De komende weken gaan we het hebben over de schepping. Op de eerste dag schept God het licht. De strijd tussen licht en donker is een strijd die vaak terugkeert. Veel mensen vinden van nature donker niet prettig, en licht juist wel. Bijvoorbeeld dat je liever met een klein lampje aan slaapt ‘s nachts. Of onverlichte fietspaden uit de weg gaat op een winteravond. Licht tegenover donker is ook een geestelijk thema: Gods licht tegenover het donker. Die link proberen we vandaag te leggen naar de kinderen.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Hoe staat het met jouw strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duister? Hoeveel ruimte laat jij aan de duisternis en hoeveel aan Jezus?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Genesis 1: 1-5 en
Lucas 23: 26-50

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | BLINDEMAN

Kies een van de tieners uit en doe hem een blinddoek om. Hij mag niets kunnen zien. Laat de rest van de tieners zich verspreiden door de zaal. De geblinddoekte moet door de zaal gaan lopen en proberen mensen af te tikken. Zijn ze getikt, dan moeten ze op de bank gaan zitten. Uiteraard mogen ze gewoon wegrennen voor de tikker.

Wat kan je zeggen: “Als je een blinddoek om hebt, dan zie je niks. Er is alleen donker. Als je dan gaat lopen is het gevaarlijk. Je kunt je ergens tegen stoten en daarmee jezelf pijn doen. Je weet niet waar je heen moet en wat de veilige weg is. Zo is het ook in je eigen leven. Als je niet ziet wat goed is, of bewust ervoor kiest om niet te zien wat goed is, kun je jezelf beschadigen en jezelf en anderen pijn doen. Daarom is het belangrijk om te weten wat goed is en ook goed te doen.”


SPORT VOORBEELD | GEEN LICHT IN HET DUISTER

Wat kan je zeggen: “Als je een blinddoek om hebt, dan zie je niks. Er is alleen donker. Als je dan gaat lopen is het gevaarlijk. Je kunt je ergens tegen stoten en daarmee jezelf pijn doen. Je weet niet waar je heen moet en wat de veilige weg is. Zo is het ook in je eigen leven. Als je niet ziet wat goed is, of bewust ervoor kiest om niet te zien wat goed is, kun je jezelf beschadigen en jezelf en anderen pijn doen. Daarom is het belangrijk om te weten wat goed is en ook goed te doen.”


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt over hoe jij omgaat met Gods uitnodiging in jouw leven.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Dit is het eerste verhaal in een serie over gelijkenissen. Een gelijkenis is een verhaal dat te vergelijken is (dat lijkt op) wat echt is. Jezus vertelt deze gelijkenissen, omdat duizenden mensen naar hem toekwamen met vragen.

Bijbeltekst

Verhaallijn

Het volgende verhaal is terug te vinden in Genesis 1: 1-5 en
Lucas 23: 26-50.

Kernpunt

Jezus vergelijkt de hemel met een bruiloft. Jij bent uitgenodigd, neem je die uitnodiging aan?


Verhaallijn

De komende weken gaan wij het hebben over de thema’s van de schepping. Het begin van alles! Het begint zo: In het begin maakte God de hemel en de aarde. Alles was nog ruig en leeg en donker. Maar God was er al. En toen zei God: Laat er licht zijn! En toen was er licht. God maakte scheiding tussen donker en licht. Het licht noemde hij ‘dag’ en het duister noemde hij ‘nacht’. En toen was de dag voorbij, het was de eerste dag.

Maar onze jaartelling begint niet met deze eerste dag. We leven nu in het jaar 2019 na Christus. We zijn begonnen met tellen op de dag dat Jezus geboren werd. En ook zijn verhaal, is een verhaal van licht en donker. Op goede vrijdag, de vrijdag voor Pasen, staan we stil bij de kruisiging van Jezus. Zijn overwinning op het donker van de dood. Jezus is gevangengenomen en berecht. Hij moet sterven. Hij had zelf niets verkeerds gedaan, maar de leiders van zijn volk hadden ervoor gezorgd dat hij toch de doodstraf kreeg. Hij wordt aan een kruis gehangen en moet net zo lang lijden tot hij van uitputting sterft.

Rond de middag wordt het ineens donker, op de hele wereld. Het blijft drie uur donker. Na die drie uur spreekt Jezus zijn laatste woorden: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” Dan blaast hij zijn laatste adem uit. In dit donkere moment lijkt het voorbij. Jezus is dood. Het is over. Maar we weten hoe het verhaal afloopt. Jezus staat op uit de dood. En omdat hij stierf, zonder ooit iets verkeerds te hebben gedaan, mogen wij leven ondanks de dingen die wij verkeerd doen als wij dat willen. Er komt licht in het donker.

VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wat maakte God op de eerste dag?

Licht.

Hoe lang bleef het donker voor Jezus stierf?

3 uur.

LINK MET VRAAG EN PRIJS VAN DE DAG

VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wanneer was jij eens bang in het donder?

Voor de speler die ‘shinet’ op het veld.


VERDIEPINGSVRAGEN

Waarom werd Jezus gekruisigd?

Wil jij leven dankzij Jezus’ dood en opstanding?