Next Move volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus actief. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en volgen daarbij uiteraard de richtlijnen en adviezen vanuit de landelijke overheid en het RIVM. Op deze pagina informeren wij je over de stand van zaken rondom sportkampen en outreaches.

WAT IS ER NU BEKEND?

Vanwege de situatie rondom Covid-19 heeft de overheid besloten tot een lockdown die geldt tot dinsdag 19 januari 2021. In de week voor 19 januari zal de overheid duidelijkheid geven over de volgende stappen.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE KAMPEN?

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat we Sportkampen door kunnen laten gaan en we bereiden ons helemaal voor op de kans dat outreaches ook nog kunnen doorgaan. Daarom zijn we volop bezig met de voorbereidingen. De ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. We houden we de berichtgeving van de overheid nauwlettend in de gaten en passen onze voorbereiding daarop aan indien nodig. Uiteraard proberen we telkens zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over wat de ontwikkelingen voor de kampen van dit jaar betekenen.

HOE GAAN WE HIER MEE OM?

We houden ons aan de richtlijnen die worden uitgegeven door de overheid en het RIVM. Dat betekent op dit moment dat de we niet meer fysiek samenkomen voor meetings en vergaderingen maar dat de we online vergaderen en veel informatie delen via onze online kanalen.

Verder gaan we vooralsnog gewoon door met het voorbereiden van Sportkampen en de verschillende outreaches die nog gepland staan. We hopen komende zomer met tieners en jongeren de Vrede en Liefde van Jezus te kunnen delen. Juist ook in deze tijd.

WAT BETEKENT DAT VOOR U / JOU?

Veel tieners kijken enorm uit naar Sportkampen en veel jongeren / volwassenen staan te popelen om af te reizen naar een plek ergens in het buitenland om daar het Evangelie te delen. We kunnen ons voorstellen dat de hele situatie onzekerheid voor u en jou met zich mee brengt.

Als u uw kind heeft aangemeld voor een van onze sportkampen of als jij je hebt aangemeld voor een outreach dan kunnen wij ons voorstellen dat u/jij vragen hebt m.b.t. het coronavirus. Op deze pagina houden we u steeds op de hoogte van de ontwikkelingen.

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen volgen en zullen, waar nodig, passende maatregelen nemen en u hierover tijdig informeren.

WAT BETEKENT DIT FINANCIEEL?

Als blijkt dat door een overheidsbesluit de outreaches en/of kampen niet door kunnen gaan, dan nemen wij contact met u op, om tot een passende oplossing te komen.

WE VRAGEN OM GEBED

Onze gedachten gaan in deze periode uit naar alle zieken en betrokken families, zorgverleners en deskundigen. Die bidden we alle wijsheid toe en dat deze onzekere en voor velen heftiger periode spoedig over is. We verlangen er naar om – juist nu – hoop te kunnen brengen en de liefde van Jezus. Dat maakt dat we er ontzettend naar verlangen dat sportkampen en de outreaches door kunnen gaan.

U begrijpt dat de situatie rondom het coronavirus een behoorlijke impact heeft op de voorbereiding van de outreaches en sportkampen. Daarom willen we u vragen te bidden voor het werk en juist in deze periode het werk van Next Move te ondersteunen.