God is een God van vrede. Jezus wordt de Vredevorst genoemd. En vrede is natuurlijk een vrucht van de Geest. Het is wat God in jou laat groeien zodat het zichtbaar en merkbaar wordt voor anderen. Vrede is ook een woord dat in de wereld wordt gebruikt voor het ‘niet in oorlog zijn’. Voor een land is het prettig om ‘vrede’ te hebben. Geen angst, maar rust en tijd om aan welvaart te werken. Israël was dan ook maar wat blij om na lange periodes van onrust, nu vrede te hebben. David had al zijn vijanden verslagen, en koos voor vrede voor zijn land.


VREDE

TIENERS LEREN VANDAAG DAT GOD HEN VREDE WIL GEVEN


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Heb jij de vrede van God in je hart? Merken anderen dat aan jou? En in hoeverre verlang je naar die vrede?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees 2 Samuël 8:1-15

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | BEVRIJDINGSDAG

Leg uit dat het feest is elk jaar met 5 mei, omdat we hier in Nederland geen oorlog hebben en dat is wel een feestje waard! Neem kort de tijd om te vieren dat het vrede is in Nederland. Deel feestattributen uit en maak eens een polonaise. Zet muziek aan en vier feest met iedereen. Laat alle kinderen de feestattributen weer inleveren om de aandacht erbij te houden. Vraag aan de kinderen of ze blij zijn om in een land te wonen waar vrede is. Waarom vinden ze van wel of niet?

Wat je kunt zeggen: “In het land van David heerst er ook vrede. David heeft alle vijanden verslagen. Voor hem en zijn volk zal dit geweldig geweest zijn! Luister maar.”


SPORT VOORBEELD | COACH LEEDS UNITED GEEFT DOELPUNT TERUG VAN € 200 MILJOEN

Het is 28 april 2019 als Leeds United en Aston Villa de een na laatste wedstrijd van de competitie spelen. Bij winst voor Leeds United, kunnen ze nog tweede worden, wat genoeg is voor promotie. Promotie naar de Premier League levert de club €200 miljoen op! Halverwege de tweede helft komt er een moment dat er een speler van Aston Villa op de grond ligt. Er is een overtreding gemaakt maar er wordt door de scheidsrechter niet gefloten. Aston Villa geeft aan dat de bal over de zijlijn moet. Leeds United wekt eerst de indruk dat te gaan doen, maar speelt dan toch door en scoort. Er ontstaat een vechtpartij op het veld en er wordt flink aan elkaar getrokken. Als het even later rustiger geworden is, deelt de scheidsrechter een rode kaart uit. Dan, als het spel weer verder gaat, neemt de coach van Leeds United een beslissing om de vrede te bewaren. Hij kiest er voor kom Aston Villa te laten scoren en roept tegen zijn ploeg dat ze niet moeten verdedigen. Door de keuze van de trainer kan Leeds United na deze wedstrijd niet meer direct promoveren naar de Premier League. In de play-offs verliezen ze en promoveert niet Leeds, maar Aston Villa…


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt over vrede van God.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

David was nog maar net koning, toen de grote vijand van zijn tijd hem aanviel! Met Gods hulp versloeg hij ze tot twee keer toe.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in 2 Samuël 8:1-15

Kernpunt

David verlangt naar Gods vrede voor zichzelf en voor zijn volk.


Verhaallijn

David versloeg de oude vijand keer op keer tot het moment dat je kon horen: Eindelijk, het is zover! Er is vrede in het land. Nog nooit is ons land zo groot geweest als nu en nog nooit zijn we ook zo rijk geweest! En we hoeven niet meer bang te zijn dat vijanden ons plotseling aanvallen. Het is vrede! Iedereen in het land merkt en weet: Deze vrede komt door God. Hij heeft het beloofd en gegeven! Wat zijn de mensen uit het volk van koning David blij en opgelucht. Na jaren en jaren is er eindelijk vrede! Maar gemakkelijk is dit niet gegaan… David moest knokken met vijanden uit noord en west, oost en zuid. Machtige volken met machtige steden; allen heeft hij verslagen en zo het land uitgebreid. Allemaal volken waarvan God gezegd had dat ze gevaarlijk waren en uit het land moesten. Maar nooit was het gelukt om ze te verslaan. Tot nu toe. Want David gehoorzaamt God. En steeds is hij met een grote buit goud, zilver of brons teruggekomen. En dat houdt David niet voor zichzelf, nee, ook nu gehoorzaamt hij God. Die rijkdommen geeft hij namelijk in beheer van de mensen die God heeft aangesteld voor de dienst aan Hem [offers brengen, onderhoud van Heilige attributen]. Precies zoals God heeft gezegd. En omdat David God zo trouw heeft gehoorzaamd, is er nu vrede. Het is zelfs zo dat een naburig volk zo blij was dat David de vijand verslagen heeft, dat ze als bedankje nóg meer gouden, zilveren en koperen voorwerpen naar David toesturen. Ook deze geeft David aan God. Het hele volk is David dankbaar. Niet alleen omdat het door Davids gehoorzaamheid aan God nu vrede is, maar ook omdat hij het volk eerlijk behandelt. Andere koningen uit andere landen willen alleen maar rijk worden over de ruggen van de mensen uit hun volk, maar David behandeld het volk rechtvaardig en goed. David probeert namelijk zo te handelen zoals God zijn volk behandeld. Want David beseft heel goed: Vrede, dat komt door God!


VRAGEN | Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Hoe denk je dat het volk over David dacht?

Als een goede en eerlijke koning die God gehoorzaamde.

Hoe kwam het dat David zo’n andere koning was dan de andere koningen?

David gehoorzaamde God.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wat kan jij doen om de vrede te bewaren?

De speler die het beste omgaat met tegenslag.


VERDIEPINGSVRAGEN

Stel God zou bestaan, zou ‘vrede’ dan hoog op Zijn agenda moeten staan?

(Hoe) zou Hij vrede moeten brengen?

Waar zou jij ‘vrede’ over of in willen hebben in jouw leven?