Oeps. Ken je dat? Belofte gemaakt en dan helemaal vergeten na te komen! Je zou om 14.00u op het veld staan, maar je komt pas 14.05u. Jij zou vandaag het pauze stuk voorbereiden, maar het is er bij ingeschoten en nu moet je ineens slecht voorbereid iets delen… Beloftes nakomen is belangrijk in een relatie omdat het zorgt voor onderling vertrouwen. En als je daden betrouwbaar zijn, zijn ook je woorden betrouwbaar. Dat is wel prettig als je over de betrouwbare God vertelt. God komt zijn beloftes altijd na. Het duurt soms voor ons gevoel erg lang zoals bij David, maar Hij komt zijn beloftes na.


BELOFTES!

TIENERS LEREN VANDAAG HET BELANG VAN BELOFTES MAKEN EN NAKOMEN


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Hoe zit het met jou en beloftes? Maak je makkelijk beloftes? Kom je ze dan ook na? Vind je beloftes belangrijk?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees 2 Samuël 2:1-11; 4:1-12 ; 5:1-16

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | DAT BELOOF IK

Toen Willem Alexander koning der Nederlanden werd, eindigde hij zijn toespraak met het volgende: “ Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goede en getrouwe Koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen Mij God almachtig!” Vertel dat er op het sportveld ook regels zijn over hoe we sporten en hoe we met elkaar omgaan. Leg de drie regels uit (zie inleiding) of leg jullie eigen regels uit. Vertel dat er zo wordt afgeteld van drie naar één en dat er dan iedereen tegelijk “dat beloof ik” zegt. Tel af en doe de belofte.

Wat kan je zeggen: “God had ook een belofte gedaan aan David. Hij zou koning worden, maar David is nog steeds geen koning. Zou God zijn belofte wel houden? Luister maar naar het volgende verhaal


SPORT VOORBEELD | OLYMPISCH EED

Aan het begin van een Olympische Spelen is er altijd een openingsceremonie. Een van de onderdelen van de openingsceremonie is het afleggen van de Olympische Eed. Zowel een scheidsrechter als een van de sporters belooft dan namens alle deelnemers het volgende: “In naam van alle deelnemers beloof ik dat wij die zullen deelnemen aan deze Olympische Spelen, de regels die voor hen gelden respecteren en naleven, onszelf verbinden aan een sport zonder doping en zonder drugs, in de ware geest van sportiviteit, voor de glorie van sport en de eer van onze teams.” Als iemand deze belofte maakt heeft hij of zij een olympische vlag vast en steekt hij een hand op. Daarbij staan alle andere landen om de persoon heen die de belofte doet. De meeste sporters houden zich aan deze belofte. In het verhaal van David is er ook een belofte. Een belofte van God. Zou God wel zijn belofte houden? Luister maar


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt over een belangrijke belofte die je hebt afgelegd


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

David is als jonge jongen gezalfd om koning te worden. Toen hij later een held werd, moest hij vluchten voor zijn leven omdat koning Saul hem wilde doden. Koning Saul en Davids beste vriend kroonprins Jonathan zijn gesneuveld in de oorlog.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in 2 Samuël 2:1-1 1; 4:1-12 ; 5:1-16

Kernpunt

God komt de belofte na die David in zijn jonge jaren via de profeet Samuël ontvangen had.


Verhaallijn

Niet lang na de dood van Saul en Jonathan verhuist David naar de stad Hebron, in de provincie Juda. 

[schenk water in de karaf] 

Als hij daarnog maar net woont, komen de inwoners van Juda bij David. “We willen jou als koning over onze provincie,” zo zeggen ze. Wauw, dat is bijzonder! Is het dan eindelijk zo ver…? Zou de belofte van God nú vervuld worden? Nee. Het is nog niet helemaal zover. David zal koning worden over héél het land, niet alleen van Juda. Nee, dit is slechts het begin. 

[schenk water in de karaf] 

David moet nog langer wachten en gemakkelijk wordt het ook nog eens niet! Want een zoon van Saul is koning over de rest van het land geworden en staat al gauw met zijn leger voor de deur. Een moeilijke en zware strijd voltrekt zich. Jaren lang moet David strijden. Het is een moeilijke tijd en al die tijd moet David maar vertrouwen op Gods belofte dat hij koning zal worden. Gelukkig wint het leger van David steeds. Hierdoor wordt Davids steeds sterker en het leger van de zoon van Saul steeds zwakker. 

[schenk water in de karaf] 

En dan komen er plotseling twee mannen bij David. Zeven en een half jaar nadat David koning van Juda werd. Trots vertellen de twee mannen dat ze de zoon van Saul vermoord hebben in zijn slaap! Ze verwachten dat David hun wel dankbaar is, maar David wordt heel boos op ze! “Jullie hebben een onschuldige man vermoord, terwijl hij in zijn bed lag te slapen!” roept hij. “Dat kan niet”. En hij straft de twee mannen! 

[schenk water in de karaf] 

Net zoals bij Saul en Jonathan geeft David de andere zoon van Saul ook een respectvolle begrafenis. Niet lang daarna komen de leiders van de rest van het land bij David. Ze zeggen tegen hem: “Onze koning is dood en jij bent één van ons. En jij hebt ons altijd overwinningen gebracht in de strijd, ook toen Saul nog koning was. We weten dat God jou heeft aangewezen als koning over het hele land. Daarom willen we jou vragen om vanaf nu koning te worden van ons allemaal.” 

[schenk water in de karaf]

Yes! Dit is zijn grootste verlangen! Daarom zalven de leiders van het land hem tot koning, net zoals lang geleden de profeet Samuël dat deed, toen David nog een jochie was. Maar nu is David 37 jaar oud en eindelijk, na jaren en jaren, is Gods belofte vervuld! 

[vul de karaf aan tot de rand] 

David is koning zoals God dat beloofd heeft.


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Waar ging David wonen?

Hebron

Over welk gebieden werd hij koning?

Eerst de provincie Juda en later over heel het land.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wat heeft God aan David beloofd?

De speler die het beste zijn belofte is nagekomen.


VERDIEPINGSVRAGEN

Wat zou jij doen als God je iets moois beloofde, maar het duurt erg lang en je ziet er eigenlijk niets van gebeuren?

God belooft dat Hij je wil helpen in dit leven. Zou je dat kunnen geloven?