Een man is al vanaf geboorte kreupel. Elke dag wordt hij bij de tempelpoort neergezet om te bedelen. Terwijl hij om geld vraagt, geeft Petrus hem in Jezus’ naam wat hij daadwerkelijk nodig heeft: genezing. Petrus trekt de man vol geloof overeind en de man zijn leven veranderd op slag. Hij loopt, rent, springt van vreugde en looft God! Iedereen moet het horen dat God hem genezen heeft. De impact is enorm, want iedereen had de man al jarenlang op die plek zien zitten. Het geeft Petrus en Johannes gelegenheid om te getuigen van Jezus


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

De impact van genezing is vaak levens veranderend. Het laat veel zien van Gods grootheid. Wanneer heb jij voor het laatst genezing over iemand uitgesproken? Wat zou jij doen in Petrus’ situatie?


GENEZING

TIENERS LEREN VANDAAG: DAT JEZUS HEN WIL EN KAN GENEZEN


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Handelingen 3.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | GENEZING IN PRAKTIJK

Vraag aan de tieners uit de wijk wie ergens pijn heeft en vraag of je voor hem of haar mag bidden. Leg uit dat je weet dat God machtig genoeg is om te genezen. Wees niettevoorzichtigdoorjeintedekken,weeseerstmaarvrijmoediginhetuitstappen. Vraag of je jouw hand op hem/haar mag leggen (let op: Laat mannen voor mannen bidden en vrouwen voor vrouwen!). Dank God voor wie Hij is en spreek genezing uit in Jezus Naam. Check daarna of de persoon genezen is en laat je leiden door de Geest of je nogmaals genezing moet uitspreken, of dat het oké is. Vergeet niet dat God het is die geneest en dat jij er niet voor verantwoordelijk bent. Als iemand niet geneest, leg dan gerust uit waarom dat niet altijd hoeft te gebeuren. Als iemand wel geneest, laat het hem/haar dan vertellen voor de groep wat God heeft gedaan.

Wat kan je zeggen: ‘God geneest en hij wil ook jou genezen. Durf jij voor je te laten bidden?”


SPORT VOORBEELD | TOPSPORTER DOOR GOD GENEZEN!

René Ruitenberg werd regelmatig Nederlands kampioen marathonschaatsen. De aandacht die erbij komt streelt zijn ego enorm! Hij haalde zijn identiteit uit wat mensen van hem vonden. Na een grote overwinning zag hij zichzelf terug op tv en las hij de kranten om daarin zijn succes terug te zien. Toch was hij niet gelukkig. Hij zocht vervulling in geld, seks en aandacht, maar vond het niet. Uiteindelijk zocht hij het bij God en durfde voor genezing bij Hem te zoeken. Hij liet voor zich bidden en langzaam maar zeker veranderde God Hem. Hij bleef topsporter, maar hij werd gelukkig. God redde René van eenzaamheid en depressie. Hij redde ook het huwelijk van René en het maakte dat zijn kinderen een heel andere vader kregen. Een liefdevolle vader, die voor zijn kinderen zorgt in plaats van een vader die voor zijn eigen aandacht leeft

Video: René Ruitenberg

JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt over hoe God jouw genezen heeft. Of hoe jij een keer hebt mee gemaakt dat God jou gebruikte om genezing aan iemand te geven.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Petrus heeft voor een grote massa mensen met kracht getuigt van Jezus’ opstanding. Duizenden kwamen tot geloof. En daar bleef het niet bij, het bleek slechts het begin.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Handelingen 3.

Kernpunt

Jezus heeft de macht om te genezen en iedereen mag in Zijn Naam genezing uitspreken over een ander.


Verhaallijn

Het is halverwege de dag als Petrus en Johannes naar de tempel gaan om te bidden. Net zoals ze zo vaak doen. Ze worden aangesproken bij de poort door iemand die verlamd is. Hij kan al vanaf zijn geboorte niet lopen en hij wordt al 40 jaar lang elke dag bij de tempelpoort neergezet om te bedelen. Een slimme plek om te zitten, want de mensen zijn erg vrijgevig als ze naar de tempel gaan!

Deze verlamde man vraagt Petrus en Johannes: ‘Mag ik misschien wat geld van jullie?’ Een vraag die hij aan elke voorbijganger vraagt. Petrus en Johannes stoppen bij de man en kijken hem indringend aan. Petrus neemt het woord en zegt: ‘Kijk ons aan!’. De man verwacht wat van hen te ontvangen en kijkt. Maar Petrus is helemaal niet van plan om de man geld te geven. Hij zegt: ‘Goud of zilver heb ik niet, maar wat ik wel heb, dat geef ik je. In de Naam van Jezus Christus, sta op en ga lopen!’. Als hij is uitgesproken, pakt hij de rechterhand van de man en trekt hem overeind. Terwijl hij dat doet, komt er kracht in de benen van de verlamde man en kan hij ineens staan. Hij kan staan! Eerst heel voorzichtig en onwennig zet hij zijn eerste stapjes. Maar al snel gaat hij lopen! En hij gaat rennen en springen. Wauw!! Nooit meer bedelen, nooit meer hele dagen zitten: hij is genezen!

Natuurlijk, iedereen moet het horen. De man zingt het uit van vreugde. Hij looft God om zijn genezing in de tempel. De aanwezigen zijn verbaasd. Ze komen al jaren langs de man en kennen hem maar al te goed. Deze man kon nooit lopen, maar nu wel! Iedereen wil weten hoe het komt en Petrus en Johannes vertellen maar al te graag wat er gebeurd is. ‘Wij kunnen op eigen kracht helemaal niet zulke dingen. Maar Jezus kan dat wel en Hij doet het door ons heen. Jullie hebben Jezus laten doden aan het kruis, maar Hij is opgestaan. Bekeer je van je zondige gedrag en neem Jezus aan.’ Het raakt de menigte enorm want het wonder is enorm!


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Met wie liep Petrus langs de verlamde man?

Johannes.

Wat deed de verlamde man toen hij genezen was?

Springen, dansen en God prijzen.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Waarvan zou jij willen genezen?

De persoon die het beste omziet naar de ander (zoals Petrus omzag naar de verlamde).


VERDIEPINGSVRAGEN

Wat doet het met je, als God je zou genezen?

Voor wie zou jij bij God om genezing willen bidden?