We zijn aangekomen bij de een na laatste dag. Het lijkt een explosie van creativiteit: allemaal verschillende soorten dieren en dan als hoogtepunt de mens. Met zijn unieke DNA, allemaal als weerspiegeling van wie God is. Alles gemaakt voor jou. Voor de kinderen uit de wijk. God heeft hen gewild, Hij houdt van hen. Vandaag staan we er bij stil welke bijzondere plek wij als mens mogen innemen bij God.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

God heeft jou gewild, vanaf het begin al. Voel jij je gewild en intens geliefd door God? Ben je dankbaar dat Hij jou gemaakt heeft?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Genesis 1: 24 – 31.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | VERSCHILLENDE PLAATSEN

Iedereen mag een land zeggen waar hij/zij ooit in zijn leven geweest is. Als je niet meer een land kunt noemen dat nog niet genoemd is, ben je af. De persoon die het langste overblijft wint. Eventueel kan dit ook met steden.

Wat kan je zeggen: “Wauw, dat waren er veel! Kun je nog herinneren hoe het was op de plekken waar je geweest bent? Of denk eens terug aan vakanties of bezoekjes aan andere wijken, dorpen, steden waar familie leden wonen. Overal is het anders en overal zijn andere mensen. Er zijn zoveel verschillende mooie plekken in de wereld die God gemaakt heeft, zodat jij en alle andere mensen er van kunnen genieten. God wil dat jij gelukkig bent en daarom heeft Hij alles zo mooi gemaakt.”


SPORT VOORBEELD | MAARTEN VAN DER WEIJDEN WEET WAT HET KOST

Maarten van der Weijden wilde ontzettend graag de allerbeste zijn in zijn sport, open water zwemmen. Dat kon hij bewijzen op de Olympische Spelen en daarvoor trainde hij als geen ander. Maar dat was niet genoeg. Om zijn spieren optimaal te laten functioneren, bracht hij in zijn laatste half jaar voor de Spelen 15 uur per dag door in een speciale zuurstoftent. Niemand kwam langs. Elke minuut van de dag was gericht op één ding, de gouden medaille. Toen hij kanker kreeg, wist hij wat hij wilde: beter worden. Het mocht hem alles kosten en hij werkte er hard voor om zo groot mogelijke kans op genezing te krijgen. Hij genas. God wist ook wat het zou kosten. Zijn verlangen om jou te maken is zo groot, dat hij zijn allerbest deed om het zo mooi mogelijk te maken. Er kwam veel creativiteit bij kijken, maar toen alles klaar was, zei God: ‘Het is zeer goed geworden!’


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt over dat je relatie met God je alles mag kosten en noem daarin wat het je kost.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Wij zijn alweer bij de zesde dag! God maakte licht, een plek,
voedsel, tijd en vissen en vogels in overvloed! Maar het is nog
betrekkelijk rustig op aarde. Daar gaat verandering in komen.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Genesis 1: 24 – 31.

Kernpunt

God maakt de mens, omdat Hij van jou houdt!


Verhaallijn

Er was een nieuwe dag begonnen. En God zei: ‘Laat er overal op aarde levende wezens komen, alles naar zijn eigen soort. Laat er vee komen, en kruipende dieren, grote dieren en kleine dieren. En zo gebeurde het. Apen, olifanten, mieren, paarden, egels, leeuwen, slangen en spinnen. Elk dier met zijn eigen taak om bij te dragen aan de natuur. Alle dieren konden eten uit de natuur die God al eerder gemaakt had. God keek er naar en zag dat het goed was. Toen zei God: ‘Laten we mensen maken, die op ons lijken! Laat ze de natuur in beheer krijgen, zodat ze er voor kunnen zorgen. Ze krijgen beheer over alle vissen in de zee, alle vogels in de lucht. En ook over al het vee, de schapen en de koeien. Zij moeten zorgen voor alle dieren en voor heel de natuur. En zo maakte God de mens, met een karakter dat op Hem lijkt.

God maakte de mens, zowel mannen als vrouwen zijn door God gemaakt. God zei tegen de mens: ‘Ik zegen je. Zorg dat je veel kinderen krijgt om de hele aarde te bevolken. Draag goede zorg over alles wat ik gemaakt heb. Ik heb voor jou groenten en fruit gemaakt om in overvloed van te eten want ik wil dat je het goed hebt. Ik houd van jou en ik ben blij met jou.’ Toen de dag voorbij was, was God erg gelukkig met alles wat Hij had gemaakt. Hij zei: ‘Dit is echt super goed!’ En toen was de zesde dag voorbij.

VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wat maakte God op de zesde dag?

De dieren op de aarde en de mensen.

Welke taak kreeg de mens?

Om voor de aarde te zorgen en om de hele aarde te bevolken.

LINK MET VRAAG EN PRIJS VAN DE DAG

VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

God heeft alles gemaakt om jou gelukkig te maken. Waar word jij het meest gelukkig van?

De speler die het meest geniet.


VERDIEPINGSVRAGEN

God heeft alles gemaakt om jou gelukkig te maken. Ben jij gelukkig?

God is blij met jou, Hij heeft jou altijd al gewild en geniet van jou. Voel je dat ook zo?