Vandaag gaan we het hebben over de vriendelijkheid van God. De vriendelijkheid die God je wil geven gaat verder dan gewoon aardig zijn voor je vrienden. Het gaat ook over mensen helpen die je misschien helemaal niet kent en die je misschien helemaal niet zo aardig vindt. In de eerste gemeente was dit zo, alles was van iedereen en de apostelen zorgden voor een goede verdeling. Doordat alles verdeeld werd, had iedereen genoeg.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Hoe ver gaat vriendelijkheid voor jou? Welke stap ga jij deze week zetten?


VRIENDELIJKHEID

TIENERS LEREN VANDAAG HET VERSCHIL TUSSEN GEWONE VRIENDELIJKHEID EN GODDELIJKE VRIENDELIJKHEID


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Handelingen 4-5.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | POST-IT

Regel post-its en pennen. Geef de tieners allemaal een aantal post-its en laat ze die bij elkaar op de rug plakken. Op de post-its schrijven ze een bemoediging, compliment of een vriendelijke boodschap. De tieners kunnen daarna hun eigen briefjes lezen en ze eventueel voorlezen. Op deze manier krijgt iedereen even wat te proeven van vriendelijkheid en merken ze dat het helemaal niet moeilijk hoeft te zijn om vriendelijk te zijn. Ook als je iemand misschien helemaal niet mag, kan je op deze manier makkelijk iets positiefs over diegene zeggen

Wat kan je zeggen: “We hebben net op een hele simpele manier elkaar bemoedigd. We willen het vandaag hebben over vriendelijkheid. Dit is een hele simpele manier, maar het is wel heel leuk om zo allemaal complimentjes te krijgen. Het kost niks om vriendelijk te zijn.


SPORT VOORBEELD | ULTIEME VRIENDELIJKHEID

De voetballer Kylian Mbappé zegt in 2018 dat hij al het geld wat hij krijgt voor het WK weg gaat geven. Hij is dan pas 19 jaar, toch speelt hij een belangrijke rol in het Franse voetbal. Hij is een grote voetballer, want hij werd voor een bedrag van 180 miljoen verkocht. Mbappé geeft al het geld aan het goede doel. Hij vindt namelijk dat je geen geld hoeft te verdienen als je voor je eigen land voetbalt. Dit is heel bijzonder. Het is heel veel geld dat hij weg gaat geven en hij kent de mensen waar het geld heen gaat helemaal niet. Toch vindt hij het belangrijk dat het geld daarheen gaat, omdat die mensen hulp nodig hebben. Dit is echt vriendelijk, mensen helpen die je niet kent omdat je het zelf wel kan missen. Het lijkt wel een beetje op het bijbelverhaal, al je geld weggeven zodat er mensen mee geholpen kunnen worden. Dit is natuurlijk wel heel extreem, maar wel mooi.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt van een situatie waarin jij vriendelijk was richting iemand die die dat niet had verwacht en wat dat met hem of haar deed.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Vorige week hebben we het gehad over zachtmoedigheid als vrucht van de Geest en hoe Jezus op die manier getuigde van God. Deze week hebben we het over vriendelijkheid als vrucht van de Geest. Het is anders dan menselijke vriendelijkheid, het gaat verder en komt voort uit een hart van liefde en bewustzijn van geliefd zijn door God.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in Handelingen 4: 32- 37 en Handelingen 5: 12 – 16.

Kernpunt

Door de daden van door God gegeven vriendelijkheid bij de apostelen gebeurde er mooie dingen.


Verhaallijn

In de allereerste kerk was er sprake van vrijwillige gemeenschap van goederen. Alles wat de gemeenteleden bezaten was van alle gemeenteleden. Er was dus niemand die gebrek leed, want als iemand iets nodig had dan kreeg hij of zij dat van iemand anders uit de kerk. En ook voor de mensen die niet lid waren van deze kerk, probeerden de kerkleden te geven wat ze nodig hadden. De hongerigen gaven ze te eten. De mensen die kleding nodig hadden, gaven ze kleding. Ze zochten gevangenen en eenzamen op. De mensen lieten zich leiden door de Heilige Geest van God en het bracht veel Goddelijke vriendelijkheid voort. Het ging zelfs zo ver dat de Christenen vriendelijk waren tegen de mensen die hen pijn deden of in de gevangenis zetten. In deze gemeente gebeurden veel mooie dingen, zoals wonderen en genezingen. De gemeente groeide hard, want iedereen die had ontvangen van deze Christenen was oprecht verbaasd en geïnteresseerd. Ze dachten: die vriendelijkheid, dat wil ik ook! Al snel namen veel mensen Jezus aan als hun Heer en Verlosser en lieten zich dopen. De eerste kerk groeide dan ook razendsnel omdat iedereen kon proeven van de Vrucht van de Geest.


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Waarom waren er geen armen in de eerste gemeente?

Omdat iedereen alles deelde.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Hoe kan je vriendelijk zijn voor mensen die dat niet voor jou zijn?

Voor de speler die vriendelijk is voor iemand die dat niet had verwacht.


VERDIEPINGSVRAGEN

Hoe vind je het om vriendelijk te worden behandeld door een onbekende, zonder goede reden?

Wat is het verschil tussen Goddelijke vriendelijkheid en normale vriendelijkheid?