons eerst niet eens laten gaan want hij zei: ‘Jozef is waarschijnlijk verscheurd door een wild dier. Als Benjamin nu ook iets overkomt, dan sterf ik van ellende!’ Toen heb ik mij opgeworpen om hem te beschermen met mijn hele leven. Beste heerser, laat alstublieft mij in plaats van Benjamin uw slaaf worden, zodat mijn vader mijn broers en Benjamin weer terug zal zien.” Jozef wordt diep geraakt door de woorden van Juda. Het was Juda die hem als slaaf verkocht had, maar nu wil Juda zelfs zijn eigen leven geven om zijn broertje en zijn vader in leven te houden. Juda is echt veranderd! En Jozef houdt het niet meer droog. Snel stuurt hij alle knechten weg en zegt tegen zijn broers: “Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie verkocht hebben.” Van schrik deinzen de broers naar achteren. Maar Jozef zegt: “Wees niet bang, God heeft mij door jullie vooruitgestuurd naar Egypte zodat ik nu voor jullie kan zorgen.” Huilend valt hij Benjamin om de hals en huilt samen met zijn broers. Dan weten ze dat Jozef hen heeft vergeven en durven ze met hem te praten. Ze krijgen een nieuwe kans

VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wat voor straf wilde Jozef aan Benjamin geven?

Dat hij slaaf van Jozef moest worden.

Hoe wist Jozef dat Juda echt veranderd was?

Hij was bereid de straf voor Benjamin te dragen.

LINK MET VRAAG EN PRIJS VAN DE DAG

VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Waarin heb jij een nieuwe kans nodig?

De speler met de beste comeback.


VERDIEPINGSVRAGEN

Wat zou je aan God willen vragen als je kijkt naar de moeilijkheden in jouw leven?

Heb jij al eens iemand een nieuwe kans gegeven? Wat gebeurde er daarna?