Jakob is vader van veel zonen. Uiteindelijk twaalf stuks. Bij totaal vier verschillende vrouwen. Je kunt je voorstellen wat een gezinsdynamiek dat moet hebben opgeleverd. Tussen de zussen Lea en Rachel was een hoop jaloezie en afgunst en we lezen dat die afgunst ook onder de broers was. Jakob was een vader voor al zijn zonen, maar voelde wellicht wel als ‘afwezige’ vader voor een aantal van zijn kinderen. God wil Vader zijn van alle kinderen. Grote kans dat er jongeren bij de sportcommunity komen die pijn hebben in hun relatie met hun vader. Daarom is het goed om Vaders’ liefde door te geven.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Hoe is jouw relatie met je vader? Zijn er nog dingen die je moet uitspreken? Hoe beïnvloed het jouw relatie met God de Vader?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Gen 35 & 37

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | FAMILIE FOTOSHOOT

Maak kaartjes met de namen uit de familie van Jozef: Jozef, Rachel, Jakob, Lea, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issaschar, Benjamin, Dina, Laban, Isaak, Esau, Zilpa, Bilha. Deel kaartjes uit aan de kinderen en eventueel aan de sportvrijwilligers. Je kan er eventueel voor kiezen om een groep kinderen alle broers te laten spelen. Vertel dat je de familiefotograaf bent van Jozef. Vertel dat je de familie van Jozef gaat noemen. Je begint bij Jozef en beschrijft elke personage op de foto vanuit het perspectief van Jozef. Dus als volgt: Rachel – Moeder van Jozef, Jakob – vader van Jozef, Lea – Stiefmoeder van Jozef, Ruben – Halfbroer van Jozef, Simeon. Halfbroer van Jozef, Levi – Halfbroer van Jozef, Juda – Halfbroer van Jozef, Dan – Halfbroer van Jozef, Naftali – Halfbroer van Jozef, Gad – Halfbroer van Jozef, Aser – Halfbroer van Jozef, Issaschar – Halfbroer van Jozef, Benjamin – Broer van Jozef, Dina – Halfzus van Jozef, Laban – Opa van Jozef, Isaak – Opa van Jozef, Esau – Oom van Jozef, Zilpa – Stiefmoeder van Jozef, Bilha – Stiefmoeder van Jozef. Laat de kinderen naar voren komen als hun kaartje wordt genoemd en een pose nemen in de familiefoto. Maak een foto als alle kinderen en sportvrijwilligers een plaats hebben ingenomen.

Wat kan je zeggen: Vandaag gaat het verhaal over de familie van Jozef. Jozef komt uit een gezin wat we tegenwoordig een samengesteld gezin zouden noemen. Een bijzonder gezin! Luister maar.


SPORT VOORBEELD | IK HOU VAN VOETBAL, MAAR FAMILIE GAAT BOVEN ALLES

Messi is één van de allerbeste voetballers ooit. Zijn prijzenkast is buitengewoon goed gevuld, maar toch hoeft hij niet naar een andere club om te laten zien dat hij ook buiten Barcelona goed kan voetballen. Het heeft te maken met twee redenen: Barcelona hoort elk jaar bij de beste clubs ter wereld. En hij wil niet dat zijn familie hoeft te verhuizen vanwege zijn werk als dat niet nodig is. Daarvoor houdt hij teveel van zijn vrouw en kinderen, die het goed naar hun zin hebben in Barcelona. Voetbal is voor Lionel Messi belangrijk, maar zijn familie belangrijker.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt over je relatie met je vader.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Vorige keer hoorde we over Jozefs vader, Jakob. Hij leerde
door een hele worsteling heen op God te vertrouwen en nam
zo zijn verantwoordelijkheid.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Gen 35 & 37

Kernpunt

Jozef leeft in een groot gezin, Jakob is zijn vader.


Verhaallijn

Hoi, ik ben Jozef en kom uit een groot gezin. Ik heb elf broers en een zus. Nou ja, eigenlijk zijn het tien halfbroers, een halfzus en één echt broertje. Want ik heb nog eens drie stiefmoeders. Probeer je maar eens voor te stellen hoe mijn familie met zo veel mensen eruit ziet.” “Oh ja, verder is er ook nog ruzie in de familie geweest. Mijn vader werd smoorverliefd op Rachel, mijn moeder. Hij mocht met haar trouwen als hij zeven jaar lang voor niets voor mijn opa Laban werkte. Na zeven jaar mocht hij eindelijk trouwen. Maar toen werd mijn vader zelf beetgenomen, want de bruid droeg een sluier zodat je haar gezicht niet kon zien. En mijn vader dacht dat hij met Rachel trouwde, maar in werkelijkheid trouwde hij met haar oudere zus Lea! Toen mijn vader daar achter kwam werd hij boos! Toch mocht mijn vader ook met Rachel trouwen, als hij nog zeven jaar voor niets werkte voor mijn opa. Bizar natuurlijk, maar in die cultuur en die tijd kon dat gewoon. En verder is mijn ech-te moeder jaloers geweest op mijn stiefmoeder Lea, omdat ze eerst geen kinderen kon krijgen. Dat is allemaal dus niet heel erg gemakkelijk voor me.” “Ik kan me nog wel herinneren toen ik zeventien was. Ik werkte bij de schapen en geiten. Ik paste op ze. Ook zijn broers werkten met de schapen en geiten. Als ik aan het werk was, hoorde ik af en toe wel eens een verhaal over één van mijn broers, meestal waren dat niet hele goede dingen. Ik vertelde al die slechte verhalen door aan mijn vader. Ik heb echt een hekel aan mijn broers!” “En een paar weken later kreeg ik echt een vet mooie jas van mijn vader, omdat hij meer van mij hield dan van mijn andere broers en zus. En terecht! Het was een hele mooie jas met allerlei kleuren en die was voor mij. Die jas was veel mooier dan de jassen die mijn broers hebben. Daarmee liet mijn vader zien dat hij heel veel van mij hield. Wat was ik blij met mijn nieuwe jas, maar mijn broers waren daar natuurlijk niet blij mee. Ze waren stront jaloers op mij. Maar ja, dat klopte toch ook wel. Zij deden geen goede dingen. Zij vonden dat ik voorgetrokken werd door mijn vader. Ik was altijd braaf en ja, dan kreeg ik een mooie jas. En nu hebben ze een hekel aan mij en willen niet meer met mij praten.”

VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wat vertelt Jozef aan zijn vader?

Slechte dingen over zijn broers (roddels).

Waarom krijgt Jozef een jas van zijn vader?

Omdat zijn vader veel van jozef houdt. Meer dan van zijn
broers.

LINK MET VRAAG EN PRIJS VAN DE DAG

VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wat vind jij belangrijk aan familie?

De beste teamspeler.


VERDIEPINGSVRAGEN

Wat doe jij als je jaloers bent?

Waarom denk je dat God toch voor Jakob zorgt, terwijl hij een bedrieger was?