De leiders van de tempel komen geërgerd op Petrus en Johannes af en zetten hen direct gevangen. De volgende dag wordt hen verboden over Jezus te praten, maar het omgekeerde gaan ze doen: met nog meer passie vertellen ze over Hem! Met God mogen ze zieken genezen. Dit gebeurt zelfs als de zieken alleen maar in de schaduw van Petrus zijn. Opnieuw worden ze gevangengezet, maar een engel van God maakt hen vrij. De engel geeft hen ook een opdracht mee: ‘Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven.’ Ook als je gevangen lijkt te zitten in verslaving, verkeerde relaties, slecht gedrag of in een echte gevangenis, wil Jezus jou verlossen!


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

De duivel wil ons graag gevangenen houden, maar in Jezus is vrijheid! Zijn er dingen in je leven waar jij in gevangen zit?


GEVANGEN

TIENERS LEREN VANDAAG DAT GOD HEN VERLOST ALS ZE GEVANGEN ZITTEN.


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Handelingen 4: 1-31 & 5:12-23

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | GEVANGEN OM NIKS

Speel een partijtje voetbal. De scheidsrechter stuurt elke minuut iemand naar de kant. Die persoon moet in de gevangenis. Pas als hij toestemming krijgt van de verlosser, mag hij weer meedoen

Wat kan je zeggen: “Wat een stomme regel hè? Voor niets moest je aan de kant en wachten tot je weer mee kon doen. Zo ging het ook met Petrus en Johannes. Om niets moesten ze naar de gevangenis, maar ze werden weer vrij! Ze kregen zelfs specifiek de opdracht om nog meer over Jezus te vertellen!


SPORT VOORBEELD | WIM KIEFT GEVANGEN IN ZICHZELF

Als voetbalanalist is Wim Kieft regelmatig te gast bij praatprogramma’s over voetbal. Hij weet er veel van af, want hij is zelf top spits geweest bij Ajax, PSV en het Nederlands elftal. Maar een andere, belangrijke reden waarom hij aan de tafel mag aanschuiven, is om geld te verdienen. Wim Kieft zit namelijk tot over zijn oren in de schulden. Kieft houdt niet zo van aandacht, maar als knappe topvoetballer ontkomt hij er niet aan. Overal waar hij komt, zwermen de meisjes om hem heen. Wim Kieft wilde ontsnappen aan de aandacht en hij begon drugs te gebruiken. Ongeveer 18 jaar lang gebruikt hij cocaïne tot hij letterlijk niets meer heeft dan schulden. De verslaving houdt hem gevangen. Door oude vrienden uit de voetbalwereld wordt hij erbovenop geholpen. Jezus wil voor jou zijn als de oude vrienden die Kieft hebben geholpen. Hij wil jou er boven helpen om te herstellen van wat jou gevangen houdt.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt dat jij gevangen zat in leugens of verslaving en hoe Jezus jou daarvan heeft verlost.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Een verlamde man werd genezen door de woorden die Petrus en Johannes uitspraken. Opnieuw kwamen duizenden mensen tot geloof om wat Jezus aan het doen was door Petrus en Johannes heen!

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Handelingen 4: 1-31 & 5:12-23

Kernpunt

Je kunt in je leven gevangen raken. Ook als de situatie hopeloost lijkt, kan Jezus je vrij maken


Verhaallijn

De leiders van de tempel waren geïrriteerd toen ze hoorden dat de verlamde man na 40 jaar ineens genezen was in Jezus’ naam. Die man hadden ze toch gedood? Hoe kon het nou ineens dat in die naam van Jezus toch weer opdook. En nog wel zo krachtig dat al duizenden mensen zich volgeling van Hem noemden. Ze lieten Petrus en Johannes direct gevangenzetten. En na een nachtje gevangenis kwam de ondervraging: ‘Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?’

Een mooiere vraag kan Petrus zich niet wensen. ‘Leiders, luister’, zo begint hij. ‘Laat het duidelijk zijn: deze genezing komt door Jezus. De Man die door u gekruisigd is, maar die is opgestaan uit de dood.’ Wow. De leiders staan perplex. Petrus was maar een simpele visser. Maar zijn woorden hebben kracht. Ineens herkennen ze Petrus, hij is één van de volgelingen van Jezus! Ze raken sterk vertwijfeld. Want iedereen in het hele land kent de verlamde man. Maar als bekend wordt dat dit is gebeurd is door Jezus, raken we onze belangrijke positie kwijt! Ze besluiten om Petrus en Johannes sterk te verbieden nog langer over Jezus te praten. Maar Petrus en Johannes antwoorden duidelijk: ‘Wij moeten God volgen en kunnen niet zwijgen over Jezus!’

Na de vrijlating gaan Petrus en Johannes dus gewoon door met vertellen over Jezus. Er gebeuren grote wonderen en dag na dag groeit de groep volgelingen van Jezus. Het is zelfs zo dat zelfs de schaduw van Petrus genoeg is voor zieken om te genezen, zo werkt God door hem heen. De leiders van het volk zijn jaloers. Ze laten Petrus en Johannes oppakken en weer gevangenzetten. Maar nog diezelfde nacht komt een engel van God en bevrijd hen uit de gevangenis. De engel zegt: ‘Ga naar de tempel en vertel over Jezus!’ De tempelleiders willen Petrus en Johannes ‘s ochtends laten ophalen uit de gevangenis voor verhoor. Maar Petrus en Johannes staan alweer in de tempel, te vertellen over Jezus


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wat mochten Petrus en Johannes niet meer doen?

Over Jezus vertellen.

Wie redde Petrus en Johannes uit de gevangenis?

Een engel


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Waarin heb jij vast gezeten waar je zonder hulp niet meer uit kon komen?

De persoon die het beste iemand helpt die hulp nodig heeft..


VERDIEPINGSVRAGEN

Waar heb jij Gods hulp bij nodig?

Hoe zou jij het vinden als een engel jou uit de gevangenis zou komen redden?