Saraï, de vrouw van Abram, kon geen kinderen krijgen. Maar dat wilde ze wel graag. En dus zei ze: krijg maar een kind bij mijn slavin, dan heb ik alsnog een kind. Dat deed Abram. Hagar, de slavin, werd zwanger en kreeg een zoon. En toen werd Saraï jaloers op haar slavin en behandelde haar zo dat Hagar vluchtte. Het was niet eerlijk hoe Saraï met Hagar omging, maar God zag naar Hagar om en hielp haar. God beloofde haar dat haar nageslacht groot zou worden door haar zoon heen en herstelde haar in ere.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Is jouw eer wel eens (on)terecht kapot gemaakt of vervuild? En hoe is God daar mee om gegaan? Bid/dank God ervoor!


EERHERSTEL

TIENERS LEREN VANDAAG DAT GOD HUN EER KAN HERSTELLEN ALS HET VUIL GEWORDEN IS.


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Genesis 16.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | IN ERE HERSTELD

Bedenk eens goed wie eigenlijk al te lang niet geroemd is vanwege zijn inzet voor de sportcommunity. Het liefst iemand die trouw is, maar toch vaak gezeur over zich heen krijgt. Het mag iemand uit het team zijn, maar ook iemand uit de wijk. Zet die persoon dit keer extra in het zonnetje en laat hem/haar in ere hersteld worden voor de hele groep

Wat kan je zeggen: “(..) Is ontzettend waardevol voor onze sportcommunity. We zijn haar dankbaar voor wie ze is en voor alles wat ze voor ons doet. Ze krijgt te weinig waardering en daarom willen we haar vandaag in ere herstellen. Zij verdient veel meer eer van ons dan ze altijd krijgt. Dankjewel!


SPORT VOORBEELD | EERHERSTEL VOOR GOUDEMEDAILLEWINNAAR

Het waren andere tijden, halverwege de vorige eeuw. Het was een tijd van heftige rellen in Amerika, omdat donkere mensen in veel staten minder rechten hadden dan blanken. Ze moesten achterin de bus zitten, of moesten staan zodat blanken konden zitten. Ook waren aparte scholen voor blanken tot 1964 heel normaal. Het maakte dat niet blanken veel minder kansen hadden om zich te ontwikkelen, waardoor de macht en het geld bij de blanken bleef. Als Tommie Smith, een donkere atleet, goud wint op de 200 meter bij de Olympische Spelen van 1968, besluit hij om niet zijn hand op de borst te leggen voor het volkslied. In plaats daarvan maakt hij, met zwarte handschoen aan, een vuist in de lucht. Een vuist tegen het onrecht van de donkere bevolking van Amerika. Een schande, zo vindt blank Amerika en de kritiek die hij krijgt is intens. Het is pas in 2016 dat ze in ere hersteld worden. President Obama besluit om hun inzet voor rassengelijkheid te belonen en hun de eer te geven die hen toekomt. Een belangrijk besluit voor hun nageslacht


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt dat je jouw talenten ingezet hebt tot eer van God.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Er zijn alweer 10 jaar verstreken na de onenigheid tussen Abram en zijn neef. In de jaren ertussen wint Abram een belangrijke oorlog en doet God een grote belofte aan Abram: zijn kinderen zullen ook veel kinderen krijgen!

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Genesis 16

Kernpunt

Hagar wordt gebruikt om een kind te krijgen. Als ze een kind heeft, wordt ze weggestuurd. God herstelt haar eer


Verhaallijn

Abram heeft een ontmoeting met God. En God zegt tegen hem: ‘Ik zal je veel nageslacht geven. Je erfenis zal van generatie op generatie worden doorgegeven. Uiteindelijk zal het leiden tot een groot volk dat in dit land zal gaan wonen.’ Een grote belofte van God en Abram ziet er naar uit! Alleen, Abram heeft nog geen kind. En zonder kind, kan hij natuurlijk geen nageslacht krijgen en al helemaal geen groot volk.

Zijn vrouw Saraï is inmiddels al super oud geworden. Ze is al 75 jaar oud en denkt bij zichzelf: ‘ik kan helemaal geen kinderen meer krijgen.’ Maar God heeft mijn man wel die belofte gedaan. ‘Weet je wat’, denkt Saraï, ‘mijn slavin Hagar is nog jong. Die moet maar kinderen voor mij krijgen.’ Ze stelt het voor aan Abram en die gaat akkoord. Hagar raakt zwanger en verliest het respect voor Saraï. In haar cultuur is een vrouw die geen kinderen kan krijgen niets waard. Hagar kan wel kinderen krijgen, en dus verliest ze haar respect voor Saraï, haar baas.

Saraï is woest en vernederd Hagar door haar allemaal rotklusjes te geven. Dat wordt te veel voor Hagar. Met haar zwangere buik ziet ze geen andere uitweg dan te vluchten voor de nare klusjes. Ze rent de woestijn in, ver van Saraï vandaan. Ze rent tot ze niet meer kan en komt uiteindelijk aan bij een waterbron. Uitgeput gaat ze zitten. Dan is daar ineens een engel van God die haar komt opzoeken. ‘Hagar, slavin van Saraï! Waar komt u vandaan en waar gaat u naar toe?’ Vraagt de engel. Hagar antwoord: ‘Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Saraï.’ ‘Keer terug en onderwerp je aan haar gezag’, zegt de engel. ‘Ik zal jouw nageslacht groot maken. Je zal een zoon krijgen. God heeft je verdrukking gehoord.’

Ook al draagt ze niet het kind dat aan Abram beloofd is, ziet God toch naar haar om. God zorgt voor Hagar en herstelt haar in ere door haar terug te sturen naar Saraï met een gezegend kind in haar buik.


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Hoe heet de slavin van Saraï?

Hagar.

Waarom vluchtte Hagar

Omdat ze rotklusjes kreeg van Saraï en ze dat met haar zwangere buik niet aan kon.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wanneer ben jij in jouw eer hersteld?

Voor de persoon die andere mensen de juiste eer geeft.


VERDIEPINGSVRAGEN

Wat is jou aangedaan waardoor je status verloor?

Waar zoek je hulp om je eer hersteld te krijgen?