In 50 dagen tijd verandert de wereldgeschiedenis volledig. Jezus staat op uit de dood, verschijnt aan honderden mensen en stijgt op naar de hemel. Als tien dagen later de Heilige Geest zich uitstort, neemt Petrus het woord en verheft zijn stem zodat iedereen het hoort: Jezus is de beloofde Messias en Hij leeft! Hij roept alle luisteraars op om hun leven radicaal te veranderen. ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus’. En op die dag groeit de kerk van 500 mensen naar 3500 mensen


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Wanneer heb jij voor het laatst hardop getuigd van Jezus als jouw redder? Wat heb jij nodig om daarin uit te stappen?


GETUIGEN

WAAROM GETUIGEN BELANGRIJK IS


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Handelingen 2:14–41.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | ETROUWBARE GETUIGE

Speel een toneelstuk met een estafette spel. Één van de vrijwilligers speelt opzettelijk vals. Het spel heeft een scheidsrechter, maar die schat de situatie verkeerd in. Hij wil de verkeerde straffen, maar er is vast wel iemand in het publiek die (wel) heeft gezien wat er is gebeurd. Die vertelt wat er is gebeurd en daardoor krijgt de juiste persoon zijn straf

Wat kan je zeggen: “Getuigen is belangrijk om te achterhalen wat waar is. Daarbij is het ook belangrijk om betrouwbare getuigen te hebben, zoals de jongeren uit het publiek. Zonder getuigen was de verkeerde persoon gestraft en was er onrecht gedaan. Zo is het ook met de opstanding van Jezus. Doordat Petrus en andere getuigen daarover getuigden, weten wij dat het echt waar is.


SPORT VOORBEELD | BIG: BALLERS IN GOD

Kingsley Ehizibue is professioneel voetballer bij PEC Zwolle. De 23-jarige rechtsback staat bekend om zijn gedreven rushes naar voren en is een belangrijk wapen in de tactiek van zijn club. En hoewel hij vrijwel al zijn tijd kwijt is aan voetbal, is dat niet het belangrijkste in zijn leven. Overal waar hij is moeten mensen het horen: God houdt van jou! Zijn Bijbel sleept hij overal mee naar toe. In de kleedkamer, in de bus naar de wedstrijd, op trainingskamp: Ehizibue leest Gods Woord en vertelt erover. En, als hij tijd heeft, sluit hij aan de bij de sportcommunity in Zwolle. Omdat iedereen het simpelweg moet horen dat God van hun houdt. Sinds een aantal maanden is hij onderdeel van BIG: ballers in God. Een groep voetballers die net als Kingsley profvoetballer is en een passie hebben voor Jezus. Samen is hun verlangen om getuige te zijn van Jezus in de eredivisie en daarbuiten.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt over hoe belangrijk jij het vindt dat de jongeren Jezus leren kennen.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

De relatie tussen Petrus en Jezus is hersteld. Jezus is teruggegaan naar de hemel en heeft Petrus en de andere leerlingen de opdracht gegeven om te getuigen.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Handelingen 2: 14 – 41

Kernpunt

Jezus aannemen als verlosser is het belangrijkste wat er is. Het is belangrijk om daarvan te getuigen.


Verhaallijn

Na de ontmoeting tussen Petrus en Jezus is de relatie tussen hun hersteld. In de dagen die volgen ontmoet Jezus ook nog andere mensen, zelfs een keer aan 500 mensen tegelijk! Hij vindt het belangrijk dat er genoeg getuigen zijn om te vertellen over wat er is gebeurd. Op zo’n moment dat Jezus bij zijn leerlingen is, neemt Hij hen mee naar een berg. Op die berg belooft Jezus zijn 12 leerlingen dat de Heilige Geest over hen zal komen zodat ze kracht zullen ontvangen om te getuigen over hem over de hele wereld. Als Jezus is uitgesproken stijgt Hij op naar de hemel en keren de leerlingen terug naar Jeruzalem. Ze besluiten om, zoals Jezus hun had opgedragen, te wachten en te bidden.

Tien dagen later is het feest in de stad. Van overal in de wereld komen de mensen naar Jeruzalem om feest te vieren. De stad is bomvol mensen als daar ineens op de ochtend van het feest een geluid is als van een windvlaag. Het hele huis waar de leerlingen zich bevinden wordt helemaal vervuld met iets dat ze niet kennen, maar wel enorm krachtig is! Op hun hoofden zijn ineens vlammen te zien en ze beginnen allemaal te praten in verschillende talen. Talen die ze tot dan toe nog nooit hadden gesproken en uit zichzelf ook helemaal niet konden spreken! Het is de Heilige Geest die in hun midden is die zichtbaar wordt.

De stad raakt in rep en roer en de mensen verzamelen zich rondom het huis. De mensen uit de verschillende landen uit de wereld, horen de leerlingen spreken in hun eigen taal. Iedereen hoort zijn eigen taal, wel meer dan 14 verschillende talen zijn te horen verspreid over de hele wereld. Een super bijzonder moment. Dan neemt Petrus het woord. Hij vertelt dat Jezus de Verlosser is en dat iedereen die luistert, zich moet omkeren van de verkeerde dingen in hun leven. Ze moeten kiezen om voor Jezus te leven en zich te laten dopen als blijvend teken van die keuze. Zo’n 3000 mensen doen dat diezelfde dag nog en wat een feest is het dan! Op één dag groeit de kerk van een paar honderd mensen tot een paar duizend mensen door het getuigenis van de leerlingen!


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wie nam het woord om te getuigen van Jezus?

Petrus.

Hoeveel mensen kwamen tot geloof en lieten zich dopen?

3.000


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wanneer is iemand betrouwbaar genoeg zodat jij gelooft wat hij zegt?

De persoon die het beste heeft laten zien een betrouwbaar getuige te zijn.


VERDIEPINGSVRAGEN

Zijn wij voor elkaar een betrouwbare getuige?

Als je Jezus kent: Naar wie ga jij een getuige zijn komende week?

Als je Jezus niet kent: Wat vind je er van dat Jezus voor ons zo belangrijk is dat wij erover getuigen?