Seks! Één van de belangrijkste dingen ons leven, waar we het minst over praten. Tenminste, niet écht over praten. En dat is ook logisch, omdat het onderwerp enorm gevoelig is. Als een gesprek in een onveilige setting plaatsvindt, kun je makkelijk gekwetst worden. Of als seks plaatsvindt in een onveilige setting, kan er veel gebrokenheid ontstaan. Zorg dat je goed voorbereid bent met wat je kunt verwachten en wat je precies van jezelf wel of niet wilt delen en met wie. David ging daarin ernstig de fout in en we bespreken het onderwerp om er van te leren; niet om ons beter voor te doen dan we zijn.


SEKS

TIENERS LEREN VANDAAG HOE JE GOED OMGAAT MET SEKSUALITEIT


EEN WEEK VOOR DE BIJEENKOMST

Wat over seksualiteit wil je wel/niet delen en met wie? Hoe wil jij God eren in jouw seksualiteit?


MET DE SPORTVRIJWILLIGERS

Tijdens het eten:

Neem tijd om met elkaar te eten en bij te praten. Lees 2 Samuël 11, 12

Bespreek na het eten met elkaar:

Lees de samenvatting en bespreek de voorbereidingsvragen.

Na de sportmiddag/avond:

  • Wat heb je opgemerkt bij de tieners?
  • Bid en dank met elkaar.
  • Bespreek wie de middag of avondgaat leiden.

Vraag allen na te denken over de twee vooraf vragen van het volgende thema.


MET DE TIENERS

PRAKTISCH VOORBEELD | PIONNENROOF

Zet met behulp van vier pionnen een vak van 20 à 25 meter lang uit. Zet twee meter vanaf één van de achterlijnen zes pionnen neer. Verdeel de kinderen in twee teams: de tikkers en de dieven. Vertel dat de dieven de pionnen proberen te stelen en naar hun achterlijn van het veld proberen te brengen. De tikkers proberen de dieven te tikken. De dieven zijn vrij om overal in het veld te komen, maar zijn alleen veilig achter de achterlijn aan hun kant van het veld. Als een tikker het veld in rent, mag deze niet terug. Als het lukt om een dief te tikken, is die dief af (en wordt eventueel de gestolen pion teruggezet). De tikker mag weer terug naar de achterkant en blijft meedoen. Als het niet lukt om een dief te tikken (ze zijn allemaal gevlucht naar veilig gebied), is de tikker zelf af. De dieven winnen als ze alle pionnen hebben. De tikkers winnen als ze alle dieven getikt hebben.

Wat je kunt zeggen: “We hebben nu pionnen van elkaar afgepakt. David heeft ook iets afgepakt dat niet van hem was. Luister maar naar het volgende verhaal.”


SPORT VOORBEELD | NEYMAR BESCHULDIGD VAN VERKRACHTING

Vorig jaar verscheen er een nieuwsbericht: “Topvoetballer Neymar beschuldigd van verkrachting”. In het artikel wordt Neymar er van beschuldigd dat hij een vrouw zou hebben verkracht. Een paar dagen later doet de vrouw aangifte tegen Neymar. Of het verhaal waar is wordt niet helemaal duidelijk. De politie doet er onderzoek naar en Neymar wordt een aantal keer ondervraagd maar uiteindelijk krijgt Neymar geen straf. Neymar geeft zelf aan dat het verhaal niet waar is en vertelt dat de vrouw heeft geprobeerd om hem af te persen. Neymar wordt er van beschuldigd om op een verkeerde manier met een vrouw om te gaan. Ook over David wordt een verhaal bekend waarin hij op een verkeerde manier omgaat met zijn vrouw, David is niet trouw. Luister maar!


JOUW VERHAAL

Geef een getuigenis waarin je vertelt over hoe jij omgaat met seksualiteit. Pas je verhaal aan op het niveau van je doelgroep en wees voorzichtig en niet te expliciet!


WAT STAAT ER OVER IN DE BIJBEL?

Terugblik

Toen David nog maar net koning was geworden werd hij direct aangevallen. Met Gods hulp versloeg hij al zijn vijanden en zorgde voor vrede in het land.

Bijbeltekst

Het volgende verhaal is terug te vinden in 2 Samuël 11, 12

Kernpunt

David gaat vreemd met zijn buurvrouw en vindt zijn imago belangrijker dan het huwelijk van zijn buren.


Verhaallijn

Het is voorjaar, de tijd om te genieten. Het is de gewoonte dat de koningen in de omliggende landen zich weer klaarmaken om te strijden tegen David. Ja, alle koningen trekken ten strijde, behalve… David. “Laat aanvoerder Joab het maar doen, dan zal mijn leger ook vast wel winnen…,” denkt hij en zo blijft David in de hoofdstad achter. Op een keer, aan het eind van de middag, maakt David een wandelingetje op het dak van zijn paleis. Het is een hoog paleis, dus hij kan mooi over de daken van de andere huizen heen kijken. Terwijl hij rondkijkt, ziet hij ineens de buurvrouw een bad nemen. En ze is me toch een partijtje knap! David kan zijn ogen er niet vanaf houden. Wat kan het voor kwaad? Eventjes kijken? Ze heeft toch niets door… Snel laat David uitzoeken wie die knappe buurvrouw is. Een bediende vertelt: “Dat is Batseba, de vrouw van Uria.” “Oké,” denkt David. “Ze is dus getrouwd met een van mijn aanvoerders. Wat zal ik doen? Zal ik haar uitnodigen om langs te komen? Dat kan vast geen kwaad. We zien wel wat de avond ons brengt…” En de avond bracht ook wat. David en Batseba belandden na een gezellige avond bij elkaar in bed. Ja, het is wat vervelend, want zowel David als Batseba zijn getrouwd. Maar ach, niemand komt er achter, toch? Een poosje later ontdekt Batseba dat ze zwanger is. Nee, niet van Uria, maar van David! Ze laat het snel aan David vertellen. Dit schandaal kan David niet gebruiken! Dus probeert hij het met een aantal listen te verdoezelen, maar alles mislukt. Dan blijft voor David nog maar één optie over: Uria moet dood. David laat Uria in de oorlog strijden waar de strijd het hevigst is. Daarna laat hij het leger terugtrekken, behalve Uria met zijn groep soldaten. Allen komen om, ook Uria. Nu kan David snel met Batseba trouwen. “Zo!” denkt David: “Niemand zal het ooit te weten komen!” Niemand…? Toch wel. Want God heeft het gezien. Er was vrede omdat David gehoorzaam was aan God, maar nu is David ongehoorzaam. God is heel helder over vreemdgaan en moord. Dat mag niet! Daarom laat God een profeet naar David gaan die hem en Batseba wijst op hun fout. David beseft dat hij zwaar de fout is ingegaan, want hij gehoorzaamde Godniet. David vraagt of God hem wil vergeven. Gelukkig doet God dat en mag David koning blijven.


VRAGEN | Deze vragen kan je stellen naar aanleiding van het verhaal:

Wat zag David toen hij over het dak van zijn paleis liep?

De buurvrouw die in bad ging.

Wat deed David vervolgens? Welke (verkeerde) keuze maakte hij?

Hij koos ervoor om seks met haar te hebben.David gehoorzaamde God.


VRAAG VAN DE DAG

PRIJS VAN DE DAG

Wat vind jij er van hoe David in dit verhaal omgaat met seksualiteit?

De speler die het meest respectvol omgaat met seksualiteit.


VERDIEPINGSVRAGEN

God heeft seks bedoeld voor twee mensen die met elkaar getrouwd zijn. Wat zouden redenen kunnen zijn dat Hij dat zo bedoeld heeft? Wat vind je ervan?Stel God zou bestaan, zou ‘vrede’ dan hoog op Zijn agenda moeten staan?

Zou jij willen wachten met seks voordat je getrouwd bent? Waarom?(Hoe) zou Hij vrede moeten brengen?

Waar zou jij ‘vrede’ over of in willen hebben in jouw leven?