Simsons leiderschap dreigt als een nachtkaars uit te gaan. Tot hij wordt opgeroepen om als leedvermaak op een feestje te dienen. Hij ziet een kans om sterk te eindigen en gaat er vol voor. Hij weet zich afhankelijk van God en vraagt Hem om kracht. Zo brengt hij toch nog de vernietigende slag toe aan de Filistijnen waarbij ontzettend veel belangrijke Filistijnen omkomen.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Denk deze week eens na over jouw dieptepunt in het leven en hoe jij je herpakt(e)! Welke plek had God hierin?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Richteren 16:22-31

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | TALENTEN DELEN!

Één van de kinderen mag voetballen tegen alle leiders. Wie durft het aan? De rest moedigt aan. Zorg er voor dat de leiders ‘vernietigend’ hard winnen. De speler moet toegeven dat hij het alleen niet kan. Hij heeft andere spelers nodig. Hij mag er voor kiezen om zich afhankelijk te weten van anderen die bij hem in het team komen.

Wat kan je zeggen: “Het lukte niet om te winnen. Tot hij afhankelijk durfde te zijn van succes van anderen. Zo is het ook met God. Als je in nood bent, mag jij je hoop altijd bij God zoeken. Hij helpt je om sterk te eindigen!.”


SPORT VOORBEELD | VAN BRONCKHORST GERED DOOR ADVOCAAT

Na 7 nederlagen op rij in de winter van 2015/2016 is het crisis bij Feyenoord. Het bestuur wil Giovanni van Bronckhorst eigenlijk niet ontslaan, maar de nederlagen moeten wel stoppen. Als tussenoplossing zorgen ze dat de ervaren Dick Advocaat mee gaat kijken met van Bronckhorst. De slechte serie wordt gestopt, en het jaar er op wordt Van Bronckhorst kampioen met Feyenoord voor het eerst in 18 jaar! Ondanks een slechte serie, eindigt Van Bronckhorst sterk.

Wat kan je zeggen: “In het seizoen 2015/2016 stelt Feyenoord de nog onervaren Giovanni van Bronckhorst aan als coach. Hij moet de succesvolle Ronald Koeman vervangen. En hoewel Van Bronckhorst goed begint, komt Feyenoord in de winter in een diepe crisis. Van Bronckhorst is geliefd bij de supporters van Feyenoord, maar als Feyenoord 7 wedstrijden op rij verliest gaat het publiek toch morren. Het bestuur wil eigenlijk graag verder met hem, maar weet ook dat ze niet oneindig lang kunnen verliezen. Ze bedenken een tussen oplossing. Naast de onervaren Van Bronckhorst gaat de ervaren Dick Advocaat mee lopen. En direct keert het tij. Feyenoord zet een sterke reeks neer tot de zomer. Zo sterk zelfs, dat ze die door kunnen zetten in het seizoen dat er op volgt. Die reeks eindigt in een kampioenschap, het eerste kampioenschap van Feyenoord in de 21e eeuw! Het zag er hopeloos uit voor Van Bronckhorst, maar door zich afhankelijk op te stellen eindigt hij super sterk met de landstitel!


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt dat jij sterk eindigde.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Simson heeft een turbulent leven achter de rug. Na een kort huwelijk en veel intensieve veldslagen, breekt zijn laatste relatie hem op. Zijn vriendin Delila verraad hem. Zijn haar wordt afgeschoren en hij verliest zijn kracht en eindigt als werkezel in een molen.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Richteren 16:22-31.

Kernpunt

Simson zit op het dieptepunt van zijn leven. God geeft hem nog één keer de kracht terug om een vernietigende slag aan te brengen bij de Filistijnen.


Verhaallijn

Maar zijn afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien. ‘Onze god heeft onze vijand Simson aan ons uitgeleverd,’ verklaarden de Filistijnse vorsten, en daarom hielden ze een groot offerfeest ter ere van hun god Dagon. Bij het zien van Simson juichte het volk: ‘Geloofd zij onze god, want hij levert aan ons uit onze vijand, die ons land verwoestte, onze vijand, die zo velen van ons doodde.’

Ze waren in een steeds vrolijker stemming geraakt, en ten slotte had iemand voorgesteld: ‘Laten we Simson erbij halen, dan kunnen we lachen.’ Simson werd uit de gevangenis gehaald en moest om de feestgangers te vermaken tussen de zuilen van de tempel gaan staan. Hij vroeg aan de jongen die hem geleidde: ‘Zet me zo neer dat ik de zuilen kan aanraken waarop de tempel rust, dan kan ik daartegen steunen.’ De tempel was vol mensen, onder wie de Filistijnse stadsvorsten, en er waren ook nog zo’n drieduizend mannen en vrouwen op het dak geklommen om naar Simson te kijken en hem uit te jouwen.

Maar Simson riep de HEER om hulp en bad: ‘HEER, mijn God, denk toch aan mij! Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken.’

Voorzichtig betastte hij de twee middelste steunpilaren van de tempel, zette zich met beide handen schrap en riep uit: ‘Mijn dood zal de dood zijn van de Filistijnen!’ Toen duwde hij uit alle macht. De tempel stortte in en alle aanwezigen, ook de stadsvorsten, werden bedolven. Zo maakte Simson bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven.

Zijn verwanten, zijn hele familie van vaderskant, kwamen naar Gaza om zijn lichaam op te halen. Ze namen het mee en begroeven het tussen Sora en Estaol, in het graf van zijn vader Manoach. Twintig jaar lang had hij Israël geleid


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Waarvoor werd Simson bij het feest gehaald?

Om hem uit te kunnen lachen

Wat deed Simson als revanche?

Hij duwde 2 zuilen om waardoor het gebouw instortte


LINK MET VRAAG EN PRIJS VAN DE DAG
Simson bleef verkeerde keuzes maken. Soms kunnen wij ook de verkeerde keuze maken.

VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Hoe zorg jij dat je sterk eindigt met je De speler die het sterkst eindigt. school/werk/sport?

De speler die het sterkst eindigt.


VERDIEPINGSVRAGEN

Ben jij wel eens in een situatie geweest die uitzichtloos was?

Hoe ging je daar mee om?

Wat heb je nodig om goed te eindigen?