Steeds meer jongeren voelen zich eenzaam. Het lijkt wel dat hoe meer keuzemogelijkheden je hebt, hoe minder iets echt bij je lijkt te passen. En hoe meer ‘social media’ te zien is, hoe hoger de lat lijkt te worden waaraan je moet voldoen om ‘erbij’ te horen. Het maakt dat jongeren het lastig vinden om echt gezien te worden en zich echt geliefd te voelen. Gelukkig zijn wij een plek waar ze gezien worden en ze zich geliefd kunnen voelen. Wij, de sportcommunity, zijn als een kerk voor hen. Bemoedig de jongeren vandaag maar extra en wees extra complimenteus, ze verdienen het!


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Voel jij je wel eens eenzaam? En ben jij eenzaam? Hoe komt dat? Wat kun je er zelf aan doen?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Genesis 39:20 –
40:23

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | HET BUITENBEENTJE

Maak twee gelijkwaardige voetbalteams van vijf spelers en geef één team de hesjes. Kies nog een kind en geef hem het opvallende hesje. Leg uit aan de kinderen dat het doel van het spel is om zo vaak mogelijk over te spelen zonder dat de tegenpartij de bal onderschept of aanraakt. Het kind met het opvallende hesje hoort bij de partij die de bal heeft. Laat een andere sportvrijwilliger de twee teams zonder het extra kind bij elkaar roepen en vertellen dat degene die het opvallende hesje heeft in elk geval nooit de bal mag aanraken, omdat dan beide teams verliezen. Het gaat er om dat je balbezit houdt. Geef het startsignaal en tel als scheidsrechter hardop het aantal aanrakingen van een team. Als het andere team de bal verovert, begint je opnieuw te tellen. Moedig het publiek ook aan om hardop mee te tellen. Vraag na de wedstrijd aan de speler met het opvallende hesje wat hij van het spel vond. Vraag hem of hij zich buitengesloten voelde. Leg uit dat je hem een beetje hebt beetgenomen, omdat de beide teams dachten dat ze hem juist niet mochten aanspelen. Geef het kind nog een succeservaring door het spel nog een keer te spelen. Nu mag er wel overgespeeld worden naar de speler met het opvallende hesje.

Wat kan je zeggen: “De speler met het hesje voelde zich buitengesloten en
werd door alle spelers genegeerd. Jozef was vals beschuldigd en wordt
letterlijk opgesloten in de gevangenis. Luister maar.”


SPORT VOORBEELD | EENZAAM AAN DE TOP

Grote kans dat je Lesley Kerkhove niet kent. Zij is één van de beste tennissters van Nederland. En ze hoort al 7 jaar bij de beste 250 tennissters van de wereld. Met het tennissen kan ze genoeg geld verdienen om rond te komen, maar rijk wordt ze niet van haar sport. En om dit te kunnen blijven doen, vliegt ze 35 weken per jaar de hele wereld over. Alleen. Hotel in, tennis baan op, toernooi spelen en weer door naar het volgende toernooi op een andere plek van de wereld. Ver weg van haar man, familie en vrienden. Natuurlijk, een fantastische baan! Maar ook wel vaak eenzaam.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt over jouw eenzaamheid.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

De vorige keer werd Jozef vals beschuldigd en door zijn baas
Potifar in de gevangenis gegooid.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Genesis 39:20 –
40:23

Kernpunt

Ook in het dieptepunt van het leven van Jozef vertrouwt hij
op God.


Verhaallijn

“Dieper dan dit kan ik toch niet zinken,” zucht Jozef. “Vals beschuldigd zit ik in deze donkere kerker. Mijn voeten zijn geboeid en mijn nek vast aan een ketting. Komt dit ooit nog goed?” Maar er is geen put of kerker zo diep dat God je niet meer zou kunnen zien. Want God zorgt ervoor dat de baas van de gevangenis erg op Jozef gesteld raakt. Jozef krijgt meer vrijheden en uiteindelijk wordt hij zelfs manager van de gevangenis! Hij blijft gevangene, maar dit is veel beter dan vastgeketend zitten! Weer helpt God Jozef met alles wat hij doet. Na een lange tijd komen er eens twee nieuwe gevangenen. Twee hele belangrijke mannen die slecht hadden gehandeld tegen de baas van Egypte, de farao. De ene was bakker en verantwoordelijk voor het brood van de farao. De ander was schenker en verantwoordelijk voor de wijn. In die tijd erg belangrijke functies. Jozef zorgt voor hen, dag na dag na dag. Als Jozef ’s morgens weer eens bij hen komt, ziet hij dat ze allebei heel bedrukt kijken. Hij vraagt: “Waarom kijken jullie vandaag zo somber?” Ze antwoorden: “We hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen.” Dan zegt Jozef tegen hen: “Alleen God kan dromen uitleggen. Vertel ze maar aan mij.” De schenker begint: “Ik zag drie takken waar trossen met rijpe druiven aan groeiden. Deze druiven kneep ik uit in de beker van de farao en toen gaf ik die aan farao.” Jozef zegt: “De droom betekent dat je over drie dagen wordt vrijgelaten en weer de schenker van de farao wordt. Zou je als dat gebeurt wel aan de farao willen uitleggen dat ik niet in de gevangenis hoor? Ik zit onschuldig vast!” De schenker belooft het. Ook de bakker vertelt nu ook zijn droom: “Ik had drie manden boven op mijn hoofd. Er zat brood in voor de farao. Maar toen kwamen er vogels en die pikten alles er uit.” Jozef is even stil en zegt dan zachtjes: “Ook jij zult over drie dagen uit de gevangenis gaan, maar dan zal je de doodstraf krijgen.”Precies drie dagen later, op de verjaardag van de farao, gebeurt exact wat Jozef had verteld. De bakker krijgt de doodstraf en de schenker krijgt zijn oude baan terug. Maar helaas vergeet de schenker Jozef helemaal en vertelt niet over hem aan de farao. Zou er nog iemand ooit aan Jozef denken?

VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Waardoor krijgt Jozef meer vrijheden en wordt hij uiteindelijk
manager van de gevangenis?

Omdat God ervoor zorgt dat de baas van de gevangenis hem
mag en dat het werk dat Jozef doet er goed gaat..

Wat betekenden de dromen van de bakker en de schenker?

De droom van de bakker betekende dat hij zou sterven over
drie dagen. De droom van de schenker dat hij weer zijn oude
werk voor de farao mocht doen.

LINK MET VRAAG EN PRIJS VAN DE DAG

VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wat doe je als jij je eenzaam voelt?

De speler die het beste de ander betrekt in het spel.


VERDIEPINGSVRAGEN

Voel jij je wel eens niet begrepen?

Voel jij je wel eens eenzaam?