Het verhaal van vandaag gaat over het verbond dat God met Abram sluit. God verschijnt aan Abram en wijst hem op het verbond dat hij heeft, namelijk dat hij vele nakomelingen zal krijgen. God belooft dit niet alleen, Hij geeft Abram ook een nieuwe naam: Abraham. Deze naam omvat een veel grotere betekenis: vader van velen. De belofte van God wordt de identiteit van Abraham. Hij zal vader zijn van vele volken en koningen. Een bijzondere belofte, omdat Abraham nog geen kinderen heeft en al behoorlijk oud is, net als zijn vrouw. God weet beter wie Abram is dan hijzelf weet.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Wat is de betekenis van jouw naam? Wat zegt dat over jou? Is jouw naam belangrijk voor jou en/of -voor anderen?


WIE BEN JIJ?

TIENERS LEREN VANDAAG DAT HET BELANGRIJK IS DAT ZE WETEN WIE ZE ZIJN.


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Genesis 17:1 – 8.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | NAMENSPEL

Kennen alle tieners elkaars namen? Ga met 8-12 tieners in een kring staan, noem allemaal een keer je naam. Daarna begint het spel. De bal wordt rondgegooid in een hoog tempo. Voordat je naar iemand gooit, moet je de naam noemen van de persoon naar wie je gooit. Als het de verkeerde naam is of niet snel genoeg gaat, dan moet je even gaan zitten. Wie als laatste 3 over is heeft gewonnen.

Wat kan je zeggen: “Iemands naam is erg belangrijk. Het is het eerste waarmee je iemand leert kennen. God geeft Abraham hier een nieuwe naam en daardoor leren we Abraham beter kennen. Hij is de vader van vele volken en dat is ook zijn naam/identiteit. Het is dus belangrijk om van je teamgenoten de naam te leren kennen en die goed uit te spreken; het is het eerste wat je weet van de ander.


SPORT VOORBEELD | MEMPHIS DEPAY; VOORNAAM OP HET SHIRT

De Nederlandse voetballer Memphis Depay begon zijn carrière bij PSV. Na een aantal jaren ging hij naar Manchester United en sinds 2017 speelt hij bij Lyon. Hij heeft mee gedaan met het Nederlands elftal en is erg belangrijk voor hen geweest. Maar op zijn shirt staat geen Depay, zijn achternaam, zoals gebruikelijk is De Nederlandse voetballer Memphis Depay begon zijn carrière bij PSV. Na een aantal jaren ging hij naar Manchester United en sinds 2017 speelt hij bij Lyon. Hij heeft mee gedaan met het Nederlands elftal en is erg belangrijk voor hen geweest. Maar op zijn shirt staat geen Depay, zijn achternaam, zoals gebruikelijk is zijn achternaam had dus ook een negatieve lading. Een naam kan dus ook iets zijn waar je niet blij mee bent en waar je liever niets mee te maken wilt hebben


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt over wat God jou heeft geleerd over je identiteit en waarom dit jouw leven heeft veranderd.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Vorige keer ging het over Hagar die niet goed behandeld werd door Saraï, maar dat God haar eer herstelde door haar te helpen.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Genesis 17: 1 – 8.

Kernpunt

Abram krijgt een nieuwe naam: Abraham omdat God zijn verbond aan hem wil verbinden, ook aan zijn naam.


Verhaallijn

Abram was al 99 jaar oud en op een dag kwam God naar hem toe. God sprak tegen Abram: Ik ben de Almachtige God. Abram, leef zoals Ik het gezegd heb. Dan zal het verbond dat wij hebben gesloten ook uitkomen. Ik heb je beloofd dat je een grote familie zult krijgen. Toen Abram de Heer hoorde, knielde hij eerbiedig neer. God had deze belofte al eerder gegeven.

Toen begon God met Abram te praten. “Abram, wij hebben een verbond gesloten. Toen heb ik gezegd dat je een grote familie zult krijgen. Dat je vader van vele mensen zult worden en je ontelbaar veel nakomelingen zult krijgen.” Abram had dit verbond met God gesloten en wist dat God zijn beloftes na kwam, maar hij was nu al zo oud. Zijn vrouw Saraï was ook al heel oud. Het was moeilijk om die belofte te blijven geloven. Maar God vertelde nog meer aan Abram, Hij zei: “Ik ga jou ook een andere naam geven. Je heet vanaf vandaag niet meer Abram, maar Abraham. Jouw nieuwe naam betekent. Vader van vele volken. Want dat is wat ik jou heb beloofd. Ik ga ervoor zorgen dat je een hele grote familie krijgt en dat er veel volken zullen ontstaan. Er zullen zelfs koningen bij zijn die bij jouw familie horen.”

Wat een mooie belofte! En God sloot dit verbond niet alleen met Abraham, maar ook met de nakomelingen van Abraham. Zij hoorden bij het volk van God! God gaf Abraham zelfs een nieuwe naam om de belofte te benadrukken! Hij wilde Zijn belofte houden en liet dat aan Abraham zien door hem een nieuwe naam te geven.Dit verbond was niet even voor Abraham zijn leven, maar ook voor alle zonen en dochters die uit Abraham voort zouden komen. God wilde hun God zijn. God vertelde aan Abraham: “Het land waar je nu woont, het land Kanaän, dat zal ik later aan jou en je familie geven. Het zal dan voor eeuwig jullie land zijn en Ik zal jullie God zijn!”


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wat is de nieuwe naam van Abram?

De nieuwe naam is Abraham.

Wat betekent de nieuwe naam van Abraham?

Het betekent vader van vele volken.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wat zegt jouw naam over wie jij bent?

De persoon die het beste zijn naam eer aan doet.


VERDIEPINGSVRAGEN

Je ouders hebben bewust gekozen voor deze naam voor jou. Waarom hebben ze jou deze naam gegeven?

Welke betekenis zou jij graag als naam willen dragen?