Na een moeizame strijd is David eindelijk koning geworden. God zegent hem met overwinningen maar ineens is daar de vijand die voor zijn poorten staat. Een dikke tegenslag omdat het eindelijk voorspoedig leek te gaan. David zoekt het bij God en laat zich niet ontmoedigen. Hij zoekt het in zijn ontmoediging bij God en God zegt: ‘Val ze aan, ik geef ze in jouw macht.’ God draait de ontmoediging om in een bemoediging. Een waardevolle les voor ons leven. God is bij macht de dingen in ons leven die groot lijken als bergen, om te draaien in grote zegeningen!


NIEUWE MOED

TIENERS LEREN VANDAAG DAT ZE NIET ONTMOEDIGD HOEVEN TE RAKEN


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Ben jij wel eens ontmoedigd geraakt? Hoe ging je daar mee om? Mag God eigenaar worden van jouw moeiten?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees 2 Samuël 5:17-25

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | TEAMVLAG

Vertel de kinderen dat ze een briefje krijgen en dat ze op dat briefje dingen mogen opschrijven die ze ontmoedigen of moeilijk vinden als het even tegenzit. Laat de kinderen dit opschrijven op wateroplosbaar papier. Vertel dat ze dit aan God mogen geven net als David die naar God ging toen het even tegenzat en hij ontmoedigd raakte. Als iemand iets heeft opgeschreven mag hij deze in een doorzichtige bak met water doen. Een sportvrijwilliger roert in het water.Maak twee teams die eerlijk verdeeld zijn qua creativiteit. Leg uit dat elk team een teamvlag gaat maken en een vlaggendrager kiest. Met de stiften, spuitbussen en andere versieringen mogen ze de vlag zo stoer en mooi mogelijk versieren.

Wat je kunt zeggen: “God wil je helpen en bemoedigen (briefje lost in water op) met de dingen die je moeilijk vindt, als jij het maar aan God geeft.


SPORT VOORBEELD | TITEL KAEPERNICK LAAT ZICH NIET ONTMOEDIGEN

Het sportvoorbeeld van vandaag gaat over Colin Kaepernick. Hij speelt American Footbal in Amerika. Maar de sport is niet het enige wat hij belangrijk vindt. Hij houdt zich ook bezig met politiek en is het niet eens met wat er in het land gebeurt. En dat laat hij zien ook. Tijdens het afspelen van het volkslied gaat hij geknield zitten om te protesteren. Veel mensen kunnen dit niet waarderen. Hij wordt door een groot deel van de mensen uitgescholden. Toch kiest hij er niet voor om te stoppen, ondanks dat hij weet dat dit mogelijk kan betekenen dat hij weer uitgescholden wordt en zelfs zijn baan kan verliezen. Keapernick heeft de moed om er mee door te gaan. Hij kiest er voor om dapper te zijn en te blijven vertellen wat hij belangrijk vindt. Bij zijn club krijgt Keapernick geen nieuw contract. De statistieken laten zien dat Kaepernick goed is. Toch krijgt Kaepernick ook bij een ander team geen contract. Niet omdat hij niet goed genoeg is, maar omdat hij durft te zeggen wat hij denkt. Zelfs president Trump bemoeit zich er mee en vindt niet dat de clubs hem moeten aannemen. Colin Kaepernick is een dapper persoon. Hij durf te zeggen wat hij denkt en neemt zelfs het risico dat hij geen werk meer krijgt. Zou David ook zo dapper zijn? Luister maar.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt over verdriet in jouw leven.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

David nam de vorige keer zijn verantwoordelijkheid als koning en veroverde de hoofdstad terug en men noemde deze stad ‘stad van David’

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in 2 Samuël 5:17-25

Kernpunt

David wordt onder druk gezet door de vijand, maar God helpt hem.


Verhaallijn

David is koning! Het nieuws verspreidt zich snel al snel door de regio en naar alle omliggende landen. Zo is het nieuws ook aangekomen bij de Filistijnen. Zij bedenken zich geen moment om uit te rukken met een compleet leger. Ze denken: “Nu David net Koning is geworden verwacht hij toch niet dat we zullen aanvallen. Hij heeft ons al eens voor schut gezet met Goliath, maar nu zullen we revanche nemen!” De vallei vlakbij Jeruzalem staat al helemaal vol met Filistijnen als David te horen krijgt dat er mogelijk oorlog uitbreekt met de Filistijnen. David bedenkt zich maar één ding: “Ik moet naar God toe om raad te vragen!” Hij rent snel naar binnen. “Zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult U ze aan mij uitleveren?” vraagt David nog op adem komend aan God. “Ga op hen af!” antwoordt God, “Ik verzeker je dat ik de Filistijnen aan je zal uitleveren.” David rent weer naar buiten en gaat met zijn leger op de Filistijnen af. En zal hij winnen? [stilte] Natuurlijk! Want God heeft het aan hem beloofd. De Filistijnen worden verslagen en keren verslagen terug naar eigen land. Niet veel later staat de vallei vlakbij Jeruzalem al weer helemaal vol met Filistijnen. Willen ze nog een keer aanvallen? David krijgt inderdaad het bericht: “De Filistijnen staan in de vallei klaar om over te gaan tot de aanval.” Wat moet David nu doen? [stilte] Inderdaad, hij gaat opnieuw naar God om raad te vragen. Hij rent weer snel naar binnen en vraagt aan God wat te doen. God geeft nu andere opdracht: “Ga niet recht op hen af. Maak een grote boog om hen heen en val hen in de rug aan. Ik zal voor je uit gaan om het leger van de Filistijnen te verslaan.” David rent weer naar buiten en gaat met zijn leger op pad. Hij maakt een grote boog om de vallei heen en valt dan aan. Hij overwint de vijand samen met God. Hij wist vol te houden ondanks hij twee keer werd aangevallen door de oude vijand.


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Welk nieuws verspreidde zich door de regio?

David was koning geworden.

Hoe ging David om met tegenslag?

Hij ging naar God om raad te vragen.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Welke tegenslag heb jij meegemaakt?

De speler die het beste omgaat met tegenslag.


VERDIEPINGSVRAGEN

Welke nieuws verspreidde zich door de regio?

Hoe zou God moeten zijn volgens jou, voordat jij Hem wilt gehoorzamen?