Jezus heeft in de afgelopen drie jaar veel bijzondere dingen laten zien, maar de tijd is gekomen dat Jezus moet sterven. Jezus weet dat en vertelt dit tijdens het eten aan zijn vrienden. Na het eten gaat Jezus met drie vrienden naar Getsemane. Dan voelt Jezus zich bang en verdrietig. Jezus kiest ervoor om zijn gevoelens te delen met zijn vrienden, ondanks dat hij de leider is, en Hij vraagt aan zijn vrienden om bij hem te blijven.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Worden er in jullie team ook gevoelens gedeeld met elkaar? Mag een leider kwetsbaar zijn?


ZACHTMOEDIGHEID

TIENERS LEREN VANDAAG DAT KWETSBAARHEID NIET LAF IS, MAAR JUIST MOEDIG!


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Genesis 16.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | OVER DE STREEP

Maak in het midden van het veld een lijn. De tieners stellen zich op aan één kant van de lijn. Noem een stelling, als dit voor de tiener klopt stapt hij/zij over de lijn. Dit is een uitnodiging om kwetsbaar te durven zijn. Denk aan stellingen als: Wie is er wel eens bang, wie is er wel eens verdrietig, wie heeft er wel eens gestolen, wie heeft wel eens hulp verlangt. Stellingen die niet heel diep gaan, maar wel kwetsbaarheid vragen. Je kan de stellingen zelf aanpassen aan je groep of er voor kiezen om dit in kleine groepjes te doen om de veiligheid te waarborgen. Belangrijk: De tieners zijn niet verplicht om mee te doen! Zorg dat je een beschermende setting biedt voor kwetsbaarheid. Als je die niet kan bieden, moet je dit praktisch voorbeeld niet doen!

Wat kan je zeggen: “We hebben net een spel gedaan, het heet ‘Over de streep’. We vroegen jullie om je daarbij kwetsbaar op te stellen. Bedankt daarvoor, het is heel dapper en moedig als je je kwetsbaar op durft te stellen.


SPORT VOORBEELD | NEDERIG DIENEN

Bram Tankink was een wielrenner. Hij is begonnen als mountainbiker, tot hij in 1999 switchte naar wegsport. Hij werd Nederlands kampioen en kreeg daardoor een profcontract aangeboden bij een ploeg in België. Bij deze ploeg reed Bram vooral als knecht. Dit betekende dat hij de kopman uit de ploeg moest helpen. Hij moest ervoor zorgen dat de kopman zou winnen. Dit betekende dat hij water moest halen voor de kopman, een wiel moest afstaan in het geval van een lekke band en voorop moest fietsen om de wind uit het gezicht van de kopman te houden. Op deze manier was Bram nederig en dienstbaar. Hij stelde zich zachtmoedig op, om zo anderen te helpen om te winnen. Hij is daarin heel moedig en kwetsbaar, hij wil zich niet direct bewijzen als de kopman, maar hij accepteert zijn rol als knecht. Hij kon zelf heel goed rijden. Dit laat hij ook zien als hij in 2001 de kans krijgt om zelf als kopman te rijden en de race wint


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt dat God je de kracht gaf om zachtmoedig te zijn en hoe dat een getuigenis was voor een ander..


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

We zijn bezig in een reeks over de vrucht van de Geest. Het zijn cadeautjes die God ons wil geven om het met z’n allen goed te hebben. Vorige weken ging het over geduld en vrede. Deze week gaan we het hebben over zachtmoedigheid.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Mattheus 26: 26-38.

Kernpunt

Jezus laat zijn kwetsbaarheid zien aan zijn leerlingen. Jezus was zacht door zijn kwetsbaarheid te laten zien en ook moe- dig om door te gaan op zijn moeilijke weg die Hij moest gaan


Verhaallijn

In drie jaar tijd heeft Jezus bijzondere dingen laten zien, misschien heb je die verhalen wel eens gehoord. Zo vertelde Jezus een aantal gelijkenissen, hij veranderde water in wijn, met 5 broden en 2 vissen gaf hij 5000 mensen te eten, Hij maakte meerdere zieke mensen weer beter en liep over water. Iedereen in zijn land wist wie Hij was en dus kwamen veel mensen naar hem toe. Ook zijn er leiders in het land die zich bedreigd voelen door Jezus. Ze zijn bang om hun macht te verliezen en willen Jezus daarom dood maken. Jezus wist dat hij gedood zou worden.

Dan kiest Jezus drie van zijn vrienden uit en samen lopen ze naar een park, genaamd Getsémané. Terwijl ze lopen vertelt Jezus tegen de drie beste vrienden dat ze hem allemaal gaan verlaten. Petrus is het daar niet mee eens. Hij zegt tegen Jezus: “Misschien zal iedereen u afvallen, maar ik nooit!” Jezus zegt dan: “Ik verzeker je: deze nacht zul je mij, nog voordat de haan gekraaid heeft, mij drie keer hebben verloochend.” Maar Petrus zegt dat hij zelfs voor Jezus zou sterven en hem nooit alleen zou laten en de andere vrienden sloten zich bij Petrus aan. Eenmaal in het park aangekomen voelt Jezus zich bang en verdrietig en Hij zegt dat ook tegen zijn vrienden: “Ik voel me bang.” Jezus zegt tegen de drie vrienden dat ze bij hem in de buurt moeten blijven.

Jezus is op dat moment kwetsbaar. Hij denkt niet: ik ben de grote leider, ik heb al die bijzondere dingen gedaan, ik mag niet bang zijn, want dan kom ik zwak over. Ik mag niet verdrietig zijn, want dan vinden anderen mij een aansteller. Maar hij heeft de moed om te vertellen hoe hij zich voelt en vraagt aan zijn vrienden of ze bij hem willen blijven.


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wat zegt Jezus tijdens het eten?

ezus vertelt aan zijn vrienden dat hij dood gaat

Hoe voelt Jezus zich, als hij weet dat hij dood gaat?

Jezus is bang en verdrietig.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Vind jij het moedig als iemand aan jou vertelt dat hij of zij bang is?

De persoon die zowel zacht als moedig is.


VERDIEPINGSVRAGEN

Waaraan denk jij als je het woord ‘zachtmoedig’ hoort?

Wanneer heb je zachtmoedigheid nodig?