Het thema van dit boekje is ‘Een man naar Gods hart’ en gaat over het leven van David. Het draait om de lessen die te leren zijn uit Davids leven. Het thema is opgedeeld in vijftien dagen. Elke dag heeft een titel die kort weergeeft waar het die dag om draait, dit is het kernpunt. Richt je vooral daarop.


Dag 1 | Vandaag is het thema ‘God ziet jou zitten’. Iedereen maakt wel eens mee dat iemand het wel en niet in hem/haar ziet zitten. Als iemand het wel in jou ziet zitten en jou vertrouwen geeft, lijkt het alsof je de wereld aan kunt. Als iemand het niet in jou ziet zitten, kan het leiden tot een diepe crisis.

Dag 2 | God wil je helpen en daarvoor gebruikt Hij de Heilige Geest. David wordt gezalfd door God en weet hij dat hij koning gaat worden. De Heilige Geest werkt niet door de olie heen, maar is wel onmiskenbaar aanwezig in Davids leven en wordt vanaf dat moment meer en meer merkbaar.

Dag 3 | David en Goliath vandaag! Het lievelingsverhaal van veel christelijke kinderen. We hebben het opgesplitst in twee delen, met een cliffhanger in het midden. Vandaag gaat het over vertrouwen op God bij grote keuze momenten. Relevant voor iedereen, want iedereen moet wel een keer op een ander vertrouwen.

Dag 4 |Deel 2 van het verhaal van David en Goliath. En waar het vorige week ging over hoe David er voor koos om op God te vertrouwen, gaan we het deze week vanuit de waarheid bekijken. Feit is namelijk dat je met God sterk staat omdat Hij trouw en sterk is.

Dag 5 | Als iemand voor jou op één staat, mag het je veel, zo niet alles, kosten. Jezus heeft dat offer voor jou betaald, omdat jij voor Hem het allerbelangrijkste bent. Vandaag gaan we het over dat onderwerp hebben. Jonathan hield zoveel van David, dat het hem zijn koningschap mocht kosten.

Dag 6 | Iedereen wil graag succesvol zijn. Maar wat is succes eigenlijk? David was enorm succesvol en hij was niet de enige die dat vond. Eigenlijk vond iedereen hem succesvol, maar niet iedereen vindt dat even leuk. Koning Saul ziet ineens een concurrent in hem.

Dag 7 | In David zijn jonge jaren was jaloezie een groot thema. Zijn broers waren jaloers toen hij Goliath durfde aan te pakken. Saul was jaloers toen David bezongen werd. Jonathan had ook genoeg redenen om jaloers te worden, zijn koningschap kwam immers in gevaar.

Dag 8 | David had eigenlijk nooit echt grote tegenslag mee gemaakt, totdat koning Saul jaloers werd en hem wilde doden. Direct een grote tegenslag, want hij had dat nooit gedacht toen hij de koning diende. God leerde David om te vertrouwen, door te zetten en geloof te houden.

Dag 9 | Het gaat vandaag over verdriet. Niet het leukste of makkelijkste thema, maar wel relevant want iedereen krijgt er mee te maken. Het is goed om vandaag rekening te houden met het feit dat sommigen verdriet met zich mee dragen dat erg vers is.

Dag 10 | Beloftes nakomen is belangrijk in een relatie omdat het zorgt voor onderling vertrouwen. En als je daden betrouwbaar zijn, zijn ook je woorden betrouwbaar. Dat is wel prettig als je over de betrouwbare God vertelt. God komt zijn beloftes altijd na. Het duurt soms voor ons gevoel erg lang zoals bij David, maar Hij komt zijn beloftes na….

Dag 11 | Verantwoordelijkheid is misschien wel een ‘vies woord’. David laat zien dat verantwoordelijkheid hem ook in posities brengt waar hij daadwerkelijk het verschil kan maken. Verantwoordelijkheid maakt dat het hele volk gehoorzaam wordt en ook buitengewoon presteert..

Dag 12 | Na een moeizame strijd is David eindelijk koning geworden. God zegent hem met overwinningen maar ineens is daar de vijand die voor zijn poorten staat. Een dikke tegenslag omdat het eindelijk voorspoedig leek te gaan. David zoekt het bij God en laat zich niet ontmoedigen. Hij zoekt het in zijn ontmoediging bij God en God zegt: ‘Val ze aan, ik geef ze in jouw macht.’

Dag 13 | God is een God van vrede. Jezus wordt de Vredevorst genoemd. En vrede is natuurlijk een vrucht van de Geest. Het is wat God in jou laat groeien zodat het zichtbaar en merkbaar wordt voor anderen. Vrede is ook een woord dat in de wereld wordt gebruikt voor het ‘niet in oorlog zijn’. Voor een land is het prettig om ‘vrede’ te hebben.

Dag 14 | Seks! Één van de belangrijkste dingen ons leven, waar we het minst over praten. Tenminste, niet écht over praten. En dat is ook logisch, omdat het onderwerp enorm gevoelig is. Als een gesprek in een onveilige setting plaatsvindt, kun je makkelijk gekwetst worden

Dag 15 | Op het eind van Davids leven komt zijn hoogtepunt. God belooft David dat uit zijn nageslacht de Verlosser geboren zal worden: Jezus. Wat een ontzettende eer! Het laat zien wat een bijzondere relatie God en David hadden. Vandaag gaan we het hebben over die Verlosser, want Jezus wil ook jou en de kinderen uit de wijk verlossen..Downloads

Je kunt de verschillende dagen als pdf downloaden.

Andere tools