Naam stichting

De stichting draagt de naam: Stichting Next Move Sport Outreaches. In de externe communicatie wordt de (merk)naam Next Move gehanteerd

Zetel

Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Marcel Ceelen –¬†Voorzitter
Marc Fleurke – Penningmeester
Ruth Olijve – Secretaris
Rick Brugts – Algemeen bestuurslid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Een bestuurder kan niet over de middelen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen middelen.

Beloningsbeleid directie en personeel

De hoogte van het salaris van de directie en het personeel wordt in overleg vastgelegd en wordt onder meer bepaald door de persoonlijke kosten voor levensonderhoud.