Ruth wil voor haar schoonmoeder zorgen en belandt op de akker van Boaz om daar eten te verzamelen. Het was de gewoonte dat boeren een klein beetje van hun gewassen lieten staan zodat de armen wat eten konden plukken. Boaz gehoorzaamt God en besluit extra goed voor Ruth te zorgen, ook al is ze iemand die heel anders is dan hijzelf en zijn volk. Boaz blijkt iemand te zijn die Naomi en Ruth kan verlossen van hun ellende. Boaz is heel goed voor mensen, ook al zijn ze anders dan hijzelf. Hoe zit dat met ons? Hoe gaan wij om met onze naasten?


NAASTENLIEFDE

WAAR DENK JIJ AAN BIJ: HEB JE NAASTEN LIEF ALS JEZELF?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Deuteronomium 24:21 en Ruth 2:1-23..

Bespreek na het eten met elkaar:

  • Wat is jouw moeilijkheid bij: “heb je naaste lief als jezelf?” Hoe zou jij een niet-gelovige beschrijven? Wat zegt dat over hoe je met niet-gelovigen omgaat?.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | ANDERS DAN JIJ!

Vraag vier kinderen om het spel te spelen. Elk kind komt bij een sportvrijwilliger te staan in een hoek waar een hoepel ligt. Elke sportvrijwilliger legt persoonlijk aan het kind uit wat de bedoeling is van het spel. Elk kind krijgt echter andere regels te horen. Leg aan de grote groep uit dat het kind dat het eerste drie pionnen heeft het spel wint. Laat het spel beginnen. Zorg als sportvrijwilligers ervoor dat de frustraties van de kinderen over het anders spelen van het spel niet zo hoog oplopen dat het spel uit de hand loopt. Zet het spel stop en vraag wat er aan de hand is. Stel vragen naar de regels om zo de kinderen er achter te laten komen dat ze andere regels hanteren. Vraag aan de kinderen hoe ze dit probleem op kunnen lossen. De oplossing ligt in het overleggen met elkaar over welke regels ze hanteren. Help ze mee om tot de goede regels te komen zoals hieronder beschreven.

Het Spel

Het spel:
Maak vier hoeken met hoepels. Bij elke hoek komt een kind en een sportvrijwilliger te staan. In het midden van het veld staan 8 pionnen. Het
kind mag steeds 1 pion uit het midden halen of uit een van de hoepels waar ze verzameld worden en dat naar zijn eigen hoepel brengen. Het kind dat het eerst 3 pionnen in zijn hoepel verzameld heeft, heeft gewonnen. Niemand kan ze tegenhouden of tikken. Als het te lang duurt kun je een extra pion in het midden plaatsen tijdens het spel.

  • Verkeerde regels die de kinderen krijgen te horen:
  • Je mag twee pionnen per keer meenemen
  • Je moet eerst een rondje om de pion rennen voor je hem mee mag nemen – Je moet de pion op je hoofd dragen
  • Je moet hinkelen als je een pion draagt

Wat kan je zeggen: “Het spel liep niet goed. Dat kwam omdat de vier kinderen allemaal andere regels hadden. Soms ontmoet je mensen die heel anders zijn dan jij. Soms is dat een beetje lastig of heel erg! Maar als je elkaar leert kennen, kun je elkaar beter leren begrijpen en zelfs van elkaar leren of elkaar inspireren. Dat gebeurde ook bij Naomi, Ruth en Boaz.


SPORT VOORBEELD | ASIELZOEKERS GRATIS NAAR FC GRONINGEN!

Door de burgeroorlog in Syrië en opkomst van IS sloegen honderdduizenden mensen op de vlucht. Ook Nederland nam vluchtelingen op. Er kwamen nieuwe asielzoekerscentra of bestaande centra werden uitgebreid. Zo werden er ook veel vluchtelingen in de asielzoekerscentra van Onnen en Bellingwolde geplaatst (Provincie Groningen). Nu is een van de kernwaarden van FC Groningen: “maatschappelijk betrokken en actief zijn”. Ze willen dus goede dingen doen voor de mensen in hun omgeving. Toen er vanwege de oorlog veel vluchtelingen naar Groningen kwamen, ging FC Groningen kijken hoe ze ook iets voor hen zouden kunnen betekenen. Ze besloten meer dan 800 vluchtelingen een leuke middag te bezorgen door ze gratis naar een voetbalwedstrijd te laten komen. Naast een mooie wedstrijd regelde FC Groningen gratis de busritten en consumpties. Niemand had hen gevraagd dit te doen, maar omdat dit voor FC Groningen zo belangrijk is, deden ze dit uit zichzelf. Mooi!

Wat kan je zeggen: “Het is belangrijk dat je goed wilt doen voor mensen om je heen, ook als ze niet zo zijn als jij, zo inspireer je mensen om hetzelfde te doen! Zo wilde Ruth goed zorgen voor haar schoonmoeder, wat ervoor zorgde dat er ook goed voor Ruth gezorgd werd.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt over hoe jij je naaste liefhebt, of juist waarom je dat heel moeilijk vindt.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Naomi is teruggekeerd in Bethlehem nadat haar zonen
en man waren overleden. Schoondochter Ruth blijft haar schoonmoeder trouw en gaat mee, ook al had dat niet gehoeven. De terugkomst van Naomi geeft een schok bij de mensen in Bethlehem. Naomi vertelt hen dat ze boos op God is en laat zich vanaf dan Mara noemen, dat ‘verbitterd’ betekent.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Ruth 2:1-23.

Kernpunt

De goedheid van Boaz is heel bijzonder, zelfs voor de buitenlandse Ruth zorgt hij zeer goed. Zelf zegt hij dat deze goedheid van God komt die beloont wie bij Hem schuilen.


Verhaallijn

Ruth wil voor Naomi zorgen en vraagt haar of ze eten mag verzamelen dat voor de armen is bedoeld, dat kan best vernederend zijn. God leidt het zo dat ze op de akker van Boaz terecht komt. Boaz is een van de mannen die ervoor kan zorgen dat Naomi en Ruth verlost worden van hun ellende. De goedheid van Boaz is opvallend, voor zowel zijn werknemers als voor de armen die eten komen plukken op zijn akker (Deut. 24:21). Hij gelooft in God en gehoorzaamt Hem door zich te houden aan de regels die God hem heeft gegeven. Boaz wint wat informatie in over Ruth en weet dus dat ze van een volk komt dat een gehate tegenstander was en voor haar schoonmoeder zorgt. Boaz praat toch met Ruth zelf om haar beter te leren kennen en besluit ook nog eens extra goed voor haar te zorgen en haar te beschermen. Ruth vraagt Boaz waarom hij zij goed voor haar is waarop Boaz antwoordt dat hij weet hoe goed ze zorgt voor Naomi en dat God haar via hem zegent omdat ze het van God verwacht. Bij terugkomst bij Naomi heeft ze genoeg eten voor 5 dagen en ze prijst Boaz. Naomi legt uit dat Boaz hun kan verlossen van hun problemen en dat het goed is dat Ruth hun eten bij zijn akker blijft halen.


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Hoe verdiepte Boaz zich in Ruth om erachter te komen wie ze is?

Waarom deed Boaz goed aan zijn werknemers en aan Ruth?

Hij vroeg het aan zijn knechten én ging een gesprek met haar aan.

Hij gelooft in God en gehoorzaamt Hem door zich aan de Bijbel te houden.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Hoe ga jij om met mensen die anders zijn dan jij?

Degene die positief is ondanks de omstandigheden.


VERDIEPINGSVRAGEN

Verdiep jij je in mensen die anders zijn dan jij of die je niet kent?

Wie zijn jouw naasten?

Kun jij voor iedereen naastenliefde hebben? Waarom wel/niet?