Op welke manier zie je seksuele immoraliteit binnen jouw sport?

bespreek dit met elkaar


Interview | ‘The whole room just went silent and stared at me.’

Rosie Musgrave , Ultimate Frisbee player


Wat zegt de Bijbel?

Lees Efeze 5:3-8

“Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen.4Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank.5Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God.6Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn.7Gedraag u dus niet zoals zij,8want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht”.


Teaching | Reinheid


Discussie

Bespreek met elkaar de volgende vragen:

  • Wat leer je hierin over het christelijke perspectief op reinheid in de context van sport?
  • Seksuele immoraliteit wordt omschreven als twee mensen die handelen als getrouwden, maar dit niet zijn; en seksuele verlangens die het leven beheersen op een manier die niet is bedoeld. Wat zijn voor jou de uitdagingen in het puur zijn in je sportleven.