Ondanks het verraad van Delila blijft Simson bij haar. En dat niet alleen, hij vertrouwt haar uiteindelijk zelfs zijn
grote geheim toe. Het wordt zijn ondergang. Zijn haar wordt afgeknipt en daardoor verliest hij zijn kracht. Hij wordt vastgebonden en zijn ogen worden uitgestoken. Hij is een gevangene van de Filistijnen


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Iedereen maakt fouten, maar het is een bewuste keus om te blijven hangen in foute keuzes. Vraag aan God waarin Hij wil dat jij je losmaakt van verkeerde keuzes. Deel dat met een goede vriend(in) en maak er afspraken over om er mee te breken


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Richteren 16:10-21

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | VERKEERDE KEUZES

We gaan boter-kaas-eieren doen. Twee leiders spelen tegen elkaar een ‘best of 5’. Teken 9 vakken met krijt of pionnen op de vloer (of zorg op een andere manier voor 9 vakken). De leiders krijgen beide 5 hesjes. Ze mogen 1 hesje per keer in een vak neerleggen. Daarvoor krijgen ze advies van hun team van jongeren die ze tips geven. Één van beide leiders luistert bewust niet goed genoeg naar zijn team en maakt 3 spelletjes op rij foute keuzes waardoor hij (en zijn team) verliest.

Wat kan je zeggen: “Wat ontzettend dom van … dat hij/zij niet luisterde hé? Hij bleef maar domme keuzes maken en koos er voor om niet te veranderen terwijl hij wist dat hij fout zat. Zo ging het ook met Simson, ook hij bleef door gaan met het maken van foute keuzes.”


SPORT VOORBEELD | LANCE ARMSTRONG KAN NIET GOED OMGAAN MET DE VERLEIDING VAN SUCCES

In 1999 wint Lance Armstrong zijn eerste Tour de France. En het jaar er op nogmaals. En nog een keer. Tot hij stopt in 2005 wint hij 7x op rij de Tour de France en wordt daarmee de meest succesvolle wielrenner aller tijden. Maar om hem heen zwermt altijd een gerucht van doping. Net als rondom veel succesvolle renners van zijn tijd. Als veel concurrenten betrapt worden op doping, blijft Armstrong ontkennen dat hij doping heeft gebruikt. Hij liegt, draait en ontwijkt. Hij wordt zelfs woest en voert rechtzaken als mensen beweren dat hij ‘heeft gebruikt’. Tot het bewijs te groot wordt. Hij moet toegeven dat hij gebruikt heeft. En gelogen. En dat hij keer op keer een stapje verder deed richting doping. Eerst was hij schoon, maar niet succesvol. Later zocht hij de grenzen van het toelaatbare. Tot hij miljoenen investeerde om de dopingcontroles voor te blijven in techniek. Armstrong zijn verleiding naar succes, aandacht en eer maakte dat hij besloot verkeerde keuzes te maken en daarin te volharden en te liegen. Uiteindelijk raakt Lance Armstrong alles kwijt. Zijn titels worden hem afgenomen. Zijn prijzengeld moet terug en ook sponsors claimen hun geld terug. Ook zijn grote eer, zijn naam als groot sportman is weg. Lance Armstrong staat bekend als de grootste bedrieger in de sport aller tijden.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger)vertelt dat je bleef doorgaan met verkeerde keuzes door verleiding. Hoe ging je hier mee om? Wat maakt uiteindelijk dat je er toch mee stopte (of niet)?


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Simson heeft na twee keer verliefd te zijn geworden op een vrouw die bij de vijand hoort, opnieuw een relatie. En die vrouw bleek vorige week al een fout vriendinnetje te zijn voor Simson. We gaan vandaag horen hoe dat afloopt!

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Richteren 16:10-21.

Kernpunt

Simson heeft al door dat Delila niet te vertrouwen is en zelfs slecht voor hem. Toch blijft hij bij haar en gaat door met verkeerde keuzes.


Verhaallijn

‘Wat is dat nu?’ zei Delila tegen Simson. ‘Je hebt me voor de gek gehouden en leugens opgedist! Vertel me nu echt hoe je geboeid moet worden.’ Simson antwoordde: ‘Als ik word vastgebonden met nieuwe, ongebruikte touwen, dan ben ik even zwak als ieder ander.’ Toen nam Delila nieuwe touwen en bond hem daarmee vast. Weer riep ze: ‘De Filistijnen komen je halen, Simson!’ Maar terwijl de Filistijnen al klaarstonden om hem te overmeesteren, liet Simson de touwen als draadjes van zijn armen knappen. ‘Je hebt me weer voor de gek gehouden en met leugens afgescheept!’ zei Delila. ‘Vertel me
nu eindelijk hoe je geboeid moet worden.’ En Simson zei: ‘Als je mijn zeven haarvlechten inweeft in het weefgetouw en ze met een pin vastzet in de wand, dan ben ik even zwak als ieder ander.’ Zodra hij in slaap was gevallen, weefde Delila zijn zeven haarvlechten door de schering van haar weefgetouwen stak het weefsel vast met een pin. Toen riep ze: ‘De Filistijnen komen je halen, Simson!’ Simson werd wakker, rukte de pin los en trok zijn haarvlechten
uit het weefgetouw, met schering en al. ‘Hoe kun je zeggen dat je van me houdt?’ zei Delila. ‘Je vertrouwt me niet eens! Tot drie keer toe heb je me voor de gek gehouden in plaats van me te vertellen waarin je geweldige kracht schuilt.’Zo bleef ze hem dag in dag uit met verwijten bestoken en drong net zo lang aan tot hij het niet meer uithield en bezweek. ‘Nog nooit heeft een scheermes mijn hoofd aangeraakt,’ vertrouwde hij haar toe. ‘Dat is omdat ik al vanaf de moederschoot als nazireeër aan God gewijd ben. Als mijn hoofdhaar zou worden afgeschoren, zou mijn kracht me in de steek laten en zou ik net
zo zwak zijn als ieder ander.’ Delila voelde dat hij ditmaal de waarheid had verteld en stuurde de Filistijnse vorsten de boodschap: ‘Deze keer moet u zelf komen, want nu heeft hij mij de waarheid toevertrouwd.’ Ze kwamen naar haar toe en brachten het geld voor haar mee. Zodra Simson in haar schoot in slaap was gevallen liet ze een van de Filistijnen binnenkomen, en in diens bijzijn schoor ze Simsons zeven haarvlechten af. Daardoor week zijn kracht en zo maakte zij hem weerloos. ‘De Filistijnen zijn er om je te halen, Simson!’ riep ze. Simson werd wakker en wilde opspringen en zich losrukken, net als de vorige keren, want hij wist niet dat de HEER hem verlaten had. Maar de Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen uit en voerden hem mee naar Gaza, geboeid met bronzen ketenen. In Gaza werd hij in de gevangenis gezet, waar hij meel moest malen


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Hoe vaak moest Delila Simson zeuren om het juisteantwoord? 

3x

Wat was het geheim van Simson?

Wat deden de Filistijnen met Simson?

Zijn haar was nog nooit geknipt

Ze staken zijn ogen uit en lieten hem werken in een molen


LINK MET VRAAG EN PRIJS VAN DE DAG
Simson bleef verkeerde keuzes maken. Soms kunnen wij ook de verkeerde keuze maken.

VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Hoe bied jij weerstand aan verleiding?

De speler die vandaag het beste omgaat met verleiding.


VERDIEPINGSVRAGEN

Zijn er dingen die jij eigenlijk anders wil doen?

Maak jij daar in wel eens ‘grijze’ keuzes, waarmee jij je grenzen verlegt? Niet goed, maar ook niet (heel) fout. Waarom doe je dat?

Mogen wij bidden dat God je vrij zet? En mogen wij je helpen om andere keuzes te maken?