Jezus heeft zijn discipelen alvast vooruitgestuurd het water op. Ze zitten in hun boot en het stormt op zee. Dan komt Jezus aanlopen over het water en zegt hen dat ze niet bang moeten zijn. Petrus stapt uit de boot en loopt naar Jezus toe over het water. Totdat hij zich beseft wat hij aan het doen is. Hij kijkt naar de golven en zinkt. Waar hebben wij onze blik op gericht? Is het op onze omstandigheden of op God?


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

In hoeverre durf jij te vertrouwen op de Goddelijke kracht van God? En welke plek krijgt God in jouw leven als jij bang bent?


FOCUS

TIENERS LEREN VANDAAG DAT GOD IN STAAT IS OM ALLES TE DOEN, MAAR JE MOET ZIJN HULP WEL WILLEN AANNEMEN


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Mattheüs 22: 1-10.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | VAAS EN DE STENEN

Een meester in levenslessen stond voor een groep ‘leerlingen’. Voor hem op tafel stond een grote glazen vaas. Naast de vaas stond een emmer grote stenen. De meester begon de stenen een voor een in de grote vaas te stapelen, tot er geen steen meer bij kon. ‘Is deze vaas nu vol?’, vroeg de meester. Alle leerlingen waren het erover eens: de vaas was vol, er kon geen steen meer bij. De meester knikte instemmend, en nam van onder de tafel een zak grote kiezels. Langzaam goot hij de zak in de vaas. De kleinere kiezels vonden al snel hun weg tussen de stenen en al snel was de zak leeg en de vaas vol. ‘Nu dan?’, vroeg de meester, ‘wie denkt dat de vaas nu vol is?’. De leerlingen aarzelden. Daarnet hadden ze ook gedacht dat de vaas vol was, en hadden ze ongelijk gehad. Daarna herhaalde de meester het met zand en water. Elke keer waren de leerlingen verbaasd over de vindingrijkheid van de meester.

Wat kan je zeggen: “Zo is het ook met God. Soms denk je dat iets helemaal niet kan, terwijl God je elke keer kan verbazen met wat er bij Hem allemaal mogelijk is.


SPORT VOORBEELD | BONDSCOACH ADVOCAAT WEIGERT TE KIJKEN NAAR DOELSALDO

Als het Nederlands elftal in 2017 bij het WK kwalificatietoernooi met 4-1 wordt weggespeeld bij Frankrijk, volgt een moeilijk scenario. Bondscoach Advocaat hoopt dat Zweden ergens nog punten laat liggen. En die keus blijkt desastreus voor de kwalificatie. Zweden laat helemaal nergens punten liggen en zij werken wel hard aan het doelsaldo. Als het onderlinge duel moet gaan uitmaken wie er tweede kan worden is het verschil in doelsaldo zo groot dat Nederland met maar liefst 7-0 moet winnen. Nederland is al kansloos voor
de belangrijke wedstrijd begint. Advocaat had zich gericht op degelijke overwinningen, maar had gericht moeten zijn op doelsaldo. En dus kan Nederland niet naar het WK 2018


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt over hoe jij te kleingelovig was en je ogen op de omstandigheden richtte in plaats van op God.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Vorige week hoorden we over hoe Simon door Jezus werd geroepen. Hij besloot om zijn beroep en zijn familie achter te laten. Hij zet een stap in het onbekende en krijgt van Jezus een nieuwe naam: Petrus

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Mat. 14:22-33.

Kernpunt

Als jij je op God richt en Hem vertrouwt, kan Hij voor jou zorgen


Verhaallijn

Petrus weet niet goed wat hij mee maakt. Maar bijzonder is het wel. Overal waar Jezus komt, worden zieke mensen genezen! Sterker nog, mensen brengen hun zieken van uren, soms zelfs dagen ver reizen bij Jezus. Doven kunnen weer horen, blinde mensen kunnen weer zien. Mensen die niet kunnen lopen, kunnen weer lopen. Het is dan ook niet zo gek dat er elke dag duizenden, mensen naar Jezus komen. Vandaag is weer zo’n dag. Meer dan 5000 mannen verzamelen zich rond Jezus. Op het eind van de dag geeft hij zelfs de hele menigte voedsel door 5 broden en 2 vissen te zegenen, ze in stukken te breken en uit te delen. Een megagroot wonder! Maar als de mensen vol zijn van Jezus’ woorden, het grote wonder en het eten, stuurt Jezus ze naar huis. Petrus en
de andere leerlingen gaan ook weg. Jezus wil even alleen zijn om met God te praten. Petrus zit dan met 11 anderen op een boot. Er steekt een heel heftige storm op. De stoere en ervaren vissers hebben allen moeite om het bootje niet te laten om slaan! Na uren van hard werken, zijn ze nog steeds ergens midden op het meer. En dan, helemaal aan het eind van de nacht, komt Jezus naar hun toe. De leerlingen schrikken zich rot: Een spook!! Ze schreeuwen het uit van angst. Maar Jezus zegt direct: niet bang zijn, ik ben het.

En dan neemt Petrus het woord. Als U het bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe kom! Maar Jezus is niet bepaald onder de indruk van de test. Hij zegt: Kom! Petrus is onder de indruk. Zou het echt? Jezus, die doven laat horen, blinden laat zien en kreupelen laat lopen. Jezus, die 5000 mannen eten gaf. Kan hij mij ook over water laten lopen? Hij gelooft dat dat kan en stapt uit de boot. Hij loopt naar Jezus toe. En terwijl hij naar Jezus loopt, bedenkt hij ineens hoe raar het eigenlijk is wat hij doet. Hij werkte jarenlang op zee en altijd moest hij uitkijken dat hij niet verdronk. En kijk hier, hij loopt ineens gewoon over het water! En die wind en die hoge golven. Gaat dat eigenlijk wel goed?

Kan dat eigenlijk wel, wat hier gebeurt? En terwijl hij dat denkt, begint hij te zinken. En weet direct wat hij moet doen: Jezus om hulp schreeuwen! En hij roept: Jezus, red mij! Jezus steekt zijn hand uit en trekt hem uit het water en ze stappen samen de boot in. Jezus vraagt: kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Hoe kan het dat Petrus zinkt?

Hij heeft zijn focus op de verkeerde dingen.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wanneer had jij je blik gericht op andere dingen dan het doel dat je wilde bereiken?

Degene die de focus heeft op zijn doel..


VERDIEPINGSVRAGEN

Geloof jij dat Jezus en Petrus echt over het water liepen?

Wat zijn golven of wind in jouw leven die jou weg leiden van je doel?