De dood, niet het meest gezellige onderwerp om eens lekker over te praten. Maar wel iets dat in iedereen zijn leven een keer speelt. Grote kans dat in jouw sportcommunity het voor tenminste één persoon een erg heftig onderwerp is, terwijl vermoedelijk ook wel iemand er nog nooit mee te maken heeft gehad. Wees je ervan bewust en bid om de juiste woorden. Zorg dat er ruimte is voor gesprekken als daar behoefte aan is. Ook in Jozef leven kwam de dood dichterbij toen z’n vader overleed. De dood doet pijn en het is oké als je dan verdrietig bent.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Zijn er mensen die je dierbaar waren overleden? Heb je het rouwproces al verwerkt en het verdriet een plek gegeven? Spreek het uit naar iemand die je vertrouwt.


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Genesis 49

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | HEMELS TIKKERTJE

Vertel dat je tikkertje gaat spelen en wijs één van de sportvrijwilligers aan als tikker. Vertel dat als je getikt wordt, dan moet je uit het veld. Geef het startsignaal. Geef als sportvrijwilliger applaus aan de kinderen die getikt zijn. Bied ze wat te drinken en wat te eten aan. Geef ze een heerlijke massage en knoop een gesprekje aan. Zorg ervoor dat het leuker is om getikt te worden dan om niet getikt te worden. Je krijgt dus een beloning als je getikt wordt. Bedenk dat de tikker zelf bepaalt wie hij wel of niet tikt. Zelfs als een kind graag getikt wil worden, hoeft de tikker dat niet te doen.

Wat je kunt zeggen: “Als je getikt wordt, ben je af en normaal is dat niet zo leuk. Maar nu kreeg je een applaus, wat te drinken, wat lekkers en een heerlijke massage! Wij geloven dat er na dit leven ons nog iets veel mooiers te wachten staat. Jozef krijgt ook met leven na de dood te maken. Luister maar.”


SPORT VOORBEELD | NEYMAR BESCHULDIGD VAN VERKRACHTING

Het is augustus 2019 als de wielerwereld wordt opgeschrikt. De 22-jarige Belg Lambrecht knalt op een betonnen paaltje in de Ronde van Polen en overlijdt. Het is niet de eerste keer dat een profwielrenner overlijdt. Al sinds 2016 zijn er 8 profwielrenners overleden. Op een groep van 1200 professionals is dat erg veel. Om je een beeld te geven: er zijn ongeveer even veel profvoetballers in Nederland, als profwielrenners wereldwijd… Het maakt dat er in het peloton regelmatig over gesproken wordt. Iedereen kent elkaar goed en het gemis van de 8 wielrenners is in veel teams voelbaar. Iedere wielrenner moet zichzelf de vraag stellen: is dit het waard? Het risico dat ik dood ga door te blijven wielrennen is aanwezig. Het zijn harde vragen, maar het is goed om erover na te denken. Ook voor ons. Jozef krijgt ook met leven na de dood te maken, luister maar.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt over de dood en God.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Jozef is de één na belangrijkste man van Egypte geworden en heeft het land rijk gemaakt. Ook zijn familie weet nu wat er met hem gebeurd is en Jozef heeft hen vergeven dat ze hem verkochten als slaaf.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Genesis 49

Kernpunt

Jakob, de vader van Jozef, denkt vlak voor zijn sterven na over
de dood.


Verhaallijn

Jakob, de vader van Jozef, kan het nauwelijks bevatten! Jozef is niet dood, maar als slaaf verkocht naar Egypte. En nu, jaren later, is hij heerser van Egypte geworden! Maar Jozef zei dat God hem heerser heeft gemaakt zodat hij voor zijn familie kan zorgen! En Jakob brengt uit dank offers aan God. Die nacht spreekt God tot Jakob: “Ik ben de God van jouw overgroot opa, je opa en van jou! En de belofte die Ik aan hen gegeven heb, geldt ook voor jou! Ga daarom naar je zoon Jozef in Egypte toe, want daar zal jouw volk heel groot worden. En ooit zal ik dit land waar je nú bent aan het volk geven als hun eigen land!” Wauw! God zorgt dwars door alle moeilijkheden heen toch voor mij en mijn familie. Als ze in Egypte komen ziet Jakob Jozef voor het eerst sinds lange tijd weer. Huilend van blijdschap vallen ze elkaar om de hals. Jakob zegt: “Nu ik jou weer gezien heb, is mijn leven compleet. Ik kan gerust sterven.” De farao is zo blij voor Jozef dat hij zijn familie weer gezien heeft, dat hij ze het mooiste stuk land geeft om te wonen! Maar hoewel Jozef en zijn familie zich er helemaal thuis voelen, toch weten Jakob en Jozef dat ze hier niet voor altijd moeten blijven wonen. Want God heeft hen een eigen land beloofd. En nee, dat zullen ze zelf niet meer meemaken, maar het volk dat ze zullen voortbrengen wel! En Jakob wordt daar ontzettend blij van: “Een land voor zijn nakomelingen waar ze vrij mogen leven tot eer van God die voor hen zorgen zal!” Zeventien jaar leeft Jakob nog in Egypte samen met Jozef. En dan komt het levenseinde van Jakob dichtbij. En Jakob kan volkomen tevreden zijn over zijn leven: Jozef was toch niet dood, maar leefde en Jakobs nakomelingen mogen ooit naar het beloofde land. God heeft voor hem gezorgd en nu wil Jakob wel naar God toe, naar de hemel, hij is dan ook al ontzettend oud. Maar Jakob laat Jozef en zijn broers beloven dat ze hem alvast zullen begraven in het beloofde land. Ook al is het nog niet van Jakob, als het ooit zover komt, dan wil hij er alvast begraven zijn! En nadat Jakob gestorven is, begraven Jozef en zijn broers hem in het beloofde land. Maar Jakob is nu in de hemel, waar hij zo naar verlangde!

VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Om welke twee redenen was Jakob blij met zijn leven?

Jozef leefde nog en zijn nakomelingen zouden een eigenland
krijgen.

Hoe wist Jakob dat zijn nakomelingen ooit een eigen land
zouden krijgen?

Omdat God hem dat verteld had.

LINK MET VRAAG EN PRIJS VAN DE DAG

VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wat geloof jij dat er na je dood met je gebeurt?

De speler die de sterren van de hemel speelt.


VERDIEPINGSVRAGEN

Stel je voor dat er een hemel bestaat: Hoe zou die hemel er volgens jou uit
moeten zien?

Wanneer zou je in de hemel komen volgens jou?