Op welke manier heeft je sport invloed op je identiteit? Hoe beïnvloedt je sport de manier waarop jij naar jezelf kijkt?

Bespreek deze vraag met elkaar.


Interview | ‘my sport is just a facet of who I am’

Christine Bowmaker , International athletics coach.


Wat zegt de bijbel?

Lees Colossenzen 3:3-4 voordat je de volgende video bekijkt.

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.


Teaching | Colossenzen 3:3-4


Discussie

Praat met elkaar over onderstaande vragen naar aanleiding van wat je hebt gelezen en gehoord.

  1.  Hoe ervaar jij de onzekerheid van het bouwen van je leven op iets anders dan Christus?
  2. Wat voor verschil zou het maken, in de gemiddeld ups en downs van een seizoen, als je zeker weet dat je complete geliefd bent?