Mogen Christenen trots zijn op hun sport prestaties?

Praat hier met elkaar over.


Interview | Debbie Flood, former Olympic rower

‘It would have been easy to raise myself up’


Wat zegt de bijbel?

Lees Efeziërs 2:8-9

Want wij zijn niet beter dan andere mensen. God heeft ons gered maar niet omdat wij zo goed levende. We zijn gered omdat we dankzij Gods goedheid geloven in Jezus Christus. Dat is Gods geschenk aan ons.


Teaching | Efeziërs 2:8-9


Discussie

Praat met elkaar over onderstaande vragen naar aanleiding van wat je hebt gelezen en gehoord.

  1. Waarom is Trots een gevaar? Heb je hier ook de gevolgen van gezien?
  2. Hoe geeft het evangelie ons een nederig vertrouwen?
  3. Hoe veranderd vertrouwen in God (niet in jezelf) die manier waarop je sport benaderd?