Wat is de grootste tegenslag die je te verduren hebt gehad in sport?

Bespreek deze vraag met elkaar.


Interview | ‘I thought it might be the end of my Olympic dream.’

Adam Pengilly, former Winter Olympic athlete


Wat zegt de bijbel?

Lees Romeinen 8:28-29

en wij weten dat voor wie God liefhebben, wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al tevoren heeft uit gekozen, heeft hij er toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest worden van vele broeders en zusters.


Teaching | Romeinen 8:28-29


Discussie

Praat met elkaar over onderstaande vragen naar aanleiding van wat je hebt gelezen en gehoord.

  1. Hoe ben jij omgegaan met grote teleurstellingen in je sport?
  2. Wat voor verschil maakt het voor jou om te weten dat God nog steeds van je houd in moeilijke tijden en dat hij je vormt door deze tijden heen?
  3. Hoe ga je er praktisch voor zorgen dat je deze waarheid onthoud als het weer een keer tegenzit?