De groep volgelingen wordt zo groot, dat er meerdere leiders moeten worden aangesteld. Eén daarvan is Stefanus. Een man vol geloof en kracht, die grote wonderen en tekenen deed. Ook hij wordt opgepakt en verhoord door de tempelleiders. Zijn gezicht straalt als een engel en vol vreugde vertelt hij de leiders over Jezus. Aan het eind van zijn betoog roept hij de leiders op om zich te bekeren. De leiders ontploffen van woede, ze jagen hem de stad uit en gooien stenen op hem tot hij dood is. Zo verliest Petrus een kostbare vriend die samen met hem op trok.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Ben jij wel eens iemand kwijtgeraakt in de geestelijke strijd? Of is iemand van wie je hield overleden? Wat doet dit vandaag nog met je?


PIJN EN GEMIS

TIENERS LEREN VANDAAG TE PRATEN OVER GELIEFDE MENSEN IN HUN OMGEVING DIE OVERLEDEN ZIJN OF HEN VERLATEN HEBBEN


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Handelingen 6: 1 – 15 & 7: 51 – 8:2.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | HIJ OF ZIJ IS ER NIET MEER BIJ

Vertel over dat geliefde teamlid dat gestopt is. De meesten van de groep moeten die persoon zich nog wel goed kunnen herinneren. Het doet pijn als relaties verbroken worden en het is goed om daarover te praten.

Wat kan je zeggen: “Zoals jullie weten is (..) niet meer elke week bij het sporten. Sommigen van ons vinden dat pijnlijk, anderen helemaal niet zo. Voor iedereen is het anders. Zo is het ook als iemand in onze omgeving overlijdt of besluit het contact te verbreken. Waar het voor jou super pijnlijk kan zijn, kan je omgeving daar heel anders op reageren. Iedereen gaat anders om met pijn en gemis in zijn leven. Voor ons als team is het soms ook lastig om daar goed mee om te gaan. Het maakt ons soms boos, verdrietig of onverschillig. Daarom is het goed om erover te praten met elkaar.


SPORT VOORBEELD | NEDERLAND NIET NAAR HET WK VOETBAL 2018

Misschien weet je het nog wel. In de zomer van 2018 waren ‘we’ er niet bij. De Belgen en Duitsers kleurden rood, geel, zwart. Marokkanen en Turken reden toeterend door de steden. Overal op de wereld was het feest. Overal? Nee. Oranje miste. Elke twee jaar verbroederde het EK of WK voetbal ons land. Bij halve finales of finales keken zelfs meer dan 10 miljoen mensen naar de wedstrijden. Maar nu waren we er niet bij. Auw. Het WK was simpelweg anders geworden, het was niet hetzelfde zonder oranje. Waar anders hele woonwijken en steden helemaal oranje werden gemaakt met verf, slingers en andere versieringen, bleef nu alles bij hetzelfde. Nederland was in diepe rauw in juni en juli van 2018 want we waren niet bij het feestje.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt over pijn en gemis in je eigen leven en hoe jij er met God mee om ging.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Petrus en Johannes kregen het zwaarder. Ze werden zelfs twee keer gevangengezet. Toch stopten ze niet met het vertellen over Jezus. En het aantal volgelingen van God groeide elke dag!

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Handelingen 6:1–15&7:51–8:2.

Kernpunt

Stefanus, een goede vriend van Petrus, wordt vermoord vanwege zijn geloof in Jezus. Dat doet pijn.


Verhaallijn

De groep volgelingen van Jezus wordt elke dag groter. De twaalf leerlingen die Jezus had gekozen besluiten dat ze het zelf niet langer aankunnen. Er moeten nieuwe leiders opstaan. Dus kiezen ze zeven betrouwbare leiders uit hun midden, zodat zij zelf weer ruimte krijgen om hun eigen taak uit te voeren. Zo kan de groep volgelingen blijven groeien zonder dat er problemen ontstaan.

De tempelleiders raken erg gefrustreerd. Met name over Stefanus, een goede vriend van Petrus en één van de zeven nieuwe leiders. Als hij spreekt dan is dat zo krachtig. En in de naam van Jezus gebeuren er zulke grote wonderen, dat er veel mensen tot geloof komen. De tempelleiders verzinnen leugens, zodat Stefanus voor de rechter moet komen. De raad die over hem moet oordelen kijkt goed naar Stefanus, en ziet een glans van zijn gezicht komen. Hij lijkt wel een engel, zo straalt hij!

Stefanus mag zichzelf verdedigen en besluit deze kans aan te grijpen om de raad, die over hem moet oordelen, te vertellen over Jezus! Er volgt een lang verhaal vol logische verbanden, maar de raad wil het niet horen. Geïrriteerd horen ze het verhaal aan. Als Stefanus hen dan tot slot ‘koppig en zondig’ noemt, exploderen ze. Stefanus zegt: ‘Jullie voorouders hebben altijd profeten en mensen van God vermoord en jullie? Jullie hebben God’s Zoon zelf vermoord! Jullie zijn geen haar beter.’ De raad stormt naar voren om Stefanus wat aan te doen, zo boos zijn ze! Hoewel ze goed opgeleide mannen zijn, hebben ze zichzelf niet meer onder controle.

Ze drijven Stefanus de stad uit en gooien net zo lang stenen naar hem tot hij dood is. Stefanus kijkt omhoog terwijl een regen van stenen zijn lichaam treft. Hij ziet een opening in de wolken en ziet Jezus staan. Hij roept naar Hem: ‘Jezus, ontvang mijn geest!’. En dan sterft hij. Diezelfde dag nog gaat het helemaal los in de stad. Alle christenen moeten dood. Een enorme vervolging breekt uit. Petrus huilt. Zijn goede vriend is dood en hij moet vluchten. Iedereen is van slag om de dood van Stefanus.


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wie was één van de zeven nieuwe leiders?

Stefanus

Waarmee wordt Stefanus gedood?

Stenen.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wie mis jij in je leven en wat doet het met je?

De persoon die het beste iemand anders troost.


VERDIEPINGSVRAGEN

Welke plek heeft Jezus in jouw pijn en gemis?

Met wie kun je praten over jouw pijn en gemis?