Heb je wel eens een worstelwedstrijd gezien? Het is één van de oudste
sporten ter wereld en met name in Griekenland en Turkije erg populair.
Ook voor ons zou het goed zijn om van tijd tot tijd te worstelen om fysiek
op te pakken waar we in ons hoofd niet uit komen. Jakob moest zijn interne
worsteling, fysiek oppakken met God. Het werd een lange strijd. Ken je
dat? Waarschijnlijk niet het fysieke worstelen met God, maar wellicht wel
het geestelijk worstelen met Hem. Je draait er wat om heen en van tijd tot
tijd is er een aanval. Dan weer lijkt de strijd overwonnen, dan weer lijk je
aan de worsteling onderdoor te gaan. Feit is: God is er bij.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Waar worstel jij mee? En hoe hebben worstelingen met God jou in het
verleden gevormd?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Genesis 32:1-33:11

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | BALWORSTELEN

Kies twee jongens die sterk denken te zijn en wel in zijn voor een potje worstelen. Vertel dat de twee jongens gaan balworstelen. Het doel is om de bal in bezit te krijgen. Ze mogen hierbij alleen aan de bal zitten en niet aan de ander. Let hier goed op en zorg dat het niet uit de hand loopt. Zet de jongens in de startpositie door allebei de bal vast te houden met twee handen. Geef het startsignaal en laat de rest van de kinderen hen aanmoedigen. Je kunt dit spel uiteraard ook in andere vormen toepassen als dat beter past bij je sportcommunity.

Wat je kan zeggen: Het was een hele worsteling om de bal te pakken te krijgen zonder de ander aan te raken. Vandaag gaat het ook over een worsteling. Een worsteling om verantwoordelijkheid te nemen en een worsteling met God.


SPORT VOORBEELD | WORSTELING MET VERLIES

Het is een gewone zondagmiddag in Nederland als de sportwereld plotseling wordt opgeschrikt: Kobe Bryant, één van de beste basketballers ooit, komt om bij een helikopterongeluk. En met hem ook zijn 13-jarige dochter en 7 anderen. De sportwereld en met name de basketbalwereld is in shock. Iedereen twittert zijn herinneringen en bidt voor het gezin dat achter blijft. De vrouw van Kobe blijft achter met drie dochters en worstelt met het verlies. Kobe was een lieve vader die altijd klaar stond voor zijn vrouw en dochters, maar ineens is hij er niet meer. De worsteling is pijnlijk, onverwacht. Iedereen gaat op zijn eigen manier de worsteling van het verlies van Kobe aan. De één deelt herinneringen, de ander bekijkt hoogtepunten van de carrière. Weer een ander deelt wat een ontmoeting met Kobe heeft gebracht of de invloed die Bryant heeft gehad op de basketbalwereld.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt over een worsteling in jouw leven.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Vorige keer hebben we gehoord over de verhuizing van Jozef
en zijn familie. Een verhuizing kan veel losmaken. Zeker als het
spannend is waar je terecht gaat komen.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Genesis 32:1-33:11

Kernpunt

Jakob worstelt met God over een situatie in zijn leven.


Verhaallijn

Jakob, Jozefs vader, is doodsbang want nu hij vlakbij het onbekende land is aangekomen, weet hij ook dat hij zijn broer Ezau weer onder ogen moet komen. Zijn broer die hij lang geleden bedrogen heeft, waardoor Jakob de belangrijkste werd van de familie. De laatste keer dat hij Ezau had ontmoet, wilde hij Jakob nog steeds vermoorden. Daarom is Jakob bang. Hij stuurt allerlei cadeaus naar zijn broer toe in de hoop dat hij dan niet meer boos zal zijn, maar wanneer zijn knechten terugkomen zeggen ze: “Ezau komt eraan, met 400 soldaten!” Jakob wordt nog banger. Die hele nacht is Jakob aan het bidden: “U heeft toch gezegd dat ik terug moest naar dit land? Red mij toch van mijn moordzuchtige broer! U heeft toch beloofd om voor mij te zorgen?” De volgende dag stuurt hij opnieuw geschenken naar Ezau toe. Ook stuurt hij al zijn knechten, vrouwen en kinderen en al zijn bezit naar de overkant van de rivier. Maar zelf blijft hij achter. Hij durft niet. Maar zodra de nacht aanbreekt, is daar ineens een Man! En die Man valt Jakob aan.

De hele nacht worstelen ze met elkaar. De Man is enorm sterk, sterker dan Jakob. Als het bijna dag wordt, raakt de Man Jakob bij de heup aan waardoor zijn hele heupgewricht uit de kom schiet! Dan zegt de Man tegen Jakob: “Laat mij los, want het is bijna dag.” Maar Jakob heeft door dat dit niet een gewone Man is en daarom zegt hij: “Ik laat U pas los als U mij gezegend hebt.” De Man antwoordt: “Wat is je naam?” Jakob zegt: “Jakob.” De Man zegt: “Vanaf nu zal je Israël* heten, want je hebt met God en mensen gestreden en hebt overwonnen!” Jakob beseft dat hij met God zelf heeft geworsteld: “Ik heb God mogen zien en mijn leven is gered!” Jakob beseft dat God voor Hem en zijn gezin zal zorgen zoals Hij heeft beloofd. En elke stap die Jakob vanaf dit moment zal zetten, zal hem hier aan herinneren, want hij loopt vanaf nu mank. Jakob vertrouwt niet meer op zichzelf, maar op God. Hij steekt de rivier over en gaat in zijn eentje zijn broer Ezau tegemoet. Hij knielt voor hem neer, maar Ezau rent naar hen toe en omhelst hem. Samen huilen ze van blijdschap.

* De naam Israël kan gevoelig liggen. Je kunt dan beter alleen de betekenis van de nieuwe naam noemen. Zeg dan: “Ik geef je een nieuwe naam die betekent dat je met God en mensen hebt gestreden en hebt overwonnen.”

VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wie is de broer van Jakob/de oom van Jozef? Waarom was Jakob zo bang voor?

Ezau. Jakob had hem bedrogen en was bang voor wraak.

Wat deed Jakob in de hoop dat Ezau niet meer boos zou zijn?

Hij stuurt geschenken en wil door slimmigheid ontkomen aan
zijn broer.

LINK MET VRAAG EN PRIJS VAN DE DAG

VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wat doe jij als je het moeilijk hebt?

De speler die het beste omgaat met tegenslag.


VERDIEPINGSVRAGEN

Wat zou je aan God willen vragen als je kijkt naar de moeilijkheden in jouw leven?

Jakob liep mank als herinnering aan wat hij geleerd had tijdens zijn worsteling in de moeilijkheden, heb jij ook zo’n herinnering die jou kracht geeft als je het moeilijk heb?