Vandaag gaat het over geld. Zowel Abram als Lot zijn rijk gezegend door God. Toch geeft dat ook problemen. Ze hebben zoveel vee dat er te weinig water is om al het vee te drinken te geven. Daardoor ontstaat er onenigheid tussen de knechten en Abram en Lot besluiten op te splitsen. Abram geeft Lot de ruimte om eerst te kiezen. Lot kiest voor zichzelf en kiest de vruchtbare, waterrijke kant van Sodom en Gomorra. Abram gaat de andere kant op en in Kanaän wonen. Lot kiest voor de rijkdom, voor zichzelf. Achteraf een domme keus omdat de verleidingen van geld hem veel gaan kosten van zijn gezin. Terwijl God Abram beloont met een groot nageslacht.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Lot koos ervoor het beste voor zichzelf te houden. Hoe kies jij om te delen in je rijkdom? Hoe veel waarde hecht jij aan de grootte van je bankrekening?


GELD

TIENERS LEREN VANDAAG DAT GEVEN VEEL MEER RIJKDOM GEEFT DAN HET HEBBEN EN HOUDEN VAN JE GELD.


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Lucas 15: 11 – 32.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | RUILSPEL – APPEL EN EI!

De tieners maken twee of drietallen en elk groepje krijgt een ei. Binnen een kwartier moeten de tieners proberen om iets duurders er voor terug te krijgen door te ruilen. Wie na een kwartier het meest waardevolle voorwerp laat zien, heeft gewonnen.

Wat kan je zeggen: “Het is best wel moeilijk om iets kostbaars te krijgen door te ruilen met een ei. Je vraagt aan mensen of zij een oneerlijke ruil willen maken. Dat ze jou iets mooiers terug willen geven. Niet iedereen wil dat, dat is best lastig voor mensen. Iets weggeven lijkt ook een oneerlijke ruil, zoals wanneer je geld geeft aan een goed doel zonder dat je er iets voor terug krijgt. Maar je krijgt er andere, meer waardevolle dingen voor terug namelijk: dankbaarheid, vriendschap en geluk!”


SPORT VOORBEELD | SERENA WILLIAMS DONEERT MILJOEN DOLLAR AAN DAKLOZEN

Serena Williams is de beste tennisster van deze eeuw. In 2017 besloot ze een pauze in te lassen omdat ze zwanger was geraakt. Na de bevalling zou ze wel weer kijken of toptennis nog een optie zou zijn. Maar de geboorte ging niet als gewenst. Serena werd flink zien van de bevalling en het leven van Serena Williams hing aan een zijden draadje. Het herstel duurde weken en toptennis leek ver weg. Ergens in december begon ze langzaamaan weer te denken aan tennis. Ze kon weer beginnen met trainen, maar had nog een lange weg te gaan. Midden in haar hectische leven van moeder zijn en toptennis stond er een bericht in de krant: ‘Serena Williams doneert een miljoen dollar aan de daklozen van Los Angeles’. In alles wat ze aan haar hoofd heeft, geeft ze een mega bedrag weg. Bovenop haar ondersteuning aan nog 13 goede doelen (zoals Unicef) waar ze veel tijd en geld aan kwijt is. Serena kent het juiste perspectief van wat haar tijd en geld voor anderen kan betekenen en geeft dus veel weg, ondanks dat ze een topsportleven leidt.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) je vertelt wat jij in je leven terugkrijgt op het moment dat je kiest om te geven (van geld/van je tijd/ etc.).


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Vorige week ging het verhaal over liegen. Abram bedacht een plan waarin hij moest liegen. God liet aan Abram zien dat dit niet nodig is. God zorgt voor je!

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Genesis 13: 1 – 18.

Kernpunt

Abram kiest voor zijn familie, Lot voor zichzelf. Hoewel de keuze van Lot beter lijkt, is dat het niet.


Verhaallijn

Als Abram en Sarai terugkomen uit Egypte reizen ze van plaats naar plaats, ook reist Lot, de neef van Abram, nog steeds mee. Abram is een rijk man, hij heeft veel goud en zilver. Maar ook veel dieren. Ook de dieren die Abram heeft zijn veel geld waard. En niet alleen Abram is rijk, ook Lot is rijk. Hij heeft veel schapen, geiten en koeien. Alle dieren staan in de buurt van de tenten van Abram en Lot.

Een tijdje gaat dit goed, maar dan krijgen de knechten van Abram ruzie met de knechten van Lot. Er zijn zoveel dieren dat op het land rondom Abram en Lot niet meer genoeg ruimte is voor alle dieren. Daarom zegt Abram tegen Lot: “Waarom zouden we ruziemaken? Jij en ik? Of jouw knechten en mijn knechten? We zijn toch familie? Het is beter als we uit elkaar gaan!” Dan geeft Abram aan Lot de keuze om de plaats te zoeken waar hij het liefst wil wonen. Lot moet er even over na denken: “zal ik kiezen voor het oosten bij die mooie rivier? Of zal ik kiezen voor de gave plek in het westen? Maar uiteindelijk maakt Lot een keuze: Hij kiest het beste plekje. En even later vertrekt Lot samen met al zijn spullen en dieren. Hij komt terecht in Sodom, een plek waar mensen wonen die niet doen wat God wil.

Abram kiest er voor om te blijven op de zelfde plaats. Zodra Lot weg is, zegt God tegen Abram: ‘Kijk eens om je heen! Vanaf de plaats waar je nu staat zal. Alles van het noorden tot het zuiden, ik zal het aan je geven. Ik zal je veel kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen geven. Ik zal je zoveel familie geven als stofdeeltjes op de aarde. Blijf reizen in het hele land, want ik zal het land aan je geven.’ Als God uitgesproken is, pakt Abram zijn spullen bij elkaar en reist verder. Abram kiest voor zijn familie, Lot voor de beste plaats. In eerste instantie lijkt het erop dat Lot de beste keuze heeft gemaakt. Maar uiteindelijk blijkt dit helemaal niet zo te zijn. Abram had misschien niet het mooiste plekje gekregen, maar God zorgt voor hem!


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Waarom kregen de knechten van Abram en Lot ruzie?

Abram en Lot waren allebei rijk en hadden veel dieren. Zelfs zoveel dat er niet genoeg ruimte was. Daar maakten de knechten ruzie over.

Welke twee dingen belooft God aan Abram?

God belooft dat Abram veel familie krijgt en dat hij een groot land krijgt.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Hoe belangrijk is geld voor jou?

De speler die zijn medespelers belangrijker vind dan het spel.


VERDIEPINGSVRAGEN

Is er wel eens ruzie in jouw familie? Hoe ga je daar mee om?

Als je zou moeten kiezen tussen een miljoen euro of je familie, welke keuze maak je? Waarom?