Geloof als vrucht van de Geest is meer dan simpelweg vertrouwen dat ‘het wel klopt’. Het is een fundament om uit te stappen in vertrouwen dat God voorziet. Het is het beantwoorden van de liefde die je van God hebt ontvangen, in daden. Jakobus zegt: ‘Zo is ook het geloof zonder de werken dood’ (Jak 2:26b). Deze week gaan we daarop in, op een niveau dat hopelijk past bij de kinderen uit de wijk.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Hoe is het met jouw geloof, jouw vertrouwen in God? En hoe blijkt dat uit jouw daden? Bid deze week of God je zal openbaren hoe je mag groeien in geloof!


GELOOF

TIENERS LEREN VANDAAG WAT VOOR VERSCHIL GELOOF KAN MAKEN IN HUN LEVEN.


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Genesis 22: 1 -19.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | MINI INTERVIEW

Stel je voor dat 2 baby’s in de baarmoeder een gesprek hebben. De eerste zegt tegen de ander: “Denk je dat er buiten de baarmoeder leven is.” “Nee, natuurlijk niet” zegt de tweede baby, “Onze navelstrang is helemaal niet lang genoeg, buiten de baarmoeder is helemaal niks, alleen maar leegte.” De eerste baby is het daar niet mee eens en zegt: “Ik denk dat er na de bevalling wel wat is, ik denk dat er licht is en dat we die navelstreng niet meer nodig hebben. Ik denk ook dat we daar moeder kunnen ontmoeten.” De andere baby kijkt de eerste raar aan en zegt: “Geloof jij in moeder, dat is echt onzin. Heb jij ooit moeder gezien? Waar is ze dan?” De eerste baby antwoord: “Nee, ik heb haar nog nooit gezien, maar als je wil kan je haar horen als je je best doet.”

Wat kan je zeggen: “Baby’s kunnen in de baarmoeder natuurlijk niet echt praten, maar het is wel een mooi voorbeeld van hoe geloof werkt. De eerste baby is iemand die gelooft. Hij gelooft in iemand die hij nog nooit heeft gezien, maar wel kan horen als hij zijn best doet en iemand die er overal om hem heen is. Zo is het ook met God, we kunnen hem niet zien maar ik geloof wel dat hij er is.


SPORT VOORBEELD | GELOOF IN DE OVERWINNING

In 2014 deed Nederland mee aan het WK en er was niemand die in ze geloofde, behalve Louis van Gaal. Hij geloofde dat het Nederlands elftal het kon en hij had gelijk. Ze begonnen goed met een spectaculaire wedstrijd tegen Spanje, ze wonnen met 5-1. Ze kwamen in de halve finale die ze helaas verloren. Maar toch het was een hele prestatie die niemand aan had zien komen. Doordat Louis van Gaal toch in ze geloofde kwamen ze er wel. Zonder dat geloof hadden ze namelijk geen trainer gehad.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt over een moment dat geloof praktisch verschil maakte in jouw leven.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Vorige keer ging het verhaal over zelfbeheersing en hoe dat kan helpen om je leven te veranderen. Vandaag gaat het over geloof als laatste in de serie over vrucht van de Geest.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Marcus 2: 1-12.

Kernpunt

Het geloof in Jezus zorgt ervoor dat de man wordt genezen en vergeven van zonden.


Verhaallijn

Jezus kwam terug uit Galilea, hier had hij iemand genezen en hij kon niet meer normaal over straat. Het verhaal had zich verspreid en ze gingen allemaal naar zijn huis. Bij zijn huis kwamen zoveel mensen dat het hele huis vol zat. Er waren ook vier vrienden die een verlamde vriend mee droegen. Omdat het zo druk was rond het huis konden ze de verlamde man niet bij Jezus krijgen. De mannen moesten hun verlamde vriend kosten wat het kost bij Jezus zien te krijgen, dus ze besloten om het dak op te klimmen. Toen ze op het dak waren geklommen maakte ze het dak open en lieten ze hun vriend door het gat naar beneden zakken. Jezus ziet dit en hij ziet ook het geloof van de vier vrienden en de verlamde man. Jezus zegt tegen de verlamde man: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ Er waren ook schriftgeleerden in het huis. Ze dachten bij zichzelf: ‘Hoe durft hij dat te zeggen?’ Alleen God kan zonden vergeven. Jezus wist wat ze dachten en hij spreekt hun erop aan: ‘Waarom denken jullie dat? Wat is makkelijker om te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of: sta op en loop? Ik zal u laten zien dat ik alle macht heb om zonden te vergeven.’ Jezus zegt tegen de verlamde man: ‘Sta op en loop, neem uw bed mee en ga naar huis.’ De man stond op en liep weg. Iedereen die in het huis was en dit had gezien begon God te aanbidden.

In dit verhaal is heel mooi te zien wat geloof in Jezus voor je kan beteken. Door het geloof in Jezus is deze man vergeven van zijn zonden. Alsof dat nog niet genoeg was geneest Jezus hem ook nog van zijn verlamming. De man had het nodig om zijn geloof, zijn vertrouwen terug te krijgen in God.

Het is mooi om te zien dat Jezus dit doet. Jezus had oog voor de man. Hij zag wat de man ten diepste nodig had.


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Waarom klommen de vrienden op het dak?

Om hun verlamde vriend bij Jezus te brengen.

Waarom werd de man genezen en vergeven?

Omdat hij in Jezus geloofde.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wat geloof jij?

De persoon die het meest gelooft in de overwinning!


VERDIEPINGSVRAGEN

Geloof jij in Jezus?

Wat betekent geloven voor jou?