De mooiste liefdesverhalen kennen een ultiem offer. Als iemand voor jou op één staat, mag het je veel, zo niet alles, kosten. Jezus heeft dat offer voor jou betaald, omdat jij voor Hem het allerbelangrijkste bent. Vandaag gaan we het over dat onderwerp hebben. Jonathan hield zoveel van David, dat het hem zijn koningschap mocht kosten. Een ongelofelijk groot offer, omdat Jonathan wist dat het Gods plan was. Jonathan besloot om gehoorzaam te zijn uit liefde voor God en zijn vriend David.


GOD OP 1

TIENERS LEREN VANDAAG DAT ZE GOD OP DE EERSTE PLEK IN HUN LEVEN MOGEN ZETTEN


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

In hoeverre mag God in jouw leven beslissen? Durf je keuzes echt aan Hem over te laten?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees 1 Samuël 18: 1 – 5.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | UITREIKEN OORKONDE

Maak een oorkonde voor de kinderen met op de voorkant de naam van de tiener en daaronder een persoonlijke bemoediging.

Wat kan je zeggen: “God houdt van jou. Hij heeft jou mooi gemaakt, met je unieke talenten. Hij wil je aanmoedigen om nieuwe stappen te zetten. Het gaat jou helpen om volledig op Hem gericht te zijn, door Hem op de eerste plek in je leven te zetten. Hij kent je namelijk beter dan jij jezelf kent en Hij houdt zoveel van je, dat Hij jou tot bloei wil laten komen.


SPORT VOORBEELD | TITEL

Jürgen Klopp zegt na het winnen van de CL in 2018/2019 met Liverpool: Het gaat niet om mij maar om Jezus. Jurgen Klopp heeft er voor gezorgd dat Liverpool het zo goed doet in de afgelopen jaren. Het succes van Jurgen begint al zodra hij bij Liverpool komt eind 2015. En in het eerste jaar haalt hij de finale van de Europa Leaque en de beker in Engeland. De fans van Liverpool zijn dan ook heel blij met hem! En het wordt alleen maar beter. In 2018/2019 won hij samen met zijn team de Champions League. Iedereen is blij met Liverpool. Jurgen Klopp is populair. Allemaal mensen willen met hem op de foto en alle televisieprogramma’s willen deze succesvolle trainer interviewen. Jurgen werkt mee aan één van die interviews en gaat in gesprek met een journalist. De journalist wil graag weten van Jurgen waar het succes vandaan komt. Jurgen begint het uit te leggen wat hij gedaan heeft. Maar beseft zich ook dat het niet met hem te maken heeft. Hij zegt: “Ik ben een christen, Het succes wat ik heb komt niet door mij.” Jurgen laat hiermee zien dat hij zichzelf niet het belangrijkste vind. Maar dat hij God het belangrijkste vindt. Hij zet alle eer die hij zelf krijgt aan de kant en geeft het aan God. In het verhaal van David gebeurt dat vandaag ook. Jonathan, de beste vriend van David zet zichzelf aan de kant, voor God. Luister maar.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt over waarom het uitmaakt dat God in jouw leven op de eerste plek staat.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

De reus is dood, de vijand verslagen. David is de held van zijn volk en iedereen kijkt enorm naar hem op. Wat een vertrouwen heeft David in God!

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in 1 Samuël 18: 1 – 5.

Kernpunt

Jonathan, de kroonprins, geeft zijn kroonrecht op voor zijn bevrijder David.


Verhaallijn

Jonathans vader Saul had nooit verwacht dat David het gevecht zou winnen! En nu, nu is deze jongen uit Bethlehem de kampioen van Israël. “Wat een bijzondere en sterke jongen is dit toch.” denkt Jonathan. En dat terwijl Jonathan zelf ook een moedige strijder is! Hij had de vijand ook al een aantal grote nederlagen toegebracht. Hij was zelfs een keer alleen met zijn wapenknecht ten strijde getrokken en had toen twintig vijanden in z’n eentje verslagen! Maar hoe moedig en sterk Jonathan ook is, wat hij vandaag gezien heeft bij David overtreft wat hem betreft alles. Jonathan is de troonopvolger van koning Saul. “Maar misschien,” zo denkt hij, “zal David wel een betere koning voor ons volk zijn dan ik. Deze vijand was veel sterker en machtiger! Als David er niet was geweest, was het hele volk slaaf geworden van dit vijandige volk! Maar nu zijn we vrij!” En Jonathan weet: “We zijn niet bevrijd dankzij koning Saul of dankzij mij, maar dankzij David die op God vertrouwt!” Jonathan weet het nu zeker: “David moet koning worden en niet ik! David, de bevrijder uit Bethlehem zal het volk vrede brengen en naar God leiden!” Dan doet Jonathan iets bijzonders. Hij stapt op David af, schudt zijn hand en… hij doet zijn koninklijke mantel af. Die doet hij om de schouders van David. Ook zijn zwaard, zijn boog en zijn pantser geeft hij aan David. Iedereen die David vanaf nu zal zien, ziet dat hij het koninklijk gewaad van de troonopvolger draagt. Iedereen zal zien dat David koning zal worden! Vanaf die dag zijn Jonathan en David de beste vrienden. Eeuwen later wordt er een nakomeling van David geboren in Bethlehem. Hij heet Jezus en Hij wordt Gods Zoon genoemd. Zoals David een bevrijder uit Bethlehem was , die vrede bracht voor het volk, zo wordt ook van Jezus gezegd dat Hij de Bevrijder, Vredestichter en Koning is en ook hij komt uit Bethlehem. Hij brengt vrede en bevrijding voor mensen die dat willen ontvangen in hun leven. Zoals Jonathan wilde dat David koning werd, zo kunnen ook wij Jezus Koning van ons leven laten worden. Hij zal bij je zijn, je vrede geven en je helpen om goed te leven, daar had Hij alles voor over, zelfs zijn eigen leven…


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Waarom vind Jonathan dat David koning zou moeten worden en niet hijzelf?

Omdat hij ziet dat David door God wordt geholpen en op Hem vertrouwt.

Wat betekende het in die tijd om koning te zijn, denk je?

De koning had daadwerkelijk macht. Wat hij zei moest gebeuren, dat is heel anders dan het huidige koningschap, dat alleen ceremonieel is.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Welke plek wil jij God geven in je leven?

De speler die het meeste overheeft voor de ander


VERDIEPINGSVRAGEN

(Hoe) heb jij vrede in je leven?

Wat zou het betekenen als Jezus ‘Koning’ wordt over jouw leven?