Mijn naam is Jaap van Niejenhuis, een geliefd kind van God en binnen Next Move teamleider van Sportcommunity’s. Daarnaast ga ik over de financiën bij Next Move. De financiën helpen ons om te kunnen doen waarvoor wij geroepen zijn, maar mijn hart gaat sneller kloppen van de verhalen van de jongeren die we mogen dienen in de sportcommunity’s.

Mijn hart huilt als ik denk aan alle jongeren die de kerk in Nederland verlaten, zonder dat ze God zelf een kans hebben gegeven. Simpelweg omdat ze Hem in de kerk niet persoonlijk hebben leren kennen. Voor jongeren die in een sportcommunity zitten of hebben gezeten geldt het omgekeerde: vrijwel altijd hebben ze Jezus leren kennen en heeft de sportcommunity daar een cruciale plek in gespeeld.

Elk jaar horen we tientallen getuigenissen en zien we bevestigingen van geloof door doop en belijdenissen.

De kerk van Nederland heeft het nodig dat jongeren gaan opstaan en God gaan navolgen. Sportcommunity is een manier die zichzelf keer op keer bewezen heeft als plek waar jongeren uit de kerk hun ‘theorie-geloof’ leren omzetten in ‘praktijk-geloof’, simpelweg omdat ze zelf moeten gaan getuigen voor jongeren die nooit van God gehoord hebben. Ze leren om zelf vragen over God te beantwoorden en gesprekken over Hem aan te gaan. En ze worden uitgedaagd om samen discipelschapsrelaties aan te gaan met de jongeren uit de wijk. Ook jongeren uit de wijk raken onder de indruk van Gods liefde en vreugde op het veld. Ze proeven de vrucht van Gods Geest, maar weten niet wat het is. Het maakt dat ze geïnteresseerd en open zijn voor de verhalen over Gods liefde voor hen.

Mijn hart juicht bij elk uniek verhaal. Van jongeren uit de teams en uit de wijken. Ons werk heeft impact. Het is levens veranderd geweest voor duizenden jongeren, en is het nog steeds elke week voor honderden. Omdat God zichtbaar is in de teams en op de velden. Voor mij is het pure genade dat ik hieraan mag leidinggeven.

Ik ben een bevoorrecht mens dat God mij vooraan heeft gezet om te zien wat Hij aan het doen is. En ik werk elke dag keihard om meer en mooiere sportcommunity’s te maken omdat Hij het verdient om geëerd te worden op de sportveldjes in de wijken in Nederland.

Paulus schrijft in 1 Korinthe 14 over dat we als kerk samen één lichaam zijn. Sportcommunity’s binnen Next Move is de plek waarvoor Hij mij geroepen heeft. Jij hebt je eigen plek. En we hebben elkaar hard nodig. Jij omdat je weet of wist van jongeren in jouw kerk voor wie een sportcommunity een belangrijk verschil heeft gemaakt, of (pijnlijk genoeg) had kunnen zijn… Maar door God ben je geroepen op een andere plek in de maatschappij. Wees daar tot zegen! Ik heb jou hard nodig om mijn werk mogelijk te maken. Bid voor mijn werk, voor de sportcommunity die jij kent of voor je kerk. En ik wil je vragen of jouw plek in de maatschappij het mogelijk maakt om geld te investeren in mijn werk. Waar ik al mee begon: de financiën helpen ons om te kunnen doen waarvoor wij geroepen zijn. En de nood is hoog in de kerken van Nederland.

Bid voor ons. Geef en deel in de vreugde van wat God door ons werk heen doet.