Vreugde in de bijbel is meer dan blij zijn omdat je een cadeau hebt gekregen. Het is een vrucht van de Geest, een gevolg van het werken van de Geest in jou leven. Het is dus onafhankelijk van de situatie waarin je je bevindt. Jezus is opgestaan en heeft ons bevrijdt van de zonden en in die diepere vreugde mogen wij leven. Daar mogen we ook naar handelen en van uitdelen.


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Wat is vreugde voor jou? Is dat meer dan blij zijn met een cadeau en is dat ook zo onvoorwaardelijk? Heb jij echt goddelijke vreugde in je leven?


VREUGDE

TIENERS LEREN VANDAAG WAT ECHTE VREUGDE IS.


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees Genesis 19:1 – 29.

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | GEBOORTE VAN EEN BABY

Bij de geboorte van een baby zijn de meeste ouders hartstikke blij. Een baby die net is geboren kan eigenlijk niks. Toch zijn ouders heel blij met een gezond kindje. God is ook blij met een kind dat is geboren, terwijl hij er niets aan heeft. Dit is een onvoorwaardelijke intense vreugde. Een vreugde die je van alleen van God kunt krijgen.

Wat kan je zeggen: “De vreugde die ouders ervaren als een kind wordt geboren is een speciale vreugde. Het is geen vreugde omdat ze iets hebben gekregen waar ze veel mee kunnen. Een pasgeboren baby kan eigenlijk nog niks. Het is een onvoorwaardelijke vreugde, die alleen bij God vandaan kan komen.


SPORT VOORBEELD | INTENSE VREUGDE!

Maarten van der Weijden is een Nederlandse zwemmer. Hij zwom in een recordtijd het IJsselmeer over. Met deze actie haalde hij 20.000 euro op voor KWF kankerbestrijding. Daar worden mensen blij van, het goed doen en steunen van andere mensen. In de komende 5 jaar behaalde hij een zilver medaille voor de 10 kilometer en verbrak hij 2 records. In 2008 pakte Maarten weer een aantal medailles. Als kers op de taart werd hij verkozen tot sportman van het jaar. Toen Maarten dit had bereikt stopte hij met zwemmen, maar hij zou de strijd tegen kanker voortzetten. In 2017 deed hij een poging om het record 24 uur zwemmen te verbreken. Helaas lukte dit niet. Hij heeft wel geld opgehaald voor het goed doel. Hij haalde 8500 euro op voor de strijd tegen kanker. Ondanks dat het hem niet gelukt was om het record te verbreken was hij wel heel blij, hij had mensen kunnen helpen met het geld dat hij heeft ingezameld. Zijn grootste actie was in 2018, toen hij de Elfstedentocht ging zwemmen. Hij heeft 55 uur gezwommen, maar moest helaas opgeven wegens ziekte, een enorme tegenslag. Uiteindelijk, twee maanden later, mocht hij zelf bekend maken dat dit bedrag was opgelopen naar 5 miljoen, een gigantisch bedrag. Dit gaf Maarten intense vreugde.


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin jij (of een sportvrijwilliger) vertelt over de intense vreugde van God.


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Vorige keer hebben we het gehad over goedheid. Doen wat goed en rechtvaardig is. We hebben daarbij gekeken naar het verhaal van de twee vrouwen die Salomo vragen om recht te spreken.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in 1 Petrus 1: 8 en 9 & Johannes 20: 1-18.

Kernpunt

Door de opstanding van Jezus ervaar je hemelse, onuitsprekelijke vreugde.


Verhaallijn

In de tekst uit 1 Petrus wordt er gesproken van vreugde door de het bereiken van het einddoel van het geloof: de redding. Het geloof in de opstanding brengt redding. Deze redding brengt intense, hemelse, onbeschrijfelijke vreugde. Jezus was gekruisigd en begraven. Hij Lag in een graf dat was afgesloten door een grote steen. Vroeg op de eerste dag van de week, de dag na de sabbat, kwam Maria naar het graf. Toen ze bij het graf kwam zag ze dat de steen voor het graf weg was gehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en Johannes. Ze zei tegen hen: “Ze hebben Jezus uit het graf gehaald en we weten niet waar ze hem nu neer hebben gelegd.” Petrus en Johannes liepen snel naar het graf. Johannes rende vooruit en kwam het eerst bij het graf. Hij boog voorover om zo het graf in te kunnen kijken. Hij ziet de doeken die gebruikt waren om Jezus in te begraven nog liggen, maar hij gaat het graf niet in. Even later kwam Simon Petrus aan bij het graf. Petrus liep direct door naar binnen en ook hij zag de doeken liggen. De doek die over het hoofd van Jezus had gelegen lag ergens apart, aan de andere kant van het graf. Hij geloofde dat Jezus was opgestaan. Ze gingen direct terug naar het huis, en lieten Maria achter bij het graf. Huilend boog Maria zich over het graf en daar zag twee engelen zitten. Ze vroegen aan Maria waarom ze moest huilen. Ze antwoordde: “Ze hebben mijn HEER weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.” Nadat ze dit zei zag ze Jezus staan, maar ze zag niet dat het Jezus was. “Waarom huil je?” vroeg Jezus. Maria, die dacht dat het de tuinman was, antwoorde: “Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem neer hebt gelegd.” Jezus zei haar naam. Op dat moment zag ze dat het Jezus was. Het verhaal van de opstanding van Jezus geeft ons intense vreugde. Deze vreugde wordt in ons bewerkt door de Heilige Geest. Dit vieren met Pasen. Dan vieren we de bevrijding van de zonden. Een soort van Bevrijdingsdag, alleen met een diepere vreugde. Een vergelijking die je kunt gebruiken om het uit te leggen.


VRAGEN |Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wanneer ging Maria naar het graf?

Vroeg in de ochtend, op de eerst dag van de week.

Wie als eerst het graf in?

Petrus


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Zou jij Gods vreugde willen voelen?

De prijs van de dag is voor degene die speelt met de meeste vreugde.


VERDIEPINGSVRAGEN

Waar haal jij vreugde uit?

Wat is volgens jou echte vreugde?