Verantwoordelijkheid is misschien wel een ‘vies woord’. Het woord ‘antwoord’ zit er in, je mag bevraagd worden op de uitvoering van je taken. Veel mensen houden daar niet zo van, ze bepalen liever zelf waar ze antwoord op geven. Ook voor de kinderen kan dat misschien wel gelden. Maar David laat zien dat verantwoordelijkheid hem ook in posities brengt waar hij daadwerkelijk het verschil kan maken. Verantwoordelijkheid maakt dat het hele volk gehoorzaam wordt en ook buitengewoon presteert.

Verantwoordelijkheid betekent: zorg dragen voor iets wat van jou is of belangrijk is voor de mensen om je heen. Bijvoorbeeld: zorgen voor een huisdier door het te voeden en het hok schoon te houden. Of te zorgen dat je broertje of zusje veilig weer thuiskomt naar de SC-middag/avond. Leg het woord verantwoordelijkheid uit aan de kinderen.


VERANTWOORD

TIENERS LEREN VANDAAG OVER DAT ZE VERANTWOORDELIJKHEID MOGEN NEMEN


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Waar neem jij verantwoordelijkheid over in jouw leven? Is het tijd om daarin op te schakelen naar meer verantwoordelijkheid?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees 2 Samuël 5: 6-12

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | TEAMVLAG

Maak twee teams die eerlijk verdeeld zijn qua creativiteit. Leg uit dat elk team een teamvlag gaat maken en een vlaggendrager kiest. Met de stiften, spuitbussen en andere versieringen mogen ze de vlag zo stoer en mooi mogelijk versieren.

Wat kan je zeggen: “Bij de Olympische Spelen is het een hele verantwoordelijkheid en eer als je de vlag mag dragen namens je land. Nu is het ook een hele eer en verantwoordelijkheid om de vlag te dragen en te beschermen. Die vlag vertegenwoordigt waar je voor staat als team. David vertegenwoordigde als koning zijn hele volk. Dat was ook een grote verantwoordelijkheid. Luister maar hoe hij zijn verantwoordelijkheid droeg.


SPORT VOORBEELD | SALAH NEEMT VERANTWOORDELIJKHEID

In het seizoen 2018-2019 gaat de Champions League finale tussen Tottenham Hotspur en Liverpool. Aan het begin van de wedstrijd, gaat de bal direct op de stip: penalty! De bal komt de bal op de arm van een speler van Tottenham Hotspur. De scheidsrechter twijfelt geen seconden en wijst naar de penaltystip! In het stadion gaat een groot gejuich rond, het publiek telt het doelpunt al. Maar voor de spelers is dat heel anders. Sommige spelers denken: als ik hem neem kan ik de held van de dag worden, maar als ik hem mis dan vergeten ze dat nooit meer. Dan ben ik de sukkel van het jaar. Maar dan loopt Salah naar de stip, hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij neemt de penalty voor het team en neemt het risico voor het team. Hij gaat klaar staan en schiet. GOAL! Liverpool staat voor met 1-0. In de wedstrijd nam Salah verantwoordelijkheid voor de penalty. In het verhaal van vandaag neemt David verantwoordelijkheid. Luister maar.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt dat je verantwoordelijkheid nam.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

David heeft een heftige periode achter de rug. Hij heeft jarenlang moeten vluchten voor zijn leven omdat koning Saul hem wilde doden. Nu is koning Saul dood en is David koning geworden.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in 2 Samuël 5: 6-12.

Kernpunt

David neemt zijn verantwoordelijkheid door te doen wat God het volk bevolen had.


Verhaallijn

“Kom maar op!” schelden de inwoners van Jeruzalem! “Je komt er toch niet in!” De inwoners van Jeruzalem kennen hun stad goed en weten dat het moeilijk in te nemen is. Het is gelegen op een steile heuvel, dus vijanden moeten omhoog lopen. En dat is héél moeilijk vechten! Daarnaast hebben ze een hoge muur waarvan ze stenen naar beneden kunnen gooien zodat de vijand eronder bedolven wordt, zelfs de blinden kunnen dat! En zelfs als de vijand hun omsingelt en wil uithongeren is dat zinloos, want ze hebben toegang tot schoon water waardoor ze het maanden kunnen volhouden. Veel langer dan de vijand! En nu staat er een vijand voor hun onoverwinnelijke stad. Het is Koning David met zijn leger! “Kom maar op! Zelfs de blinden en verlamde mensen in onze stad zijn sterker dan jij, koning David!” Schelden de inwoners van Jeruzalem. David kijkt omhoog naar de stad. Hij glimlacht. Ja, dit is een moeilijk te veroveren stad. Maar het is ook een mooie stad! Een stad die David wil veroveren zodat deze stad de nieuwe hoofdstad kan worden van zijn volk. Daar zullen zijn landgenoten blij mee zijn! En er komt nog iets bij. God had heel vroeger al gezegd, toen zijn volk in dit land kwam wonen, dat de inwoners van Jeruzalem vijanden waren die ze moesten verwijderen uit hun land. Maar dat had het volk vroeger niet gedaan. David wil God wel gehoorzamen en zijn verantwoordelijkheid nemen. De vijand uit Jeruzalem die verschrikkelijke dingen heeft gedaan moet verslagen worden. En dus gaat David over tot de aanval! Deze onneembare stad moet ingenomen worden! En wonder boven wonder, David wint! Ze verslaan de inwoners van Jeruzalem en hun stad. Nu is het de hoofdstad van het land waarover David de koning is. Hij noemt de stad dan ook ‘stad van David’. David maakt de stad mooier en sterker dan hij ooit is geweest. Zo weet iedereen in binnen- en buitenland dat David een machtige koning is! En David beseft: “Niet ík ben zo machtig, maar God is machtig, daardoor versla ik al mijn vijanden. God heeft mij koning gemaakt om een hele belangrijke reden, namelijk voor het volk. Ik ben niet koning voor mijzelf, maar om het volk te dienen! God wil dat het goed gaat met hen en dat ze van Hem houden. Die verantwoordelijkheid draag ik en God zal me daarbij helpen!”


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wat vind je van wat David zegt en doet?

Hij weet en ervaart wat God belangrijk vindt en wat Hij heeft beloofd.

David gehoorzaamde God door een onoverwinnelijke stad te veroveren. Wat zegt dit over zijn verantwoordelijkheidsgevoel.

Verantwoordelijkheid betekent: zorg dragen voor iets wat van jou is of belangrijk is voor de mensen om je heen. Bijvoorbeeld: zorgen voor een huisdier door het te voeden en het hok schoon te houden. Of te zorgen dat je broertje of zusje veilig weer thuiskomt naar de SC-middag/avond. Leg het woord verantwoordelijkheid uit aan de kinderen.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wat is verantwoordelijkheid voor jou?

Wie het best verantwoordelijkheid neemt voor zijn team.


VERDIEPINGSVRAGEN

Waar ben jij verantwoordelijk voor? Denk aan thuis, school, sport, etc.

Hoe zou God moeten zijn volgens jou, voordat jij Hem wilt gehoorzamen?