Het thema van dit boekje is ‘Visser, volgeling, vriend’ en gaat over het leven van Petrus. Het draait om de lessen die te leren zijn uit zijn leven. Het thema is opgedeeld in acht dagen. Elke dag heeft een titel die kort weergeeft waar het die dag om draait, dit is het kernpunt. Richt je vooral daarop.


Dag 1 |Petrus laat alles achter om Jezus te volgen. Hij denkt niet na en laat gelijk zijn netten achter. Hij ziet iets in Jezus en wil Hem volgen en zijn bestaan daarvoor opgeven. Petrus had prima werk als visser en toch kiest hij ervoor om voor iets groters te gaan. Soms moeten wij ook kiezen tussen het veilige dat we al hebben of het onbekende wat misschien wel veel groter is.

Dag 2 | Jezus heeft zijn discipelen alvast vooruitgestuurd het water op. Ze zitten in hun boot en het stormt op zee. Dan komt Jezus aanlopen over het water en zegt hen dat ze niet bang moeten zijn. Petrus stapt uit de boot en loopt naar Jezus toe over het water. Totdat hij zich beseft wat hij aan het doen is. Hij kijkt naar de golven en zinkt. Waar hebben wij onze blik op gericht? Is het op onze omstandigheden of op God?

Dag 3 | Na het avondmaal ging Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg. Terwijl zij daar lopen, zegt Jezus dat iedereen hem zal verlaten tijdens de gevangenneming en kruisiging. Petrus zegt dat hij Hem nooit zal verlaten. Maar Jezus zegt dat Petrus Jezus zal verloochenen tot driemaal toe voordat de haan heeft gekraaid…

Dag 4 |Petrus houd je echt van mij? Een diepe persoonlijke vraag. Petrus worstelt nog met de ontkenning van de avond voor Jezus’ dood. Hij had gezegd Jezus niet te kennen. En dan bij het eerste persoonlijke contact, stelt Jezus hem deze vraag. Niet uit wroeging, maar uit liefde. Jezus wil graag de relatie herstellen…

Dag 5 | Jezus staat op uit de dood, verschijnt aan honderden mensen en stijgt op naar de hemel. Als tien dagen later de Heilige Geest zich uitstort, neemt Petrus het woord en verheft zijn stem zodat iedereen het hoort: Jezus is de beloofde Messias en Hij leeft! Hij roept alle luisteraars op om hun leven radicaal te veranderen…

Dag 6 | Een man is al vanaf geboorte kreupel. Elke dag wordt hij bij de tempelpoort neergezet om te bedelen. Terwijl hij om geld vraagt, geeft Petrus hem in Jezus’ naam wat hij daadwerkelijk nodig heeft: genezing. Petrus trekt de man vol geloof overeind en de man zijn leven veranderd op slag…

Dag 7 | De leiders van de tempel komen geërgerd op Petrus en Johannes af en zetten hen direct gevangen. De volgende dag wordt hen verboden over Jezus te praten, maar het omgekeerde gaan ze doen: met nog meer passie vertellen ze over Hem! Met God mogen ze zieken genezen…

Dag 8 | De groep volgelingen wordt zo groot, dat er meerdere leiders moeten worden aangesteld. Eén daarvan is Stefanus. Een man vol geloof en kracht, die grote wonderen en tekenen deed. Ook hij wordt opgepakt en verhoord door de tempelleiders. Zijn gezicht straalt als een engel en vol vreugde vertelt hij de leiders over Jezus…


Downloads

Je kunt de verschillende dagen als pdf downloaden.