We sluiten een bewogen jaar af. Corona heeft veel stil gelegd en ook wij hebben allerlei activiteiten moeten cancellen. Maar met een enorme drive om de missie voort te zetten, gepaard met veel creativiteit en bovenal Gods zegen is er ook heel veel wél gebeurd. We nemen je graag mee terug in het afgelopen jaar:

SPORTCOMMUNITY

Het jaar 2020 was opnieuw een jaar waarin honderden jongeren dichter naar Jezus zijn gegroeid door de wekelijkse sportcommunity’s. Met in achtneming van de steeds wijzigende corona regels, was het gelukkig vaak wel mogelijk om de jongeren te laten sporten. Op afstand kon er aan relatie gebouwd worden en dat werd met open harten ontvangen. Ook onder de jongeren is veel eenzaamheid in deze tijd en de liefde van Jezus is dan nog prettiger om te geven en te ontvangen. 

Het waren weken van overgave
en keuzes voor Jezus

In 2020 heeft God ons gezegend met 3 nieuwe sportcommunity’s. In Rotterdam, Kampen en Groningen (Lewenborg). De laatste twee hadden in de zomer hun projectweek en dat was het hoogtepunt van het jaar! Het waren weken van overgave en keuzes voor Jezus. Het was feest en het bracht hoop voor de maanden waar we nu in zitten; God is goed!

Voorbeeld | Sportcommunity Lewenborg
Een mooi voorbeeld van hoe de sportcommunity wordt ontvangen, komt uit Lewenborg. Het veld waarop gesport wordt, heeft nog geen verlichting. En hoewel we dus al twee maanden in het donker voetballen, komen er nog elke week ruim 15 tieners voor de ontmoeting. Een heerlijke getuigenis van liefde en trouw. We hopen dat, zodra je dit bericht leest, het licht wel schijnt op het veld als we sporten! 

Er is een nieuwe generatie sportcommunityleiders aan het opstaan die vurig verlangen naar méér van God en Hem zoeken. Voor ons als medewerkers is dat natuurlijk een feestje om mee te mogen werken. 

Extra kracht
Het andere hoogtepunt heeft te maken met het werk dat we kunnen verzetten. We mochten twee nieuwe medewerkers ontvangen: Maarten en Hugo. Daarmee kunnen we weer veel meer werk verzetten en dus op meer plekken in Nederland sportcommunity’s opstarten waarin de Liefde van Jezus wordt gedeeld. Plekken waarin jongeren elkaar ontmoeten, vrienden worden en het leven delen. We zijn daarom buitengewoon dankbaar voor iedereen die ons steunt in deze bediening! 

SPORTMENTORING

Als we over meer dan 5 jaar terug zouden kijken op het jaar 2020 zou het best wel eens kunnen zijn dat we zeggen dat 2020 het jaar was van de switch. De switch van een team dat zoekende was naar welke plek ze mocht innemen in de sportwereld, naar een team dat het zelfvertrouwen heeft dat ze op elke plek in de sportwereld relevant kan zijn en zich van daaruit laat leiden naar waar God hen brengt. 

2020 het jaar van de switch

Make Sport Your Ministry
In het eerste weekend van 2020 stond namelijk de eerste versie van de Make Sport Your Ministry (MSYM) training op het programma. In de jaren ervoor hebben we als team veel kennis gezocht en gevonden over het combineren van sport en geloof en we merkten dat er een behoefte was binnen het NXM netwerk naar deze kennis. De eerste versie in januari was misschien nog wat houterig maar desondanks hebben we toch een mooie groep mensen cruciale, inspirerende en Bijbelse lessen mogen overdragen die zij weer meenemen in de dagelijkse contacten en gesprekken met (mede)sporters, vrienden en familie. Hoewel de corona epidemie hele nare gevolgen heeft, zagen we ook juist door de maatregelen een kans om de training in een online omgeving nog een keer aan te bieden. Hiervoor hebben we alle trainingsmomenten op video gezet. Dit bleek niet alleen een goede upgrade voor de training, (de training is nu overal en door iedereen te volgen) maar ook een flinke boost voor ons zelfvertrouwen. Ineens zagen we op beeld wat we allemaal in huis hebben en wat we te bieden hebben aan de sporters en de sportwereld op het gebied van geloof en sport. 

Discipelschap gaat door
Natuurlijk hebben de maatregelen er voor gezorgd dat we niet alles hebben kunnen uitvoeren zoals gehoopt (denk hierbij o.a. aan de ouderavonden die niet meer door konden gaan) maar ons  werk bestaat in de eerste plaats uit het hebben van discipelschapsrelaties binnen de sportwereld en het lukt ons goed om dit te onderhouden. Daarnaast geloven we echt dat het gewonnen zelfvertrouwen zich gaat uitbetalen in 2020. Wanneer de sportwereld weer open gaat, zullen er ook meer deuren voor ons open gaan. De voortekenen zien we nu al aan het einde van 2020 en voor 2021 kunnen we alleen maar afsluiten met het gevoel dat

‘God is on the Move’

DANSNETWERK

Next Move dans is dit jaar enorm gegroeid. Van een netwerk met nog weinig mensen die zich verbonden voelden, tot een wereldwijde, biddende community! We hebben God gebeden om eenheid in de danswereld, in binnen- en buitenland. Om een beeld te geven: alleen al in Nederland zijn er in ieder geval 25 christelijke dansinitiatieven. Zo’n initiatief kan verschillen van twee tot drie dansers tot een complete dansschool.

Van een netwerk met nog weinig mensen … naar een wereldwijde biddende community

Niet-christelijke dansers hebben interesse in het leren kennen van Jezus. We lezen de Bijbel met een niet christelijk meisje, we hebben gesprekken met meerdere niet-christenen. We hebben 14 tienermeiden tijdens Next Move Sportkampen kunnen coachen. Voor het eerst hebben we dit jaar hen ook les gegeven over gebed en dans.

Servants
Servants, een traject van meiden van 15 tot en met 18 jaar, hebben we helaas wel moeten verplaatsen. We willen dansers coachen op gebied van dans, discipelschap en outreach. We hopen in januari te kunnen starten, aanmeldingen zijn nog open!

Gebedsmomenten
Dit jaar zijn de gebedsnacht en gebedsdag ontstaan. Via zoom hebben we tweemaal een gebedsmarathon georganiseerd voor dansers van over de hele wereld. We hebben de eerste keer 12 uur, de tweede keer 10 uur gebeden door middel van dans.

Dansretraite
Zoals vorig jaar stond er ook dit jaar een dansretraite gepland. Dit jaar vond deze plaats in vorm van een quarantaine. Aan deze quarantaine hebben in totaal 9 dansers meegedaan. We hebben met elkaar gezocht naar Gods stem verstaan – vanuit 1 Samuel 3 – en hoe dat te combineren met dans.

Ook hebben we een prachtige samenwerking gehad met Open Doors. Naar aanleiding van de livestream op de Open Doors-dag hebben we dansers van over de hele wereld opgeroepen met ons mee te bidden (door dans) voor vervolgde christenen.

We zijn zeer gezegend!

VOETBALNETWERK

Netwerkavonden
We begonnen het jaar met de netwerkavonden. Dit vindt het hele jaar wel plaats en vanaf december is dit concreter geworden door elke eerste vrijdag van de maand en elke derde zaterdag van de maand een netwerkavond te hebben. Hierbij bespreken en delen we momenten die wij tijdens voetbal meemaken. Vragen als: “Wat betekent het voor je dat je gelooft temidden van je sport?”, “Hoe ga je om met de tegenstander, scheidsrechter teamgenoten en publiek?” “Voor wie sport je en wat doe of laat je om te winnen?” Daarbij doen we met de aanwezigen een kleine bijbel studie. Tijdens die avonden investeren we verder in de relatie met elkaar zodat we betrokken zijn en in elkaars leven mogen spreken.

Internationale beweging
In februari hebben we met een team meegedaan aan het internationale voetbaltoernooi van Ambassadors in Sports. Zij zijn een soortgelijke organisatie die in de voetbalwereld als ambassadeurs optreden van het christelijk geloof. Tijdens hun toernooien besteden ze veel tijd en aandacht aan geloofsverdieping en -ontdekking voor de deelnemers. Het was een geweldig toernooi waar wij meededen met 20 Nederlandse voetballers. Dit was zeer goed om daar te zijn en we hebben een mooie tijd gehad qua investering en ontwikkeling van persoonlijk geloof en de gezamelijke beleving van onze passie voor voetbal!

Hetzelfde deden wij in België in maart, waar wij meededen aan een voetbaltoernooi van SportsQuest, eveneens een missionaire sportorganisatie. Met SportsQuest hebben we vanuit Next Move een intensieve samenwerking en dit soort momenten verstevigen de onderlinge verbinding en bieden mooie kansen om elkaar te bemoedigen en ideeën uit te wisselen. Verder hebben er geen outreaches plaats gevonden en we konden ivm corona zelf geen toernooi organiseren.

Personal coaching
Sinds dit jaar bieden wij personal coaching aan. Daarmee begeleiden we een aantal voetballers persoonlijk in hun geloofsgroei en in het bijzonder de relatie met hun sport. Er is dit jaar tenminste één jongen tot geloof gekomen die Jezus heeft leren kennen als zijn verlosser! Hij zit nu ook in het voetbalnetwerk. Het begeleiden van voetballer – juist in deze corona tijd – over hoe zij in hun geloof staan, is echt mooi en waardevol om te mogen doen! We danken God voor alle momenten die wij mee mochten maken dit jaar!

HEALTH & FITNESS NETWERK

Holy Health
Vanuit het Health & Fitness netwerk zijn we het jaar 2020 gestart met een Holy Health dag op 1 februari. Een dag waarin we met vijftig vrouwen verschillende workshops hebben gevolgd op het gebied van geest, ziel en lichaam. Een zeer waardevolle dag met resultaat! Een voorbeeld daarvan komt van een van de deelnemers die tijdens een work-out geconfronteerd werd met het functioneren van haar lichaam. Ze schrijft er zelf het volgende over:

“Dit is echt een keerpunt geweest in mijn leven. Vanaf dat moment ben ik langzaamaan meer gaan bewegen. God heeft mij geschapen en daarom wil ik op een goede manier met mijn lichaam omgaan. Bewegen is daar één onderdeel van. De work-outs van Next Move helpen me daar enorm bij.”

Tikva
In februari zijn ook de Tikvah lessen gestart met vier deelnemers. Tijdens de Corona-periode zijn de lessen online doorgegaan. Inmiddels kunnen we weer live lesgeven en zijn we gegroeid naar 8 deelnemers die elke week Tikva lessen volgen. 

In maart zouden we met een groep van vier personen naar Zweden gaan om de Tikva training te volgen. Helaas kon dit niet doorgaan door Corona. Na twee keer uitstellen hebben we in overleg met Zweden besloten om de training online aan te bieden. Dit gaat 19 december plaatsvinden en hier zullen acht vrouwen uit verschillende delen uit Nederland aan deelnemen.  

Tijdens de Corona periode is er voor het Health & Fitness netwerk een Facebookpagina begonnen, waar inmiddels 134 mannen en vrouwen lid van zijn. Vanaf 19 maart tot 14 juli hebben we twee keer in de week live gesport op de Facebookpagina. Na de zomer mochten we weer fysiek bij elkaar komen in een groep en zijn de live work-outs gestopt. Nu delen we elke maand work-out video’s, berichten over gezondheid vanuit de Bijbel, posts over gezonde voeding en getuigenissen over sport en geloof.  

Beach(volleybal)netwerk

Het beachnetwerk heeft dit jaar niet veel kunnen doen. Vlak voor de eerste lockdown ging Lisa (de coördinator) met verlof en voor de vrijwilligers, die de organisatie van verschillende events zouden overnemen, bleef er door de maatregelen weinig meer over om te kunnen doen. Toen de Lisa terug kwam van verlof was er nog een maand met toernooien, voordat het winterseizoen weer begon. 

Wel hebben we een netwerkdag met 20 deelnemers gehad, het was heel fijn en gezellig om elkaar weer te zien na zo’n lange tijd! In november hebben we online bijbelstudie gedaan. Het was heel mooi om samen zo structureel en dieper in het Woord te lezen en toch iets samen op afstand te kunnen doen! Een reactie van één van de deelnemers:

“ Het was een mooie maand. Ik vond het fijn om op deze manier de dag te beginnen. Die vragen erbij hielpen mij ook om ‘anders’ te lezen, het zette mij echt tot denken. Zeker voor herhaling vatbaar ”

Disc golf netwerk

Het jaar 2020 is een jaar geweest waarin er veel gebeurd is. We hebben veel leuke dingen meegemaakt maar soms ook voor uitdagingen gestaan. 

Disc golf is één van de weinige sporten die tijdens corona is gegroeid. Niet alleen de sport is gegroeid maar ook ons team is gegroeid. Voorheen bestond ons team uit 3 personen inmiddels zijn dit er 6! 

Het was een uitdaging om met grote groepen samen te komen. Dit leverde dan wel weer als voordeel op dat we veel 1 op1 momenten met spelers hebben gehad. 

Het meest bijzondere van 2020 is onze eerste teamnight waarin we samen hebben gegeten en onze harten hebben gedeeld met elkaar. Tijdens deze avond heeft een van onze teamleden besloten om zijn leven aan Jezus te geven en om naar de kerk te gaan. 

Tijdens deze avond werd maar weer eens zichtbaar waar we het allemaal voor doen.. Mensen bij Jezus brengen! De uitdagingen die we in 2020 hebben gehad zijn het allemaal waard geweest voor dit ene moment! 

SPORTKAMPEN

Na een halfjaar van onzekerheid kwam er in juni groen licht voor sportkampen 2020. In totaal mochten we met 100 mensen op kamp (inclusief medewerkers). Wat was het heerlijk om al die tieners weer te ontvangen en om een week lang te kunnen investeren in hun relatie met God en in hun sportieve ontwikkeling.

Dit jaar stonden we met de tieners stil bij het thema “Holy Power”. We mogen door Jezus heilig gaan leven en mogen daar elke dag stappen in zetten. In die week bouwden we elke avond samen met de tieners een deel van een altaar. Elke keer mochten we weer delen aan God geven van ons leven waardoor God steeds meer met zijn vuur zichtbaar kon worden in ons leven. Aan het eind van de week kregen de tieners ook daadwerkelijk een lichtje mee als aandenken aan deze week. God wil in hun thuissituatie ook altijd blijven branden met Zijn vuur en van dat vuur mogen we ook uitdelen aan de mensen om ons heen.

THE NEXT LEADER – leiderschapstraject

Negen jonge leiders stapten dit jaar het leiderstraject in, om zichzelf te ontwikkelen en een outreach te gaan leiden naar het buitenland! Het beloofde een spannend jaar te worden waarin we de wereld over zouden trekken om over Jezus te vertellen, gave sportprojecten op te zetten en heel veel nieuwe vrienden te maken. Nadat alle intakegesprekken waren afgenomen en persoonlijke doelstellingen waren gemaakt, begonnen we sterk op het leidersevent naar Schotland.

Een lang weekend vol leiderschapslessen, avontuur en gezelligheid. De leiders werden verdeeld over de outreaches en iedereen ging enthousiast van start om toe te leven naar de reis. Elke leider had een andere motivatie om deel te nemen, zo was het voor de één vooral belangrijk om haar geloof te betrekken in haar leiderschap en was het voor de ander een stap in het diepe om zichzelf te ontwikkelen op het gebied van teamleiderschap. Een leider bijvoorbeeld wilde het traject gebruiken om te groeien in zijn karakter en weer een ander om het verleden een plek te geven en een nieuwe stap te zetten in geloof.

Toen kwamen de maatregel en kwam er een streep door onze reisplannen. Dit was wel even schakelen en er was teleurstelling bij de leiders en de teams. Een aantal reizen hebben we omgezet naar outreaches naar Kampen en Groningen. Eén team is naar Antwerpen gegaan naar onze zuiderburen en heeft daar kerken weten te betrekken bij het sport-missie werk in de wijk. In het hele proces kwam het aan op veerkracht, flexibiliteit en teleurstelling omzetten in doorzettingsvermogen. Onverwachte waardevolle lessen.

Nu aan het einde van het jaar kijken we terug op een mooie groep jonge leiders, elk met een eigen groeiproces. Ieder op zijn of haar eigen plek aan het werk om Jezus na te volgen en God’s koninkrijk te brengen.

Zoals je kunt lezen; er gebeurt ontzettend veel. We zijn door blijven gaan met de missie van discipelschap en de verkondiging van het Evangelie van Jezus. En met resultaat! Mensen die het evangelie horen, tot geloof komen, het behouden en/of groeien in hun relatie met God!

Daar word je toch blij van! Deel je die vreugde en dankbaarheid en wil je dat dit werk door kan blijven gaan? Help ons dan mee! Dat kan door ons werk in gebed te dragen en financieel mogelijk te maken middels een gift. Dank!

IK STEUN JULLIE MET EEN GIFT