Het corona virus heeft de sportwereld op zijn kop gezet: sportevenementen zijn afgelast, kampioenschappen en hele seizoenen worden gecanceld. Zijn de ontelbare uren in de sportschool, alle uren training en competitie allemaal voor niets geweest?

Als christenen in de sport is het onze taak en roeping om de vrede die wij in Christus hebben aan een wereld uit te delen. Hier volgen drie Bijbelse principes die ons kunnen helpen optimaal om te gaan met de teleurstelling en angst die de corona crisis met zich meebrengt.

Lijden met degene die lijden

Te vaak zijn we te snel met het bieden van advies en te traag met het schenken van troost. Wij praten meer dan wij luisteren en wij rationaliseren in plaats van mee te lijden.

De teleurstelling van een verloren seizoen of het gemis voor een sporter die nu niet zoals verwacht zijn carrière afsluit is moeilijk onder woorden te brengen. Hoe meer jij geeft aan het behalen van een doel, hoe moeilijker het is wanneer het doel niet behaald kan worden.

Onze teleurgestelde sporters hebben meer dan ooit onze aanwezigheid en onze aandacht nodig. Al is het ingewikkeld, zo niet onmogelijk, om fysiek samen te zijn, zij hebben het nodig om te voelen dat wij in deze moeilijke reis aan hun zijde staan. Trainers, ouders en teamgenoten hebben nu allemaal behoefte aan woorden van bemoediging (geen advies), aan wijsheid en hoop voor de toekomst.

In deze tijden waar samen zijn een onmogelijkheid is geworden moeten wij creatief zijn om troost en bemoediging uit te delen: een brief, een video, een fotoalbum, een gedeelde herinnering, een telefoontje of wat dan ook dat liefde en hoop geeft in deze rare tijden.

Geloof in plaats van angst

Schrijver Matthew Lee Anderson (van The Gospel Coalition) schreef recentelijk, ‘COVID-19 is een tastbare herinnering van hoe diep onveilig onze levens daadwerkelijk zijn, het laat zien hoe zinloos onze pogingen zijn om controle te hebben over de wereld om ons heen. Vrees voor het corona virus is geen vrees van de Heer. Maar het is wel een teken van de vrees des heren, een schaduw die op ons pad gevallen is en ons herinnert dat wij ten alle tijden geroepen zijn om onze blik omhoog te richten’.

Angst is een natuurlijke emotie, een behulpzame emotie: het is een tegengif voor lauwheid. Het geeft onze hersens het vermogen om adequaat te reageren op opgemerkt gevaar. Het kan ook een drijfveer zijn bij het voorbereiden op de toekomst. Het maakt ons bewust van onze kwetsbaarheid en houdt onze ogen op God gericht.

De corona epidemie brengt aan het licht hoe zwak we zijn en daarom ook waarom we zo zwaar op God moeten leunen. In tijden van overvloed is het verleidelijk om te denken dat wij alleen de wereld aan kunnen, ons ontzag voor God wordt kleiner terwijl ons vertrouwen in ons eigen vermogen groeit.

Ontzag voor God verstoort ons schijn veiligheidsgevoel; ons vertrouwen op eigen kunnen en prestaties maakt plaats voor afhankelijkheid van God en Zijn eeuwige masterplan.

Laten wij onze angst vervangen door geloof in de God die zo overvloedig voorziet in alles wat nodig is voor een leven naar Zijn wil.

Succes opnieuw definiëren

In tijden van crisis komt er ruimte om te reflecteren over WAAROM we onze sport beoefenen, waarom we trainen, waarom we coachen, waarom we met elkaar de competitie aangaan. Op het moment dat de traditionele maatstaaf van succes verdwijnt moeten we succes opnieuw definiëren. Succes met eeuwigheidswaarde.

De worsteling van vandaag kan de groei en het succes van morgen worden, mits wij nu nadrukkelijk een hemelse perspectief op de crisis zoeken.

Bij het reflecteren op het verkorte of verloren seizoen, te midden van de teleurstellingen, kun je de volgende vragen gebruiken om weer scherp te krijgen WAAROM je speelt, WAAROM je coacht:

  • Hoe ga ik om met de teleurstelling van een reis die niet eindigt zoals verwacht en gewenst?
  • Hoe kan ik groeien in deze tijd van onzekerheid?
  • Hoe definieer ik succes in deze bizarre omstandigheden?
  • Op het moment dat alle maatstaven van succes wegvallen, waarom speel ik? Of waarom coach ik?
  • Wat maakt een seizoen of een carrière succesvol in Gods ogen?
  • Hoe vind ik voldoening, zelfs in chaos?

Succes herdefiniëren helpt om ons doel weer scherp voor ogen te hebben, het WAAROM achter het WAT en HOE in ons leven, ongeacht de omstandigheden waarin wij ons bevinden. Het helpt om een nieuwe invulling te geven aan ons perspectief op een succesvol seizoen en een succesvolle carrière.

Als mensen die voor Jezus leven wordt ons nooit garantie op succes gegeven maar wordt ons wel beloofd dat God meeleeft met alles wat wij meemaken. God belooft ook geen makkelijk leven maar wel een levenslast die wij aankunnen. Wij krijgen geen kant-en-klare antwoorden op onze levensvragen maar ons wordt wel een pad naar een hoger, onveranderlijk doel beloofd.

Neem vandaag tijd om specifiek te reflecteren op Gods doel en roeping op jouw leven en je carrière.

Vanuit Next Move willen we graag onze kennis over hoe sport en geloof samen gaan met jullie delen. Click op onderstaande button en ga naar de resource pagina van Sport mentoring om hier meer over te lezen.