Het thema van dit boekje is ‘VADER VAN VELE VOLKEN’ en gaat over het leven van Abraham. Het draait om de les die te leren is uit Abrahams leven. Het thema is opgedeeld in tien dagen. Elke dag heeft een titel die kort weergeeft waar het die dag om draait, dit is het kernpunt. Richt je vooral daarop.


Dag 1 |God geeft aan Abram de opdracht om zijn woonplaats, familie en vrienden achter te laten en op weg te gaan naar de plek die God zal aanwijzen. Tegelijkertijd geeft God Abram de beloften mee dat hij een belangrijk persoon zal worden, dat God hem zal zegenen en dat Abram een zegen zal zijn voor anderen. Dus gaat Abram…

Dag 2 |Liegen; iets dat heel herkenbaar is en waar we allemaal wel eens mee te maken hebben gehad. Ook Abram komt in een situatie terecht waarin hij besluit te liegen. Hij is bang dat hij anders wordt vermoord en hij kiest ervoor om niet op God te vertrouwen, maar om te liegen. Best begrijpelijk misschien…

Dag 3 | Het over geld. Zowel Abram als Lot zijn rijk gezegend door God. Toch geeft dat ook problemen. Ze hebben zoveel vee dat er te weinig water is om al het vee te drinken te geven. Daardoor ontstaat er onenigheid tussen de knechten en Abram en Lot besluiten op te splitsen. Abram geeft Lot de ruimte om eerst te kiezen…

Dag 4 |Saraï, de vrouw van Abram, kon geen kinderen krijgen. Maar dat wilde ze wel graag. En dus zei ze: krijg maar een kind bij mijn slavin, dan heb ik alsnog een kind. Dat deed Abram. Hagar, de slavin, werd zwanger en kreeg een zoon. En toen werd Saraï jaloers op haar slavin en behandelde haar zo dat Hagar vluchtte…

Dag 5 |Het verhaal van vandaag gaat over het verbond dat God met Abram sluit. God verschijnt aan Abram en wijst hem op het verbond dat hij heeft, namelijk dat hij vele nakomelingen zal krijgen. God belooft dit niet alleen, Hij geeft Abram ook een nieuwe naam: Abraham. Deze naam omvat een veel grotere betekenis: vader van velen…

Dag 6 |Vandaag komen er 3 mannen op bezoek bij Abraham en Sara. Abraham weet direct dat één van de mannen God is, dus zorgt Abraham er voor dat zijn gasten niks ontbreken. Als de mannen samen eten zegt God tegen Abraham dat Sara een kind gaat krijgen. Sara, die in de tent is en het verhaal hoort, moet lachen; dat kan toch niet…

Dag 7 |Lot woont met zijn gezin in Sodom. Maar de mensen in Sodom doen verkeerde dingen. Op een dag komen er twee engelen op bezoek bij Lot. Lot nodigt ze uit om bij hem thuis te komen. Maar de mensen in Sodom zien dat Lot bezoekers heeft en willen dat Lot ze aan hen uitlevert…

Dag 8 |Na een lange tijd van beloften gebeurt eindelijk datgene waar Abraham en Sara al zo lang op wachten. Sara wordt zwanger en een jaar nadat de drie mannen langs waren gekomen krijgen ze een zoon. Ze geven hem de naam Izak wat betekent: Hij die lacht…

Dag 9 |God vraagt aan Abraham om zijn zoon Izak te offeren. Abraham luistert naar God en gaat samen met Izak op weg. Als ze aankomen op de aangewezen plek en Abraham net Izak wil gaan offeren, roept een engel van de Heer naar Abraham: ‘Abraham! Raak de jongen niet aan…

Dag 10 |God had een plan met Abraham. Dat plan liet hij al voor een deel aan Abraham zien. God zei tegen Abraham dat hij een grote familie zou krijgen. Abraham en Sara vonden dat moeilijk te geloven. Toch kregen ze een kind. Jaren later wordt er uit de familie van Abraham en Sara een heel bijzonder kind geboren: Jezus!


Downloads

Je kunt de verschillende dagen als pdf downloaden.

ANDERE TOOLS