Petrus, houd je echt van mij? Een diepe, persoonlijke vraag. met de ontkenning van de avond voor Jezus’ dood. Hij had gezegd Jezus niet te kennen. En dan bij het eerste persoonlijke contact, stelt Jezus hem deze vraag. Niet uit wroeging, maar uit liefde. Jezus wil graag de relatie herstellen. Jezus weet dat het uitspreken van je gevoel helpt in het herstel van de relatie. Petrus antwoordt tot drie keer toe: Ja Jezus, U weet dat ik van U houd!


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Hoe ga jij om met ruzie? En hoe wil Jezus dat jij omgaat met ruzie? Zijn er nog mensen met wie jij de relatie moet herstellen?


RUZIE

TIENERS LEREN VANDAAG HOE ZE OP GOEDE WIJZE EEN RUZIE KUNNEN OPLOSSEN


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Mattheüs 25:14-30.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD |VERGEVING VOOR DE SCHEIDSRECHTER

Speel een partijtje voetbal. De scheidsrechter moet op een beslissend moment een foute beslissing nemen. Het moet echt wat los maken op het veld. Laat de scheidsrechter zijn fout eerlijk toegeven en zijn fout herstellen. Bespreek later in de groepjes hoe iedereen met de situatie om ging.

Wat kan je zeggen: “Het overkomt ons allemaal weleens. We doen iets verkeerd. Soms per ongeluk, soms expres. Het overkomt ons ook vaak dat anderen ons onrecht doen. Soms per ongeluk, soms expres. Of je het nu leuk vindt of niet, het gebeurt. Vraag aan jou is hoe jij er mee omgaat. De scheidsrechter maakte expres en foute beslissing om te kijken hoe jij erop reageert. Maak jij ruzie? Of laat jij het je gebeuren? En hoe los je het op?.


SPORT VOORBEELD | BUFFON ZEGT SORRY

Buffon is een legendarische keeper. Al sinds 1995 is hij professional en sinds 2001 is hij eerste doelman van Juventus, de grootste club van Italië. Drie keer haalt Buffon met zijn ploeg zelfs de finale van de Champions League! In 2018 halen ze de kwartfinale en spelen ze tegen Real Madrid. Thuis verliezen ze met 0-3 en alle hoop lijkt verloren. Maar in de return komt Juventus vlak voor tijd met 0-3 voor en er lijkt een verlenging aan te komen. Zou dit het jaar worden dat Buffon de Champions League beker wint? In de blessuretijd besluit de scheidsrechter voor een dubieuze overtreding een penalty te geven aan Real Madrid. Buffon is furieus, hij voelt zich bestolen. In zijn boosheid gaat hij volledig door het lint tegen de scheidsrechter. Die geeft hem de rode kaart. Ronaldo scoort de penalty en Buffon verliest ook zijn laatste Champions League wedstrijd met Juventus. Of zal hij op 41-jarige leeftijd het nog een keer proberen?
Een paar dagen later heeft Buffon spijt. Hij zegt sorry tegen de scheidsrechter. Hij had niet zo tekeer moeten gaan en hij biedt zijn excuses aan omdat hij de relatie wil herstellen.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt dat jij ruzie had en hoe jij het hebt opgelost..


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Petrus is goed bevriend met Jezus. Hij heeft 3 jaar van Jezus geleerd. Na 3 jaar lijkt de vriendschap tot een einde zijn gekomen: Petrus ontkent 3x bevriend te zijn met Jezus voor Jezus sterft aan het kruis.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Joh. 21:15-19.

Kernpunt

Jezus wil niet zomaar voorbijgaan aan Petrus’ ontkenning. Het moet uitgesproken worden. Dat brengt ruimte voor vergeving en herstel


Verhaallijn

Er wordt weinig verteld in de Bijbel over het weekend van Petrus. Nadat Petrus ontkende Jezus te kennen, geeft Jezus enkele uren later zijn leven aan het kruis. Hij is dood. Het einde van hun vriendschap op een manier zoals Petrus nooit gewild had. Van zijn kant met de ontkenning dat hij Jezus überhaupt kende. Van Jezus’ kant met de dood. Als zondagochtend het nieuws komt dat het graf van Jezus leeg is, is Petrus er opnieuw als eerste bij. Samen met zijn vriend Johannes rennen ze zo hard ze kunnen naar het graf. Jezus, die doven liet horen, blinden liet zien, verlamden liet lopen, zou Hij de dood hebben overwonnen zoals Hij al had gezegd te doen?! Het graf blijkt inderdaad leeg en Petrus gelooft. Jezus leeft! Diezelfde avond verschijnt Jezus aan hun. En later nog een keer. En die tweede keer lijkt het alsof Jezus speciaal Petrus opzoekt. Zijn vriend, die 3x zei dat hij Jezus niet kende. Petrus is met wat vrienden aan het vissen als Jezus hem roept. Zodra hij Jezus’ stem herkent, springt hij uit de boot en laat alles en iedereen achter. Jezus wil graag samen eten. En zodra ze gegeten hebben, vraagt Jezus aan Petrus: ‘Petrus, houd je van mij, meer dan de anderen?’ ‘Ja Heer’, antwoordt Petrus. En nog een keer stelt Jezus hem die vraag: ‘Petrus, houd je van mij, meer dan de anderen? Opnieuw antwoordt Petrus bevestigend. En nog een derde keer vraagt Jezus hem: ‘Petrus, houd je van mij?’ ‘Ja’, zegt Petrus bedroefd, ‘U weet toch dat ik van U houd?!’ ‘Volg mij en weid mijn lammeren!’ zegt Jezus. En daarmee is niet alleen de vriendschapsrelatie hersteld, maar krijgt Petrus ook een belangrijke taak aangewezen van Jezus voor als Hij er niet meer is. Het uitspreken van Petrus’ liefde voor Jezus geeft opluchting voor Petrus. Petrus had tot drie keer toe gezegd dat hij Jezus niet kende. Maar nu zegt hij drie keer direct tegen Jezus dat hij van Hem houdt. Petrus hoeft niet langer in schaamte te leven voor wat er gebeurd is. Door het uitspreken van Petrus dat hij van Hem houdt, is er ruimte voor herstel


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wat was Petrus aan het doen toen Jezus hem riep?

Vissen.

Wat vroeg Jezus aan Petrus?

Petrus, houd je van mij?


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Hoe los jij een ruzie op?

De persoon die het beste de relatie herstelt.


VERDIEPINGSVRAGEN

Wat doe je als jij als eerste sorry moet zeggen om de ruzie op te lossen?

Hoe ga je om met een situatie dat iemand jou niet wil vergeven?