Wanneer je een mogelijk slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag bij een activiteit van Next Move, of je bent ouder/ verzorger van een mogelijk slachtoffer dan vragen we je dit aan ons te melden.

Ook wanneer je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag of je hebt een sterk onderbuik gevoel dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt vragen we je met klem dit te melden.

Je kunt dit rechtstreeks aan een van de vertrouwenspersonen van Next Move melden of een ander medewerker of bestuurslid. Deze zullen het in overleg met jou doorgeven aan de vertrouwenspersonen en de directeur van Next Move.

De directeur zal samen met een van de twee vertrouwenspersonen vervolgens het protocol voor
melding grensoverschrijdend gedrag in werking stellen dat past bij degene die hiervan melding
maakt.
We zullen zeer zorgvuldig omgaan met de melding. Het is ons verlangen dat iedere activiteit van Next Move in een veilige omgeving plaatsvindt.


Het e-mailadres van de vertrouwenspersonen Bram Koerts en Leonie Kramer zijn resp.
bram@nextmovesport.nl en leonie@nextmovesport.nl .

Het e-mailadres van directeur Paul Stoorvogel is: paul@nextmovesport.nl.


Hier vind je onze definitie van grensoverschrijdend gedrag.
Hier vind je de voorwaarden wanneer de melding Next Move aangaat.
Hier vind je onze gedragscode.
Hier vind je de verschillende protocollen voor verschillende meldingen en melders.
Hier vind je het sanctiebeleid voor het overtreden van onze gedragscode