Na het avondmaal ging Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg. Terwijl zij daar lopen, zegt Jezus dat iedereen hem zal verlaten tijdens de gevangenneming en kruisiging. Petrus zegt dat hij Hem nooit zal verlaten. Maar Jezus zegt dat Petrus Jezus zal verloochenen tot driemaal toe voordat de haan heeft gekraaid. En dit gebeurt inderdaad. Ben jij een trouwe vriend of laat je een vriend alleen achter als hij in de problemen zit?


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Vertrouwen is iets wat je vaak heel langzaam opbouwt en heel snel kunt kwijtraken. Is iemand weleens het vertrouwen in jouw kwijt geraakt? En hoe ging je daar mee om?


TROUWE VRIEND

TIENERS LEREN VANDAAG DE WAARDE VAN TROUW IN EEN VRIENDSCHAP


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Matt. 26:30-35 & 69-75.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | GELD OF VRIENDSCHAP?

Het praktisch voorbeeld is dit keer een toneelstukje. Leen € 5 uit aan iemand uit het team. Vraag het daarna terug, omdat je het wil gebruiken. De ontvanger ontkent vervolgens bij hoog en bij laag dat hij die € 5 ooit gehad heeft. Hij vindt geld belangrijker dan vriendschap en verloochent de ander.

Wat kan je zeggen: “Trouw wordt zichtbaar in daden. En het kan heel makkelijk stuk gaan. In dit stukje zie je dat de persoon die het geld uitleent best veel vertrouwen heeft in zijn vriend. Maar die vriend verloochent die vriendschap en liegt zelfs liever dan dat hij trouw is.


SPORT VOORBEELD | DE BELOFTE VAN TEAM SKY AAN DE WIELERWERELD

In 2010 begon er een nieuwe, Britse, wielerploeg. De ploeg had als doel om binnen 5 jaar, op een schone manier, met een Britse wielrenner de Tour de France te winnen. De hoogst haalbare prijs in het wielrennen. In die tijd dat ze begonnen, bekenden grote wielrenners massaal hun doping gebruik, met als bekendste voorbeeld Lance Armstrong. Ze formuleerden hun stelling naar de wielerfans met een duidelijke belofte naar de wielerwereld: Wij blijven weg van doping en willen zelfs dat er nooit enige twijfel kan bestaan over onze renners of ze doping gebruiken. Team Sky won inderdaad de Tour binnen 5 jaar. Sterker nog: ze wonnen de Tour in ‘12, ‘13, ‘15, ‘16 en ‘17! Met allemaal Britse winnaars. Alleen waren ze nooit helemaal vrij van twijfels over hun doping gebruik. In 2017 komt er tot slot een opmerkelijk bericht in de media. Chris Froome, viervoudig winnaar van de Tour gebruikt vanwege zijn astma een middel dat op de dopinglijst staat. Hij gebruikt daar der mate veel van dat hij de maximale norm ontzettend overschrijdt. Daarmee kan hij beter presteren en is hij in het voordeel. Hij wordt er niet voor bestraft, maar Team Sky verloochent daarmee haar eigen achterban. De belofte om vrij te zijn van twijfels over doping wordt definitief tenietgedaan


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) je vertelt hoe jij een vriend hebt verloochenend of juist trouw was.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

We volgen Petrus. Hij koos voor het onbekende en kreeg van Jezus een nieuwe naam. Daarna liep Petrus over water met Jezus, hoe vet! Hij verloor even het zicht op Jezus, zonk, herstelde het zicht en daarmee zijn geloof

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Matt. 26:30-35 & 69-75.

Kernpunt

Petrus was goed bevriend met Jezus. Hoewel hij aan Jezus trouw beloofd, ontkent hij de vriendschap eind van diezelfde nacht


Verhaallijn

Het is een beetje een rare dag. De afgelopen dagen lijkt het alsof Jezus hun nog veel belangrijke dingen wil mee geven. Alsof Hij hun gaat verlaten. Het is sowieso hectisch in de stad. Van heinde en verre komen mensen naar het Paasfeest. En als Petrus en de andere leerlingen dan het paasmaaltijd eten, is het anders dan anders. De stemming is bedrukt. Iedereen voelt dat er wat staat te gebeuren, maar niemand weet wat. Jezus neemt dan het woord en zegt: Vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten.

Petrus is opnieuw de eerste die reageert. Impulsief als hij is, zegt hij: Anderen misschien, maar ik niet! Als het moet, zal ik zelfs sterven voor U. Maar Jezus zegt: Vannacht, voordat de haan kraait, zul jij 3x hebben gezegd dat je mij niet kent.

Ze vertrekken naar een grote, mooie tuin, net buiten de stad. En daar laat Jezus zich oppakken. Iedereen vlucht, maar Petrus gaat naar de plek waar ze Jezus gevangenhouden. Stiekem probeert hij bij Jezus in de buurt te komen. Het is al laat in de nacht en het is een lange, emotionele dag geweest. Petrus is moe, maar wil niet opgeven. Niet hij! En dan, tot zijn schrik, wordt hij herkend. Hey, jij! Jij hoort toch ook bij die Jezus? Midden in de groep moet hij direct reageren. Ik? Nee hoor, ik weet niet waar je het over hebt. En snel loopt hij weg. Ook buiten wordt hij herkend. Hey, die man hoort ook bij Jezus! En opnieuw ontkent hij: Ik ken die mens niet eens! Anderen verzamelen zich rondom hem en zeggen: echt wel! Jouw dialect verraadt je, je hoort bij die Jezus! Petrus wordt in zijn angst boos en begint te vloeken en zweren: Ik ken die mens niet!

Dan kraait de haan. En Petrus herinnert zich wat Jezus zei en hij huilt. Hij huilt bittere tranen van pijn en van verdriet


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Hoe vaak zegt Petrus dat hij Jezus niet kent?t

Drie keer.

Wat doet Petrus als hij de haan hoort kraaien?

Hij huilt bittere tranen.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wanneer heb jij een trouwe vriend in de steek gelaten of wanneer ben jij door een trouwe vriend in de steek gelaten?

De persoon die het meest trouw is naar zijn team.


VERDIEPINGSVRAGEN

Wat denk je dat het met Jezus deed dat Petrus hem in de steek liet?

Wat deed het met jouw vriendschap toen iemand jou laat vallen?